3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

 • หมออนามัยรวมพลังภาคี ชวนทำดีเลิกบุหรี่ 3 ล้านคน สร้างอานิสงค์กับคนทั้งประเทศ แนะใช้ คกก.เขตสุขภาพประชาชน (กขป.) ร่วมหนุนเสริมพลังทำงาน เพื่อชีวิตคนไทยปลอดภัยจากบุหรี่
  2018-11-15 14:23
 • สธ. สสส. เครือข่ายหมอนามัย และภาคี จับมือรวมพลังเดินหน้าชวนคนเลิกบุหรี่ปี 3 เผย 2 ปีมีผู้ร่วมเลิกบุหรี่ 1.4 ล้านคน เลิกต่อเนื่อง 6 เดือน 2.2 แสนคน พร้อมแนะยึดหลักทำงาน 3 ด้าน ป้องกัน- ช่วยเลิก – คุ้มครอง เพื่อเป้าหมายสูงสุดคนเลิกบุหรี่ 3 ล้านคนใน 3 ปี
  2018-10-26 17:50
 • เครือข่ายหมออนามัย เร่งชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 พร้อมเชื่อมั่นทุกภาคส่วนร่วมใจ ผู้บริหารกำชับ - ติดตาม- สั่งการลงพื้นที่ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้น ชี้ให้เห็นเป็นผลงานกระทรวง ชวนคนเลิกบุหรี่ได้ตามเป้าหมาย
  2018-10-11 17:12
 • เครือข่ายหมออนามัยร่วมกับ สธ.- สสส. รวมพลังภาคีขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 เดินหน้าโค้งสุดท้ายเร่งชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนใน 3 ปี พร้อมจัดประชุมเสริมพลังคนทำงานในพื้นที่ ชี้เป็น 1 ในเป้าหมาย PA กระทรวงสาธารณสุขที่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
  2018-10-03 22:40
 • บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ สร้างประวัติศาสตร์ปั่นจักรยาน 4 ภาคเลิกบุหรี่ พร้อมชวนคนไทยตระหนักลดละเลิกบุหรี่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ประกาศเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม ตั้งเป้าภายใน 3 ปี เลิกบุหรี่ได้ครบ 3 ล้านคน ชี้ 2 ปีที่ช่วยคนเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 1.2 แสนคน มากกว่าช่วงที่ไม่มีกิจกรรมรณรงค์ถึง 4 เท่า
  2018-07-10 15:35
 • รวมพลังสาธารณสุขอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ ปั่นชวนเลิกบุหรี่ ในโครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ผ่าน 63 จังหวัด 14 วัน รวมระยะทาง 5,828 กม.
  2018-07-09 13:08
 • หมออนามัย-เครือข่ายนักปั่นสายตะวันออก ร่วมแสดงพลังสร้างประวัติศาสตร์ปั่นเลิกบุหรี่ หนุนโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันปีที่ 3
  2018-07-06 11:06
 • ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ปั่นเลิกบุหรี่ สธ.ผนึก สาธารณสุขอำเภอ หมออนามัยทั่วประเทศ ดึงคู่รักนักปั่นรอบโลก รณรงค์ ปั่นจักรยานชวนคนเลิกบุหรี่ ชูแนวคิด “6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง” ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน และขณะก่อนปล่อยตัว นักปั่นรวมพลัง ส่งแรงใจให้ 13 ชีวิตที่ติดในถ้ำรอดปลอดภัย
  2018-06-27 21:15
 • สาธารณสุขอำเภอทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างประวัติศาสตร์ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 4 ภาค 8 สายปั่น ร่วมกันชวนคนเลิกบุหรี่ ประเดิมสายแรก 27 มิ.ย.นี้
  2018-06-18 12:14
 • กระทรวงสาธารณสุข -สสส.-เครือข่ายหมออนามัย จัดงานเชิดชูเกียรติชวนคนเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับประเทศ โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 2 เผยผู้สมัครใจเข้าร่วมเลิกบุหรี่แล้วกว่า 1.2 ล้านคน - ผู้เลิกบุหรี่ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนอีก 1.3 แสนคน พร้อมก้าวย่างสู่ปีที่ 3 เพื่อสร้างประวัติศาสตร์การเลิกบุหรี่ทั่วไทย
  2018-05-30 09:47
 • สธ.-สสส.-หมออนามัย เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติชวนคนเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับประเทศ โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 2 เผยผู้สมัครใจเข้าร่วมเลิกบุหรี่แล้วกว่า 1.2 ล้านคน ผู้เลิกบุหรี่ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนอีก 2.1 แสนคน พร้อมก้าวย่างสู่ปีที่ 3 อย่างเข้มข้นเพื่อสุขภาพคนไทยห่างไกลจากบุหรี่
  2018-05-24 14:16
 • สสส. จับมือ สถาบันยุวทัศน์ฯ ท้องฟ้าจำลอง จัดกิจกรรม ป(ล)อด รับวันเด็กแห่งชาติ ยุค 4.0 กับภารกิจ “ชวนครอบครัวเลิกบุหรี่เพื่อคนที่เรารัก” เปิดพื้นที่เรียนรู้เท่าทันอันตรายจากบุหรี่ ควันบุหรี่มือสอง หลังพบคนไทยยังสูบบุหรี่ในบ้านสูง 27.8% ตัวการก่อโรคทางเดินหายใจ หอบ หืด มากกว่าบ้านปลอดควันบุหรี่ แนะผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
  2018-01-14 15:48

Pages