ไม่มีผิด ไม่มีถูก

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ออกนอกระบบราชการ และบริหารงานในรูปแบบองค์การมหาชน (กึ่งรัฐกึ่งเอกชน) เริ่มต้นจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรือเรียกกันทั่วไปว่า "วิกฤตต้มยำกุ้ง" ประเทศไทยอยู่ในสภาพใกล้ล้มละลาย รัฐบาลจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ จึงปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับเงื่อนไขการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยให้โรงพยาบาลรัฐออกนอกระบบราชการ
  2020-03-12 18:26
 • "ที่สำคัญที่สุดคือ ลด ละ เลี่ยงการไปในที่ที่แออัด หรืออยู่ในระยะสั้น ๆ และล้างมือเป็นประจำ สองเรื่องนี้สำคัญยิ่งกว่าการไปเสาะหาหน้ากากมาใส่ครับ"
  2020-03-06 08:27
 • 1. "กัญชาเสรี...นำมาสู่การเสพมากขึ้นในเด็ก ในผู้ชาย และผลกระทบต่อสุขภาพ" Shi Y และคณะ วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 8 ปี ใน 12 รัฐของสหรัฐอเมริกาที่ปลดล็อคกับรัฐอื่น ๆ ที่ไม่ปลดล็อค พร้อมเปรียบเทียบก่อนและหลังปลดล็อคกัญชา เสรีกัญชาทำให้อัตราการเสพกัญชาของประชาชนจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 67-77 เมื่อเทียบกับก่อนปลดล็อค โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราการเสพที่เพิ่มขึ้นนั้นพบในวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ราว 2-3 เท่า ในขณะที่เพศชายจะมากกว่าเพศหญิง 2 เท่า ที่สำคัญคืออัตราการเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นราว 4 เท่า
  2020-02-26 14:52
 • วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักนั้นมีอะไรเกี่ยวกับการแพทย์บ้างไหมนะ?
  2020-02-15 13:52
 • ผ่านมา 1 เดือนกับปีหนูคลั่ง สังคมไทยและสังคมโลกสะบักสะบอมจากปัญหารุนแรงหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องฝุ่นถล่ม มาจนถึงไวรัส 2019-nCoV กัญชายาเสพติดก็ยังคงถูกขับเคลื่อนผลักดันอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ โดยหารู้ไม่ว่าความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสังคมนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ มาอัพเดตกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เรื่องแรก...กัญชากับอุบัติเหตุจราจร Baldock M และคณะ เพิ่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Traffic Injury Prevention เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2020 นี้เอง
  2020-02-08 09:43
 • นโยบายการปลดล็อคกัญชาทางการแพทย์ ได้สร้างปรากฏการณ์การเชื่อมต่อกันระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมากขึ้น
  2020-01-28 10:16
 • การหายไปของลานเบียร์และการเกิดขึ้นของลานนมเป็นการตัดสินใจของภาคธุรกิจเอง เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความซบเซาของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งยังสะท้อนค่านิยมและทัศคติของสังคมในปัจจุบันว่า การสังสรรค์โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล อาจไม่ใช่วิธีการใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
  2020-01-23 12:56
 • ตอนนี้มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ล่วงหน้าก่อนตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูลวิชาการระดับสากลอย่าง SCOPUS จำนวนถึง 172 เรื่อง ส่วนใหญ่มักเป็นงานวิจัยในระดับห้องแล็บ และในสัตว์ แต่สำหรับที่เกี่ยวข้องในคน ขอเลือกงานที่น่าสนใจมาสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  2019-12-21 18:21
 • นับตั้งแต่ปี 2545 ที่มีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ประเทศไทยได้มีการเพิ่มการลงทุนด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้มากขึ้น โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า ในปี 2545 ประเทศไทยได้ลงทุนด้านสุขภาพคิดเป็นสัดส่วน 10.7% ของงบประมาณทั้งหมด หรือ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากร และเพิ่มขึ้นเป็น 222 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัวประชากร ในปี 2559 หรือคิดเป็น 15.6% ของงบประมาณทั้งหมดในปีนั้น การลงทุนดังกล่าว สามารถลดภาวะล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลลงได้อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือจาก 7% ในปี 2545 เหลือเพียง 2.26% ในปี 2559
  2019-12-18 11:25
 • ปีหน้าปีอะไร...ปีหนู ปีที่ผ่านมาปีอะไร...ปี "กัญ" ปุุจฉาวิสัชนาข้างต้นเป็นการสนทนาระหว่างแฮรี่และผองเพื่อนชาวฮอกวอร์ต ณ ดาวดวงหนึ่งอันไกลโพ้น หลังจากธานอสได้ดีดนิ้วด้วยถุงมือที่มีอัญมณีทั้งหก สิ่งมีชีวิตในจักรวาลได้หายไปครึ่งหนึ่ง การหายไปนั้นเกิดจากการสุ่มเลือก แต่จะเป็นแบบสุ่มธรรมดา สุ่มแบบแยกชั้น สุ่มแบบกลุ่ม หรือสุ่มอะไรก็ไม่รู้...ธานอสไม่ได้บอกไว้ ดาวที่แฮรี่และเพื่อน ๆ อยู่นั้น สงบลงทันที หลังการดีดนิ้วของธานอส
  2019-12-13 22:57
 • เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหว และสุ่มเสี่ยงต่อความเข้าใจผิด หากไม่เปิดใจรับความจริง และคิดไตร่ตรองให้ดี แต่สถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นทำให้ต้องตัดสินใจเอื้อนเอ่ยออกมา หวังจะกระตุกขาให้ฝ่ายนโยบาย ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้หันมาทบทวนนโยบายต่าง ๆ ทั้งที่เข็นออกมาแล้วและกำลังจะเข็นออกมา ก่อนจะเกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์มากกว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมให้คนในสังคมก่อนประกาศนโยบายใด ๆ นั้นทำได้หลายแบบ
  2019-12-13 22:50
 • วารสารวิชาการในเครือระดับโลกอย่าง Nature และวารสารวิชาการระดับชั้นนำอื่น ๆ ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเกษตรปราศจากสารเคมี หรือเกษตรอินทรีย์ โดยมีทั้งด้านบวกและลบ
  2019-11-30 21:30

Pages