3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

  • คกก.มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ประชุมติดตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมร่วมไว้อาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชวนประชาชนร่วมทำความดี แปลงความเศร้าเป็นพลังความดี เลิกบุหรี่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   
    2016-10-20 15:06
  • สธ. สสส. และเครือข่ายหมออนามัย ออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการทำงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ประเดิมเขตสุขภาพที่ 4 เขตแรกรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะการทำงานระดับเขตและจังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายคนเลิกบุหรี่ ปีแรก 5 แสนกว่าคน  
    2016-10-11 15:06

Pages