30 บาทรักษาทุกโรค

 • “หมอประดิษฐ” ให้นโยบาย 30 บาทยุคใหม่ เน้นปรับโครงสร้างการเงินการคลังให้สมดุลตั้งเป้า 1 ปีจะมีหน่วยงานกลางในการจัดทำธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลระดับชาติ พร้อมบูรณาการ 3 กองทุนเท่าเทียม เตรียมเดินหน้าบูรณาการขยายสิทธิรักษามะเร็งทั้งระบบมาตรฐานเดียว
  2012-11-06 16:10
 •   เมื่อวันที่  11 ต.ค.นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดประชุมและให้นโยบายดำเนินระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า จากผลโพลพบว่าประชาชนให้ความชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากกว่า 80% ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) และบริหารกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันทั้ง 2 ส่วนยังเดินไม่พร้อมกัน ดังนั้นต้องทำให้เกิดความสมดุลมากที่สุดและเดินไปพร้อมกัน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลเตรียมจัดทำงบประมาณเร็วขึ้น 2 เดือนดังนั้นการบริหารจัดการต้องเร็วด้วย
  2012-10-12 09:47
 • , , ,
   
  2012-10-06 10:48
 •   กรุงเทพฯ : นางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ เปิดเผยว่า อยาก ให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานปรับ ปรุงระบบประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมเป็น 5 กรณี ได้แก่ ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ อีก 2 กรณีคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยให้ไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือจ่าย 30 บาทรักษาทุกโรคของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากการรักษาพยาบาลครอบคลุมมากกว่าประกันสังคม โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555
  2012-09-25 13:43
 • สธ. รายงานความสำเร็จ 30 บาทรักษาทุกโรค สุ่ม 54 โรงพยาบาลทั่วไทยเทใจให้ 85%ไร้ปัญหา
  2012-09-12 19:37
 •   หมายเหตุ:ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉมผ่านรายการ จับชีพจรประเทศไทย ทีเอ็นเอ็น24และ สยามรัฐเผยแพร่มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
  2012-09-03 14:26
 • นับถอยหลังการกลับมาเก็บ ๓๐ บาท ตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้โรงพยาบาลระดับอำเภอขึ้นไป สามารถเก็บค่าบริการจากผู้ป่วย ๓๐ บาททุกครั้งที่ไปรับบริการและรับยา และได้กำหนดยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องจ่าย จำนวน ๒๑ กลุ่มบุคคล ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ
  2012-08-28 20:14
 •  
  2012-08-25 12:52
 • นิด้าโพลเผยครบ 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปชช.พอใจหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคมากที่สุด รองลงมาคือการแก้ปัญหายาเสพติด และการท่องเที่ยว แต่ไม่พอใจแก้รธน.-ปัญหาชายแดนใต้
  2012-08-25 12:07
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเริ่มโครงการร่วมจ่าย 30 บาท ในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 คงสิทธิยกเว้นร่วมจ่าย ในผู้รับบริการ 21 กลุ่ม เพิ่มคุณภาพบริการทั้งป่วยฉุกเฉิน ป่วยรุนแรง บริการไม่มีเวลาหยุดพักเที่ยง และให้สิทธิประชาชนสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการที่พอใจได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง   
  2012-08-14 14:34
 • นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่อง “ความสำเร็จของนโยบายเร่งด่วน 1 ปีแรกรัฐบาลยิ่งลักษณ์” จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 84.79 ยกให้ นโยบายการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกโรค”  ประสบความสำเร็จมากที่สุด รองลงมา ประชาชน ร้อยละ 81.05  ยกให้การจัดเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ  และร้อยละ 69.58 การขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาท และเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท  ส่วนนโยบายที่ประชาชนเห็นว่าประสบความสำเร็จน้อยที่สุด ได้แก่ บัตรเครดิตพลังงาน และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
  2012-07-31 10:59
 • การเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อไปใช้บริการสำหรับบัตรทองครั้งละ 30 บาท กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างอีกครั้งเมื่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้พยายามรื้อฟื้นขึ้นมา หลังจากที่ถูกยกเลิกไปในรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยอ้างเหตุผลในการกลับมาเก็บค่าธรรมเนียม30 บาท เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้กับประชาชน
  2012-07-09 09:46

Pages