AIS

 • ​​​​​​สธ.ร่วม AIS เปิดตัวฟิเจอร์ติดตามกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” เฝ้าระวังการระบาดของโรค
  2020-05-18 15:20
 •  เอไอเอส จึงขอร่วมเป็นกำลังใจให้ อสม. โดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จากทิพยประกันภัย คุ้มครองชีวิตมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่สมาชิก อสม.ที่เป็นลูกค้าเอไอเอส ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน จำนวนจำกัด เพียง 100,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น โดย อสม.จะต้องกดรับสิทธิ์ทางมือถือ ในระหว่างวันที่ 25 มี.ค.63 – 28 มี.ค.63
  2020-03-27 16:14
 • กระทรวงดิจิทัลฯชี้ แอปฯอสม.ออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล อีกทั้งช่วยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่ประชาชน พร้อมย้ำจุดยืนยินดีสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านสุขภาพ
  2019-12-26 14:48
 • เอไอเอสประกาศราชชื่อหน่วยบริการสุขภาพที่ได้รางวัลจากโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 3 มี รพ.ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 123 รางวัล ปลื้มมีผลงานเข้าชิงรางวัลระดับประเทศเพิ่มขึ้น 3 เท่า อสม.กว่า 80% มีปริมาณการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนไปทางสูง แถมมีรูปแบบการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งเป้าพัฒนาแอปฯ ในลักษณะที่ช่วยประมวลผลให้มากขึ้นในอนาคต
  2019-12-25 18:14
 • “อนุทิน” เพิ่มศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำบ้าน บูรณาการแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ของ AIS สร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง เน้นให้ความรู้โรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย
  2019-09-25 11:44
 • เอไอเอส จับมือ สธ. ดีอี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2” เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าสาธารณสุข และ อสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมงานสาธารณสุขเชิงรุก นำแอปฯ อสม.ออนไลน์เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลดูแลสุขภาพคนในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
  2018-12-26 10:06
 • แอป อสม.ออนไลน์ คือเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มที่ใช้ในกลุ่ม รพ.สต. และ อสม.เพื่อสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ระหว่างสมาชิกในกลุ่มผ่านรูปแบบการแจ้งข่าวสารและการสนทนา ทำให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขและภัยสุขภาพภายในชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง แม่นยำ
  2018-08-13 18:42
 • รพ.สต.กุดบง จ.หนองคายชี้ประกวดใช้งานแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ไม่ยาก แค่ทำงานตามปกติที่ทำอยู่แล้วไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษ ขณะที่ รพ.สต.ไทรงาม ชวนพี่น้องชาวสาธารณสุขและ อสม.สมัครประกวดกันเยอะๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านสาธารณสุขสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขณะที่เอไอเอสย้ำมาถึงโค้งสุดท้ายแล้ว รับสมัครถึงสิ้นเดือนนี้
  2018-07-18 11:05
 • รพ.สต.ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ ชวนพี่น้อง อสม.-รพ.สต.สมัครร่วมประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปี 2 เผยประสบการณ์ปีที่ผ่านมาได้เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี ติดต่อสื่อสารสะดวก ข้อมูลไม่หายเหมือน Line ยิ่งหากได้รางวัลขึ้นมาก็ถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน
  2018-06-16 19:17
 • เอไอเอส สานต่อความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ อสม.ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยดูแลสุขภาพคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เชิญชวน รพ.สต.และ อสม.ทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดฯ เพื่อก้าวสู่การเป็น อสม. 4.0 พร้อมรับเงินสนับสนุน “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
  2018-06-04 14:13
 • รพ.สต.ไทรงาม เผยผลหลังใช้ “แอป อสม.ออนไลน์ ครบ 2 ปี” ชี้เป็นช่องทางสื่อสารกับ อสม.ได้อย่างมีประสิทธิผล สะดวก รวดเร็ว และชัดเจน ช่วยรุกดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตอบโจทย์ไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วยด้วยเป็นแอปเฉพาะกลุ่ม จำกัดการกระจายข้อมูล ทั้งช่วย รพ.สต.ลดเวลาทำงาน รวบรวมรายงาน อสม.ได้ในวันเดียว จากเดิมต้องใช้เวลา 10 วัน แถมลดใช้กระดาษเพื่อสื่อสารถึงร้อยละ 60
  2018-04-18 19:39
 • รพ.เวียงป่าเป้า ใช้แอป อสม.ออนไลน์ ทำงานร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ตอบโจทย์สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งมีความปลอดภัย โดยเฉพาะข้อมูลผู้ป่วย เหตุเป็นระบบปิดจำกัดกลุ่ม อสม.เท่านั้น ช่วยรักษาความลับผู้ป่วย ขณะเดียวกันข้อมูลไม่สูญหาย ดึงย้อนหลังได้ เผยเริ่มต้น อสม.ใช้แอปนี้งานกันเองก่อน ทำให้หมอ-เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ และใช้แอปนี้ทำงานร่วมกัน
  2018-04-08 18:34

Pages