Isosorbide dinitrate

 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สธ.เผยเหตุใส่ยาผิดซองเพราะความประมาทเลินเล่อ ชี้จ่ายให้ผู้ป่วยไป 939 ราย ตามเก็บได้ 937 ราย ไม่พบผลข้างเคียงการใช้ยา แนะให้องค์การเภสัชกรรม เร่งทบทวนขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน จีเอ็มพี ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
  2013-09-16 14:44
 • จากกรณีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) บรรจุยาสลับซองระหว่างยาไอโซซอร์ไบด์ไดไนเตรต (Isosorbide dinitrate) ซึ่งเป็นยาขยายหลอดเลือด และยาแอมโลดิปีน (Amlodipine) ซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิต โดยได้กระจายไปยังโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และจ่ายยาให้ ผู้ป่วยไปบ้างแล้ว แม้ล่าสุด อภ.จะแถลงว่าไม่ต้องกังวล มีการเรียกคืนยาดังกล่าว และพร้อมรับผิดชอบหากเกิดผลกระทบ แต่แน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่น และจะทำอย่างไร
  2013-09-10 08:30
 • กรณีความผิดพลาดในขั้นตอนการบรรจุยาขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยพบว่า มีการบรรจุยา Isosorbide Dinitrate 10 มิลลิกรัม ซึ่งใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ลงในซองยา Amlodopine 5 มิลลิกรัม สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตในความรู้สึกของสังคม เรื่องนี้เป็นความบกพร่องที่ร้ายแรงเพราะเกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของชีวิตคนไข้ที่ได้รับยาผิด
  2013-09-10 08:16
 • บอร์ด อภ.ตั้งโต๊ะแถลงผลสอบบรรจุยาโรคหัวใจ 2 ชนิดสลับซอง 9 ก.ย. ระบุปัญหาเกิดจากการตรวจสอบในแล็บ เจ้าหน้าที่ไม่ทำตาม ขั้นตอนปฏิบัติ นายกสภาเภสัชฯแจงยาทั้ง 2 ชนิดเป็นกลุ่มเดียวกัน รับประทานผิดไม่อันตราย แค่วิงเวียนศีรษะ 'หมอประดิษฐ'มั่นใจ ไม่เกี่ยวดิสเครดิต ผอ.องค์การเภสัชฯคนใหม่
  2013-09-09 07:06
 • มติชน -อภ.บรรจุยาฤทธิ์ต่างกันสลับซอง แจกจ่ายแล้ว 6 แสนเม็ด 7 โรงพยาบาล นพ.ประดิษฐสั่งสอบ ข้อเท็จจริง เลขาฯ อย.ชี้ไม่อันตราย ต่อผู้ป่วย
  2013-09-08 11:08