WHO

 • "หมอปิยะสกล" ร่วมประชุมการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ สัญญาใจจากประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ที่เจนีว่า ประกาศไทยพร้อมเดินหน้าการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี บุคลากรสุขภาพมีความสุข พร้อมให้คำมั่นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ตามข้อแนะนำ 10 ข้อของคณะกรรมาธิการการจ้างงานในภาคสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องจากการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประสบผลสำเร็จ
  2016-12-20 13:10
 • WHO หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งเป้ามีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอลดลง 10% และลดอัตราตายจากโรคNCDs ทั่วโลก 25% ภายในปี 2025 เน้นกลุ่มเด็ก-วัยรุ่นหลังพบ 80% เนือยนิ่ง ขณะที่งานประชุม ISPAH 2016 สุดคึกคัก ไทยท้าผู้ร่วมประชุมไทย-ต่างชาติ วิ่ง BOGIE99
  2016-11-18 12:52
 • สสส.- WHO ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ “ISPAH 2016” ครั้งแรกในเอเชีย “ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย” ถกปัญหา โชว์กว่า 600 งานวิจัย WHO ชี้ ทั่วโลกตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีละ 35 ล้านคน ห่วง 3.2 ล้านคนอาจเสียชีวิต เพราะกิจกรรมทางกายไม่พอ
  2016-11-17 12:48
 • องค์การอนามัยโลกแนะการมองระบบหลักประกันสุขภาพไทยต้องดูภาพรวมทั้ง 3 กองทุน บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม เพื่อการพัฒนายั่งยืนทั้งระบบสุขภาพ ยืนยันหลักประกันสุขภาพเป็นของประชาชนทุกคน ไม่ใช่แค่เรื่องของคนจนหรือคนด้อยโอกาส เสนอจำกัดการร่วมจ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ครัวเรือนล้มละลายหรือยากจน พร้อมชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยมีประสิทธิภาพสูงในการจัดส่งสุขภาพที่ดีและการป้องกันภาวะล้มลายด้วยต้นทุนที่ต่ำ เป็นแบบอย่างนานาชาติ เสนอปรับกลไกจ่ายเงินให้สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง
  2016-03-21 13:22
 • เว็บไซต์แนวหน้า : องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ไวรัสซิกา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างหนักในบราซิลและประเทศอื่นๆในภูมิภาค เป็น "ภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับโลก" โดยนับเป็นการประกาศเตือนภัยครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤติอีโบลาที่แพร่ระบาดในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี 2557
  2016-02-02 17:14
 • “หมอมงคล” โพสต์ FB ชี้ “บิ๊กตู่” ไม่เข้าใจสิทธิพื้นฐานของประชาชน แจง 30 บาท เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของประชาชน ผลวิจัยยืนยันได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็น 7 เท่า ของการลงทุน ต่างประเทศใช้ตัวอย่างของไทยเป็นต้นแบบ เวียดนามเรียนรู้จากไทย และประกาศใช้ประกันสุขภาพถ้วนหน้าไป 2 ปีกว่า ระบุ ขอให้ทำจิตว่างรับข้อมูลใหม่ไปพิจารณา ยังเชื่อว่านายกฯ รักและหวังดีต่อประเทศชาติ
  2015-07-02 13:22
 • นสพ.มติชน -"โรคไวรัสอีโบลา" หรือไข้เลือดออกอีโบลา ชื่อนี้ไม่ได้เพิ่งปรากฏบนโลก แต่เป็นโรคที่ชาวโลกได้รู้จักกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 แต่เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา โรคนี้ก็กลับมาสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษยชาติอีกครั้ง จนถึงขณะนี้ อีโบลาก็ยังเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ยากต่อการเยียวยารักษา
  2014-12-31 12:32
 • เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้ากว่า 50 คนจาก 15 ประเทศได้ยื่นอุทธรณ์ต่อองค์การอนามัยโลก หรือ WHO เพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาความตั้งใจเสียใหม่ที่จะจัดประเภทบุหรี่ไฟฟ้า หรือ อี-ซิกาแรต ให้อยู่ในระดับเดียวกับบุหรี่ปกติ โดยได้เตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้เสียโอกาสอย่างมหาศาลในการลดอัตราการบริโภคบุหรี่ รวมไปถึงความเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อีกด้วย (1)
  2014-06-08 18:39
 • มติชน -องค์การอนามัยโลก (ฮู) เพิ่งเผยแพร่รายงานว่าด้วยสภาวะการระบาดของเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลก พร้อมกับเตือนว่า สภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบกับทุกๆ คน เพราะจะส่งผลให้เชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่ายๆ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเดิมได้อีกต่อไป ผลก็คือคนเราอาจตายง่ายๆด้วยอาการติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาล
  2014-05-04 12:56
 •   ไทยโพสต์ - กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเครือข่ายอื่นๆ เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ภายในปี 2558 และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 พร้อมมอบรางวัลแก่ อบต.และเทศบาล ที่มีผลการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น รวม 17 รางวัล
  2014-02-24 17:32
 • กรุงเทพธุรกิจ - ครอบครัวยังคงเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคม ทว่าสถิติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวยังคงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวในสังคมไทย ที่คู่สามีภรรยายังคงใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหา จนนำไปสู่การฝังรากลึกของปัญหาความรุนแรงซ้ำซาก กลายเป็นสิ่งคุ้นชินและไร้ทางออก
  2014-02-14 09:41
 • ประชาชาติธุรกิจ  -  เมื่อวันที่ 31 มกราคม แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ซึ่งมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา มีมติว่า แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างชัดเจน ตามเอกสารยืนยันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ทุกแห่งต่างมีข้อสรุปตรงกันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยข้อสรุปของที่ประชุมคือการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ซึ่งหลายหน่วยงานได้สนับสนุนในเรื่องนี้ เนื่องจากหลักฐานต่างๆ ได้เป็นที่ประจักษ์แล้ว
  2014-01-31 13:44

Pages