Medscape

  • สถิติการจบชีวิตตัวเองเฉลี่ยวันละ 1 รายส่งผลให้แพทย์เป็นสาขาวิชาชีพที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดในสหรัฐอเมริกา และอัตราการฆ่าตัวตายในกลุ่มแพทย์ยังสูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปถึงกว่า 2 เท่า
    2018-05-17 16:18
  • โรงพยาบาลและร้านยาจำเป็นต้องทิ้งยาหมดอายุโดยไม่สนว่ามีราคาแพงหรือเป็นยาขาดแคลน แต่ขณะเดียวกันเอฟดีเอสหรัฐฯ รู้มานานแล้วว่ายาจำนวนมากยังคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีแม้พ้นจากวันหมดอายุมาแล้วหลายปี
    2017-11-26 20:27
  • qz.com รายงานถึงผลสำรวจของ Medscape เกี่ยวกับความคิดเห็นของแพทย์สหรัฐกว่า 14,000 คนในเวชปฏิบัติรวม 30 สาขาเกี่ยวกับผลกระทบจากอาชีพต่อชีวิตความเป็นอยู่เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่ากระทั่งสาขาที่รายงานว่า  มีความสุขมากที่สุดก็ยังคงมีสัดส่วนแพทย์ที่รู้สึกเป็นทุกข์กับงานสูงมากกว่าครึ่งหนึ่ง
    2017-01-19 09:55