The Conversation

 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : ด้วยจำนวนผู้ป่วยทั่วโลกปีละกว่า 200 ล้านคน โดยที่ราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาใหญ่ มาลาเรียมักระบาดในพื้นที่ยากไร้แถบเขตร้อนและใกล้เขตร้อนโดยมียุงเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเมื่อปรสิตเข้าสู่ร่างกายคนแล้วก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนในตับก่อนระบาดเข้าสู่เม็ดเลือดแดง เมื่อปี 2555 ประเมินว่ามีผู้ป่วยมาลาเรียราว 207 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตราว 627,000 คนซึ่งราวร้อยละ 90 ของการเสียชีวิตพบในแถบตอนใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกา      
  2015-10-03 18:34
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : สมาคมราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรได้ริเริ่มโครงการ Choosing Wisely เพื่อแก้ไขวัฒนธรรมการรักษาเกินความจำเป็นในบริการสาธารณสุข ตามที่พบว่าผู้ป่วยได้รับสั่งจ่ายยาโดยขาดข้อมูลทางคลินิกรับรองและมีทางเลือกการรักษาอื่นที่ดีกว่า นอกเหนือจากการรณรงค์ชี้แจงสาเหตุที่การตรวจวินิจฉัยบางรายการหรือการรักษาบางประเภทไม่ได้ผลแล้ว โครงการ Choosing Wisely ยังมีแผนจะตีพิมพ์บัญชีการตรวจวินิจฉัยและยาซึ่งอาจรวมถึงการเอ็กซเรย์สำหรับอาการปวดหลัง หรือการจ่ายยาสเตตินสำหรับผู้ที่อายุ 75 ปีหรือมากกว่าเพื่อลดไขมันและป้องกันโรคหัวใจ 
  2015-09-20 10:42
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ข้อมูลจากการศึกษาใหม่ชี้ว่าคอร์รัปชันกำลังเป็นปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศแอฟริกาใต้และจำเป็นต้องได้รับแก้ไขอย่างจริงจัง แต่ด้วยรูปแบบของการทุจริตทั้งการใช้ทรัพยากร อำนาจ ตลอดจนเครือข่ายความสัมพันธ์ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้ยากต่อการตรวจสอบชัดเจน  แผนการพัฒนาแห่งชาติของแอฟริกาใต้เองก็ยอมรับว่า ปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากเฉพาะในปี 2556 เพียงปีเดียวกระทรวงการคลังจำเป็นต้องอนุมัติเงินกว่า 70 ล้านแรนด์แก่กรรมาธิการบริการสาธารณะในภารกิจ “ต่อต้านคอร์รัปชันและแก้ไขความเดือดร้อน”     
  2015-09-16 13:29
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ชุมชนยากไร้และด้อยโอกาสในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลายชาติยังคงเผชิญกำแพงหลายชั้นที่ขัดขวางการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงขอบเขตการบริการที่จวนเจียนถึงขีดจำกัด นอกจากนี้สุขภาพของประชาชนในชุมชนด้อยโอกาสยังทับถมด้วยปัญหาการเข้าถึงการขนส่ง น้ำสะอาด ตลอดจนสุขาภิบาลและโภชนาการ จึงจำเป็นที่บริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มรากหญ้าต้องสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลายและซับซ้อนในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำหรับการแก้ปัญหาข้างต้น  
  2015-09-11 11:03
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : อัตราการคลอดที่บ้านได้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในหมู่ประเทศพัฒนาแล้วตลอดช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา และแม้ตัวเลขการคลอดที่บ้านในกลุ่มประเทศพัฒนาดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำแต่แนวโน้มนั้นกลับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การคลอดที่บ้านในสหรัฐซึ่งสูงขึ้นร่วมร้อยละ 30 ระหว่างปี 2547 และ 2552 เช่นเดียวกับในสหราชอาณาจักรซึ่งสูงขึ้นเกือบ 4 เท่าในช่วงปี 2533 และ 2549 ขณะที่อัตราการคลอดนอกโรงพยาบาลในแคนาดาสูงขึ้นกว่า 4 เท่าระหว่างปี 2534 และ 2552
  2015-09-05 13:36
 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : ที่ประเทศแอฟริกาใต้ วิชาชีพพยาบาลกำลังขาดแคลนอย่างหนัก บางคนวิ่งรอกทำงานหลายที่ บางคนทำงานล่วงเวลา ในขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยก็รับงานผ่านบริษัทนายหน้าในช่วงปี 2542-2543 รัฐบาลแอฟริกาใต้ทุ่มเงินกว่า 212.6 ล้านดอลลาร์จ้างพยาบาลผ่านบริษัทนายหน้าเพื่อทำงานในภาคการบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีตัวเลขรายจ่ายในการจ้างพยาบาลจากบริษัทนายหน้าตั้งแต่ต่ำกว่า 5.2 ล้านดอลลาร์ในจังหวัดเอ็มพูมาลังกา จนถึง 50.92 ล้านดอลลาร์ในจังหวัดอิสเทิร์นเคป
  2015-08-29 11:17
