30 บาทรักษาทุกโรค

 • 'ปู'ปลื้ม-เลขายูเอ็นชม 30 บาท ดูแลคนได้ทั้งประเทศ แม้เริ่มตอนรายได้ต่อหัวปชช.ต่ำ อยากให้ไทยเป็นต้นแบบแบ่งปันความรู้ให้ประเทศต่างๆจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนของตน
  2013-10-11 12:07
 • “มีมายาคติหรือตรรกะที่ผิดพลาดในวงการสุขภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือความเชื่อที่ว่าต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจนนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่สร้างปัญหามาแล้วหลายครั้ง”
  2013-07-13 14:06
 • ปัจจุบันประเทศแถบละตินอเมริกา ที่มีบราซิล ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกรวมอยู่ด้วย เป็นที่น่าจับตาในฐานะกลุ่มประเทศที่กำลังจะก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกในห้วงเวลาที่ยุโรปอ่อนแอลงจากวิกฤติการเงินรุมเร้า และสหรัฐอเมริกากำลังดิ้นรนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยประเทศกลุ่มนี้ได้เริ่มให้ความสนใจกับประเทศในแถบเอเชียมากขึ้นเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้นำระดับสูง และการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเพิ่มมูลค่าการค้าและตลาดนำเข้าส่งออกสินค้า
  2013-06-16 13:28
 • ไทยชูหลักประกันสุขภาพ 30 บาทฯ ในเวทีประชุมเอเชียตะวันออก-ลาตินอเมริกา พร้อมย้ำความสำคัญเรื่องความมั่นคงอาหารให้ทุกชาติตระหนัก
  2013-06-15 08:46
 • รมว.สธ.ขายไอเดียให้โลก ใช้หลักประกันสุขภาพ แก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพชาวโลก 
  2013-06-08 12:55
 • มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและน่าจะไม่มีใครตั้งใจให้เกิดอยู่เรื่องหนึ่ง มีที่มาจากการที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้มีการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐและผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำคำของบประมาณประจำปีส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2013-05-21 09:26
 •   ปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประจำปี 2555 เรื่อง จะต้องช่วยกันรักษาไว้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ วันพุธที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556   โดยนายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ
  2013-03-07 16:13
 •  
  2013-01-21 12:22
 •   นายกฯวอน อสม.ชวนคนกรุงใช้ 30 บาทชี้ตัวเลขล่าสุดพี่น้องในกรุงเทพฯและปริมณฑลซื้อยากินเองถึง 72% หวั่นเปลืองค่าใช้จ่ายและรับการรักษาไม่ถูกวิธี
  2013-01-10 10:41
 • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพหวั่นรัฐบาลเพื่อไทยทำ 30 บาทกลายเป็นระบบอนาถา หลังปล่อยให้สธ.ล้วงลูกเอางบส่งเสริมป้องกันโรคไปจัดการเอง ชี้กลไกสธ.ติดตามตรวจสอบยาก ขาดการทำงานเชิงรุก เรียกร้องหมอประดิษฐ-หมอชลน่าน มีนโยบายชัดเจน เพิ่มงบรายหัว 4,000 บาท ลดความฟุ่มเฟือยใช้ยาข้าราชการ ไม่เก็บเงินสมทบสุขภาพของผู้ประกันตน
  2012-12-21 11:45
 • ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ทั้ง ระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" โดยเฉพาะการควบคุมงบประมาณ 30 บาทรักษาทุกโรค ที่ครอบคลุมประชากรกว่า 48 ล้านคน ให้คงอัตราค่าเหมาจ่ายรายหัว 2,755.60 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ คือปี 2555-2557 นั้น "ชะตากรรมคนไทย หลังคุมค่าใช้จ่าย 30 บาท 3 ปี" จะเป็นอย่างไร
  2012-11-16 13:29
 • 'นพ.ประดิษฐ'หาแนวทางลดหนี้โรงพยาบาลในสังกัด สธ.เล็งปรับแผนบริหารเชิงธุรกิจ ไอเดียกระฉูด '30 บาท พลัส' ดึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว ข้าราชการท้องถิ่น เข้าระบบ
  2012-11-16 09:38

Pages