Medtechtoday

 • ชมรมเทคนิคการแพทย์ชุมชน เปิดระดมความเห็น มีเหตุพิเศษอะไรบ้าง ที่นักเทคนิคการแพทย์สมควรจะได้รับเงิน พ.ต.ส.เพิ่ม โดยให้ นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ส่งข้อมูล ให้ชมรมฯ ทาง communitymtclub@gmail.com ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ เพื่อจะได้สรุปวิเคราะห์ และนำเสนอให้ สธ.พิจารณา
  2016-03-16 14:47
 • นักเทคนิคการแพทย์กรมการแพทย์โอด มีคุณสมบัติครบ แต่ปรับไม่ได้ เหตุไม่มีตำแหน่งว่างมายุบเลิก วอนองค์กรวิชาชีพช่วยแก้ปัญหา ด้าน สป.สธ.ให้หน่วยงานสำรวจรายชื่อ ขรก.ที่ย้ายเปลี่ยนสายงานก่อนวันที่ 11 ธค.51 และวันที่ย้ายได้รับเงินเดือนลดลง เพื่อรับการเยียวยา ส่งรายชื่อภายในวันที่ 15 มี.ค.นี้
  2016-03-13 12:24
 • Medtechtoday : เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์แจง หลัง 14 ต.ค.61 กลุ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เลขที่ ทน. 1-13500 ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตวันที่ 16 เม.ย.-14 ต.ค.61 ชี้ใครไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต จะต่อไม่ได้ ต้องยื่นขอใบอนุญาตฉบับใหม่โดยการสอบความรู้ใหม่
  2016-02-23 19:06
 • “ทรงราชย์” กก.สภาเทคนิคการแพทย์ เผยความคืบหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ยังไม่สามารถสรุปแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำเสนอสภาเทคนิคการแพทย์พิจารณาได้ทัน มิ.ย.ตามที่ตกลงไว้ คาดส่งสภาฯ พิจารณาได้ ส.ค.นี้ เพื่อประกาศใช้ต่อไป หลังสภาเทคนิคการแพทย์เตรียมจัดทำโรดแมพวิชาชีพ คลุมแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ทั้งพัฒนาระบบบริการ สร้างสมรรถนะเทคนิคการแพทย์
  2015-07-18 12:58