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาจากสิทธิบัตรและข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยศูนย์กลางของปัญหานั้นก็อยู่ที่การพัฒนาและการไหลบ่าของยาสามัญราคาถูกซึ่งประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องใช้ในการรักษาเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่ออื่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยาสามัญยังมีความจำเป็นต่อการจัดหายาต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซึ่งรุมเร้าด้วยปัญหาการระบาดของเอชไอวีและการเข้าไม่ถึงหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพและยา
  2015-08-24 14:44
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : อดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุชของสหรัฐลงนามในกฎหมายว่าด้วยชาวอเมริกันผู้พิการ (เอดีเอ) หรือ Americans with Disabilities Act (ADA) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2533 ตามเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม ซึ่งนับจากที่กฎหมายเอดีเอมีผลบังคับใช้มาแล้ว 25 ปีก็เห็นถึงผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญต่อการแก้ปัญหาการกีดกันและอุปสรรคนานับประการเพื่อช่วยให้คนพิการมีอิสรภาพในการดำรงชีวิต   
  2015-08-23 13:07
 • เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : การเสียชีวิตของแม่และเด็กเป็นหัวข้อสำคัญในความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ภายในสิ้นปี 2558 กระนั้นการคลอดตายกลับยังคงเป็นปัญหาไร้การเหลียวแลดังที่ไม่ได้บรรจุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาฯ ตลอดจนไม่ได้รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ภายหลังปี 2558 
  2015-08-22 11:03
 • เดอะคอนเวอร์เซชั่น : หลังเริ่มต้นมาอย่างตุปัดตุเป๋ก็ถึงคราวที่รัฐบาลกลางของออสเตรเลียจะได้เริ่มอภิปรายทิศทางระบบสาธารณสุขกันเสียที ทั้งการหารือทางเลือกการปฏิรูปครั้งใหญ่ รวมถึงการรวมอำนาจหรือโอนอำนาจการบริการสาธารณสุข และมีแนวโน้มว่า ก.คลังจะขอให้รัฐบาลแต่ละรัฐเข้ามารับผิดชอบงบประมาณและอุดหนุนงบประมาณ รพ.รัฐอย่างเต็มตัว แม้ รพ.รัฐและการดูแลโรคเรื้อรังจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปอย่างจริงจัง แต่ก็มีหลายแนวทางที่ดูจะเป็นไปได้มากกว่า โดยในปัจจุบันเห็นได้ว่าอุปสงค์ต่อบริการของ รพ.เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ รพ.รัฐเองก็ดิ้นรนที่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว ขณะที่ในระดับชุมชนนั้นพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังคงได้รับการดูแลรักษาโดยที่ไม่มีการประสานกันระหว่างผู้ให้บริการแต่ละหน่วยงาน การแก้ไขปัญหานี้ให้ลุล่วงจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างงบประมาณและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  2015-08-14 16:27
 • The Conversation : หากพยาบาลในประเทศแอฟริกาใต้ได้รับบทบาทมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่มีผลต่อตนเองและสภาพแวดล้อมการทำงาน ก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน และรั้งพยาบาลให้ยังคงอยู่ในภาคบริการสาธารณสุขของแอฟริกาใต้ต่อไป อันจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขโดยไม่ติดขัด อย่างไรก็ดีพยาบาลจำนวนมากยังคงมองว่าตนถูกกันออกจากกระบวนการร่างนโยบาย เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าในความชำนาญทางคลินิกของตน และแม้ว่าประเทศแอฟริกาใต้ก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการยกระดับตัวตน บทบาท  และอิทธิพลของพยาบาลในกระบวนการร่างนโยบาย ทว่าการมีส่วนร่วมของพยาบาลก็ยังคงไม่ราบรื่นไปเสียทีเดียว
  2015-08-04 09:51
 • เวบไซต์ The Conversation ออสเตรเลีย ระบุว่าจากผลการศึกษาวิจัยโดยนักวิจัยด้านเวชปฎิบัติทั่วไปจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้ว่า ข้อเสนอของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับระบบสุขภาพแบบประชาชนร่วมจ่าย และการเพิ่มขึ้นของเพดานชุดสิทธิประโยชน์ด้านยา อาจส่งผลกระทบด้านงบประมาณมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ หากนโยบายทั้งสองข้อนี้ได้รับการประกาศใช้ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรายหัวเฉลี่ยต่อคนต่อปีที่คำนวณเพิ่มตามอายุของประชากร
  2014-07-21 14:49

Pages