National clearing house

 • ‘หมอเทียม’ เผย รัฐบาลเคาะ สมสส. อยู่ภายใต้สังกัด สวรส. เหตุไม่มีนโยบายแยกหน่วยงานเป็นอิสระเพิ่ม ด้าน รมว.สธ. ตั้ง ‘หมอชาตรี’ เป็นประธานคณะทำงาน เร่งจัดตั้ง สมสส.ให้แล้วเสร็จ ทำหน้าที่หน่วยงานกลาง ทั้งรับส่งข้อมูลและตรวจสอบการเรียกเก็บบริการระหว่างกองทุนรักษาพยาบาลและผู้ให้บริการ เชื่อไม่กระทบ อย่างน้อยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
  2015-11-30 15:52
 • กรมบัญชีกลางหารือโรงพยาบาลถกหวังคุมงบค่ารักษาพยาบาลปีนี้ไม่ให้เกิน 6 หมื่นล้านบาท หลัง 6 เดือนได้ตามเป้า พร้อมผ่อนปรนให้ใช้ยาต้นแบบได้หลังถูกต่อต้าน เดินหน้าขยายสิทธิรักษาพยาบาลทั้งค่าห้องและอวัยวะเทียม
  2014-05-26 10:41
 • มติชน - เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขระดับชาติ หรือเคลียริ่ง เฮาส์ (National Clearing House) เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการด้านสุขภาพทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ว่า ภายหลังรัฐบาลยุบสภา โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องชะลอไว้ก่อน จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่
  2013-12-20 08:05
 • มติชน - เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครบรอบการสถาปนา สปสช.เป็นปีที่ 11 และจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 สปสช.เป็นองค์กรของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ตลอดการทำงานด้านหลักประกันสุขภาพ ทำให้คนไทย 48.62 ล้านคน ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่ามีอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มสูงขึ้น เฉลี่ยจาก 2.45 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546 เพิ่มเป็น 3.37 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2555 และอัตราการใช้บริการผู้ป่วยในเพิ่มจาก 0.094 ครั้งต่อคนต่
  2013-11-20 09:03
 • สธ.เผยคกก.พัฒนาโครงสร้างระบบราชการกระทรวงสาธารณสุข มีมติเห็นชอบบทบาทภารกิจใหม่ของ สธ. การตั้งเขตบริการสุขภาพ 1-12 และเขต กทม. และการตั้งศูนย์การจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบองค์กรมหาชน
  2013-10-21 20:00
 • หนังสือพิมพ์มติชน - สธ.เล็งยุบ'สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ' ตั้งองค์กรอิสระ'เคลียริ่ง เฮ้าส์' เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 3 กองทุน ภายในปี 2558
  2013-09-17 06:32
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ภายหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ได้ทักท้วงการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารที่ตั้งศูนย์บริการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขระดับชาติ (National Clearing House NCH) หรือเคลียริงเฮาส์ ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วงเงิน 10 ล้านบาท ว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าเสนอราคาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงงัดแผน 2 มารองรับ โดยได้ขอใช้ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 3 ชั้น (Data Center) เพื่อตั้งเคลียริงเฮาส์ แทน
  2013-09-16 09:45
 • หนังสือพิมพ์แนวหน้า - นายแพทย์วรชัย อึ้งอภินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมติ มอบหมายให้สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่าบริการและดูแลระบบข้อมูลสาธารณสุข(National Clearing House : NCH) หรือ Claim center ระดับประเทศ ทำหน้าที่รับส่งและดูแลข้อมูลการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนในสามกองทุน คือ ข้าราชการ ประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะต้องเริ่มดำเนินการทั่วประเทศในวันที่ 1 ต.ค.
  2013-09-12 08:04
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ -กว่า 800 ชีวิต ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น้ำตาตกใน ความกลัวเข้าปกคลุมทั่วทุกหัวระแหง ความหวาดระแวงเสริมแรงให้พนักงานอยู่ในอาการวิตกจริต จดหมายร้องเรียนพฤติกรรมอันมิชอบของผู้บริหารระดับสูงมีขึ้นหลายสิบฉบับ อาทิ มีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดตามตลอดการนำสุภาพสตรีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาในองค์กรใช้อำนาจสั่งการแทนจนเจ้าหน้าที่ต่างอึดอัด การเบิกเงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ให้กับคนใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ
  2013-09-11 10:18
 • "หมอประดิษฐ" ขีดเส้น 1 ปี ให้เวลาแยกเคลียริงเฮาส์ออกจาก สปสช. ด้าน รบ.อัดงบประมาณให้ 50 ล้านบาท พร้อมเงินอุดหนุนจากการเก็บค่าบริการ 3 กองทุนอีก 150 ล้านบาท และกองทุนท้องถิ่นอีก 105 ล้านบาท รวมเป็น 305 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบ เผยอาจแยกออกมาเป็นรูปแบบองค์การมหาชน
  2013-07-16 21:03
 • มติครม. 26 มี.ค.56 เห็นชอบการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข  (National Clearing House) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล
  2013-03-27 16:48
 • , , ,
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขผู้มีสิทธิข้าราชการ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ สปสช.” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของประเทศให้ไปในแนวทางเดียวกัน   
  2013-02-27 16:17

Pages