ไอกรน

 • กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ เตือนช่วงนี้พบเด็กป่วยโรคไอกรนต่อเนื่อง จากข้อมูลการสอบสวนโรค พบว่าเด็กที่ป่วยด้วยโรคไอกรนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่แสดงอาการป่วย แนะผู้ปกครองพาเด็กไปรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด
  2018-04-29 13:47
 • ทีมวิจัย “ไบโอเนท-เอเชีย และมหาวิทยาลัยมหิดล” คิดค้นนวัตกรรมวัคซีนชนิดใหม่ ถือเป็นบริษัทที่ 2 ของโลกที่สามารถผลิตวัคซีนไอกรนโดยใช้กระบวนการกำจัดความเป็นพิษของโปรตีนแอนติเจนโดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมได้สำเร็จ ผลิตแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีคุณภาพดีกว่าวัคซีนแบบเดิมที่มีผลกระทบข้างเคียงกับผู้ได้รับวัคซีน
  2017-01-22 22:45
 • อธิบดีกรมการแพทย์ เผยโรคไอกรนเป็นสาเหตุทำให้มีอาการไออย่างรุนแรง และอาจเรื้อรังนาน 2 - 3 เดือน พบได้ในทุกเพศทุกวัย พบได้บ่อยในเด็กอายุ 2 - 6 ปี แต่ถ้าเกิดขึ้นกับเด็กทารกและเด็กเล็กจะทำให้มีความรุนแรงมากจนอาจเสียชีวิตได้ หากมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย
  2016-09-26 16:08
 • กรมควบคุมโรคพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 71 เตือนผู้ปกครองพาบุตรหลานอายุแรกเกิด ถึง 4 ปี ไปรับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนให้ครบตามเกณฑ์ พบผู้ป่วยโรคไอกรนต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ และพบประปรายในพื้นที่อื่นๆ 
  2016-08-14 21:02
 • สธ.แจงไทยไม่ขาดแคลนวัคซีนรวมชนิดพื้นฐาน 4 ชนิด เด็กไทยทุกคนได้รับตามวัยรวมแล้วเด็ก 1 คนจะได้รับวัคซีนจำเป็นพื้นฐาน 10 ชนิด เพียงพอต่อการป้องกันโรค ส่วนวัคซีนรวมที่เพิ่มอีก 1 ชนิด คือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียฮิบนั้น คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการรอบด้านแล้ว ยังไม่แนะนำให้บรรจุไว้ในตารางการให้บริการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ต้องกังวลกรณีการขาดแคลนวัคซีน ฮิบ
  2015-04-12 08:14
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - วัคซีนรวม 1 เข็มป้องกัน 5 โรค "คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียฮิบ" ขาดตลาด เหตุบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่มีปัญหาทางด้านเทคนิค รพ.เอกชนเร่งควานหาวัคซีนวุ่น เหตุพ่อแม่คนมีเงินนิยมเสียตังค์ฉีด เผยไทยถูกยกเลิกสัญญาถ่ายทอดผลิตวัคซีนรวม เหตุทำงานล่าช้า
  2015-04-09 13:14
 • สธ. เผยมีเด็กไทยป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไอกรน เตือนผู้ปกครองนำบุตรเข้ารับวัคซีนป้องกันตามแผนการให้วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่มีการเคลื่อนย้ายตลอด เช่น แรงงานภาคเกษตร อุตสาหกรรม รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ที่นำบุตรเข้ามาทำงานด้วย โดยบุตรแรงงานต่างด้าวอายุไม่เกิน 7ปีบริบูรณ์ สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้ในอัตราคนละ 365บาท มีอายุคุ้มครอง 1ปี นับจากวันที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ จะได้รับวัคซีนครบชุดเช่นเดียวกับเด็กไทย
  2014-04-06 19:33
 • ไทยโพสต์ - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นกลวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้ใช้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นเครื่องมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ เช่น วัณโรค โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม ไข้สมองอักเสบเจอี โรคโปลิโอ และโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรนำเด็กไปรับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์อายุ ณ สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน
  2014-03-12 19:36
 • เดลินิวส์ - ข้อมูลชี้!! ความไม่เพียงพอของบุคลากรด้านวัคซีนทำให้เกิดข้อด้อยต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านวัคซีนและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เดินหน้าสู่ปีที่สอง เร่งผลิตวิทยากรด้านวัคซีน หวังแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านวัคซีน
  2014-03-06 09:09
 • ไทยโล่งหวัดนก! ผู้เชี่ยวชาญชี้เชื้อยังไม่ระบาดกลับเข้ามาในไทย ล่าสุดพบป่วยที่ฮ่องกง 2 ราย เตือนหน้าหนาวต้องเฝ้าระวังเข้มข้นขึ้น เหตุสายพันธุ์ H7N9 ไม่มีสัญญาณเตือนจากการตายของสัตว์ปีก ห่วงปี 2014 ไอกรน คอตีบ หัด อุบัติซ้ำ
  2013-12-12 15:39
 • นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยประชาชนที่เสี่ยงต่อโรคไอกรน เนื่องจากสถานการณ์โรคไอกรนทั่วโลกทุกภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2555 พบมีการระบาดมากขึ้น ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีความครอบคลุมของวัคซีนสูงและมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ก็ประสบปัญหาการระบาดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับประเทศไทยหลังจากมีการให้บริการวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตั้งแต่ปี พ.ศ.
  2013-06-29 14:15
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยประเทศไทยจับมือประเทศฝรั่งเศส ผลิตวัคซีนป้องกัน 4 โรครวมอยู่ในเข็มเดียวทันสมัยได้แก่คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี ภายในประเทศครั้งแรกใช้สะดวกขึ้น พร้อมสร้างโรงงานผลิตในไทยอย่างถาวร ใช้งบลงทุนประมาณ 700 ล้านบาท มั่นใจช่วยไทยประหยัดงบจัดซื้อวัคซีนในช่วง 8-10 ปี ได้เกือบ 2,000 ล้านบาท
  2013-02-09 10:57

Pages