Resus Ultrasound

  • จากปัญหาผู้ป่วยฉุกเฉินที่หมดสติ ช็อก เหนื่อยมาก หัวใจหยุดเต้น ซึ่งการซักประวัติ ตรวจร่างกาย แสดงจากการวิจัยแล้วว่าไม่เพียงพอ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดการรักษาและการวินิจฉัยได้ง่าย หรือแม้แต่การทำหัตถการฉุกเฉินก็จะมuภาวะแทรกซ้อนชัดเจนมากกว่าในคนไข้ที่ไม่ได้รับการอัลตร้าซาวด์ พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล แพทย์ รพ.จุฬาฯ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นเป็น textbook ครั้งแรกของคนไทย บรรจุหลักสูตรเป็นคู่มือแพทย์ฉุกเฉิน ลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการผู้ป่วย
    2016-05-31 17:39
  • อาจารย์จุฬาฯ ปั้นแอพพลิเคชั่น ‘Resus Ultrasound’  เผยเป็น Interactive Textbook ครั้งแรกของคนไทยบน App Store สำหรับให้แพทย์ใช้ศึกษาหรือเป็นคู่มือการใช้อัลตร้าซาวน์ในห้องฉุกเฉิน หวังเป็นคู่มือช่วยลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์อาการคนไข้
    2016-05-21 17:46