P4P

 • ชมรมแพทย์ชนบทออกแถลงการณ์หลังครม. 10 มิ.ย. 56 มีมติรับทราบผลการหารือระหว่างตัวแทนฝ่ายรัฐบาลร่วมกับเครือข่ายความเป็นธรรมในระบบสุขภาพนำโดยชมรมแพทย์ชนบท โดยประกาศยืนยันความชอบธรรมที่จะชุมนุมจัดตั้งรพ.คนจนภาคสนามที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรี
  2013-06-11 14:51
 • เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เป็นประธานฯ โดยมีผู้แทนจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กลุ่มสหภาพแรงงานองค์การเภสัชกรรม และกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เข้าร่วมหารือ
  2013-06-11 14:26
 • คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 มีมติรับทราบรายงานการปรึกษาหารือเรื่องการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
  2013-06-11 14:22
 • โดยส่วนตัว ผู้เขียนยังเชื่อว่าณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มีเจตนาดีที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีในเรื่องพีฟอร์พี แม้จะมี "มิจฉาทิฐิ" อยู่มากก็ตามโดยที่นายแพทย์ณรงค์ยังมี "อายุราชการ" อีกสองปีเศษ ก็ขอเล่า "แบบอย่าง" ของผู้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาบ้านเมืองไว้ให้เป็นอุทาหรณ์
  2013-06-11 08:14
 • เครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพเสนอ 10 รายชื่อร่วมเป็นกรรมการออกระเบียบค่าตอบแทนฉบับใหม่ ตัวแทนชมรมแพทย์-วงการสาธารณสุข และ อภ. ส่วนรายชื่อที่เสนอให้เป็นกรรมการตรวจสอบ อภ.แข็งปึ้ก เอ็นจีโอสายวิชาการเพียบ
  2013-06-11 07:59
 • ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภาพของสถานบริการสุขภาพไทยจะเปลี่ยนไปมาก วันนี้ผู้ป่วยร้อยละ 70 เมื่อป่วยมารับการรักษาในโรงพยาบาลภาครัฐ อีกร้อยละ 30 ไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้า สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้กำหนดธงและ road map หรือแผนที่ทางเดินไว้แล้วว่า จะเปลี่ยนสัดส่วนนี้ให้กลับหัวกลับหางกัน คือ 70% ของผู้ป่วยจะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งทิศทางนี้รัฐบาลกำลังเดินและสนับสนุนให้เดินไปอย่างไม่เปิดเผย
  2013-06-11 07:34
 • เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.นอกสถานที่ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ จากกรณีที่ครม.มีมติชอบกำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามอัตรา เพื่อให้การเบิกจ่ายผสมผสานการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (พี4พี) ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งมาจากบุคลากรทุกวิชาชีพ ทำหน้าที่ 2 ประการคือ ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจำกัดต่างๆ ที่เป็นปัญหา ไม่สอดคล้องแต่ละพื้นที่หรือระดับของหน่วยบริการให้ชัดเจน ซึ่งจะดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน เพื่อเตรียมพร้อมก่อน 2 เดือน ก่อนดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1 ต.ค.นี้ และระหว่างนี้ โรงพยาบาลที่ดำเนินมาแล้วตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา อาจมีผู้ได้รับผลกระทบจากการทำพี4พี จะต้องได้รับการชดเชยตามมติครม. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำที่เกิดจากความไม่พร้อมของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูล จนไม่สามารถทำได้ก็จะได้รับการชดเชย แต่ทั้งนี้การชดเชยจะไม่รวมถึงผู้ที่ไม่ทำ เพราะจะเป็นอันตรายด้านจริยธรรม
  2013-06-11 07:15
 • “หมอประดิษฐ์” เผยรายงานครม.รับทราบผลหารือแพทย์ชนบทเคลียร์ปม“พีฟอร์พี” เชื่อเมื่อคุยกันจะแก้ปัญหาได้
  2013-06-10 13:12
 • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ให้สัมภาษณ์เรื่องการตั้งคณะทำงานจัดทำระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือพีฟอร์พี (P4P) เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจากเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ให้ได้ข้อสรุปภายใน 60 วัน หลังมีการเจรจาร่วม 3 ฝ่าย ทั้งแพทย์ชนบท กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายทางการแพทย์ ว่า แพทย์ชนบทยังไม่ได้หารือร่วมกันว่าจะส่งใครเป็นตัวแทน และยังไม่ทราบว่าจะส่งตัวแทนได้กี่คน แต่หนึ่งในนั้นต้องมีตนเป็นตัวแทนแน่นอน ต้องรอดูผลการประชุม ครม.เกี่ยวกับการตั้ง คณะทำงาน ว่าจะกำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวแทนอย่างไร
  2013-06-10 10:20
 • ชมรมแพทย์ชนบท ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คของชมรมแพทย์ชนบทที่ใช้ useranameชมรมแพทย์ชนบท ( https://www.facebook.com/pages/ชมรมแพทย์ชนบท)ชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนตัว
  2013-06-10 10:11
 • ผลการหารือ 3 ฝ่ายเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท กับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่ยืดเยื้อมาร่วม 3 เดือน เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ที่ทำเนียบรัฐบาล
  2013-06-09 12:40
 • ในที่สุดชมรมแพทย์ชนบท ก็ประสบความสำเร็จในเวทีเจรจากับ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุขโดยที่ไม่จำเป็นต้องก่อม็อบประท้วงที่หน้าบ้าน ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อย่างที่ตั้งเจตจำนงไว้ตั้งแต่แรก
  2013-06-09 11:26

Pages