Erika Zak

  • วอชิงตันโพสต์ได้เผยแพร่บทความของ Erika Zak ผู้ป่วยมะเร็งที่เขียนถึงลูกสาวก่อนเสียชีวิต Erika บอกเล่าความยากลำบากของระบบประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา และการต่อสู้ต่างๆ ที่เผชิญอยู่กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้ได้รับการรักษา ซึ่งวอชิงตันโพสต์เผยแพร่บทความหลังจากที่ Erika Zak เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 อายุได้ 39 ปี เมื่อสิทธิการรักษาไม่ใช่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
    2019-10-05 11:52