Super OPD

  • กระทรวงสาธารณสุข เร่งวางระบบพัฒนาบริการสุขภาพ รองรับการเจริญเติบโตพื้นที่เขตเมืองใหม่ จังหวัดนนทบุรี หลังพบประชากรพุ่งกว่า 2 ล้านคน เพิ่ม Super OPD (ซุปเปอร์โอพีดี) บริการรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศที่โรงพยาบาลบางกรวย สาขา 2 มีแพทย์เฉพาะทางตรวจรักษา เพิ่มเตียงนอนทั้งจังหวัดจาก 600 เตียงเป็น 1,200 เตียง ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
    2015-03-07 11:55