IPD Paperless

  • โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส เดินหน้าสู่ IPD Paperless เต็มตัว ไร้กระดาษ 100% ภายในสัปดาห์นี้ ชี้บุคลากรเห็นประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน แถมแพทย์ยังเป็นทีมนำการเปลี่ยนแปลงทำให้เดินหน้าสู่ Smart Hospital ได้เร็ว
    2019-10-10 07:54