we walk...เดินมิตรภาพ

  • “หมอมงคล” ย้ำระบบรัฐสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจน ชี้หากเลือกสงเคราะห์เฉพาะคนจน แล้วคนที่เลยเส้นแบ่งความจนขึ้นไปจะมีกี่คนที่ไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล อัดรัฐมีของดีที่ทั่วโลกให้การยอมรับแต่กลับมองเป็นภาระทางการเงิน แต่เวลาซื้อของไม่เข้าท่าทั้งหลายกลับบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็น
    2018-02-06 19:19
  • กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยันเดินหน้าร่วมกับเครือข่าย People GO Network ทำกิจกรรมเดินรณรงค์จาก กทม.-ขอนแก่น ต่อไปแม้ถูกตำรวจสกัดไว้ก็ตาม ชี้อึดอัดกับ 4 ปีของรัฐบาลทหาร แก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่ฟังเสียงประชาชน พยายามบิดเบือนเจตนารมณ์บัตรทองให้เป็นแค่เรื่องการสงเคราะห์
    2018-01-20 19:02