ไวรัสโคโรนาแมว

  • นักวิจัยเผย "ไวรัสโคโรนาแมว" มีจริง แต่เป็นคนละสายพันธุ์กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไวรัสอู่ฮั่น ในทางการแพทย์ได้ตรวจพบไวรัสโคโรนาในสัตว์มานานแล้ว ซึ่งไวรัสโคโรนาในสัตว์นั้นเป็นไวรัสที่จำเพาะเจาะจงในแต่ละสายพันธุ์ จะไม่แพร่เชื้อข้ามสายพันธุ์สัตว์ และไม่ติดสู่คน เผยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้แมวติดเชื้อ รับยังไม่มียารักษา ทำได้แค่ประคองอาการ
    2020-02-04 21:25