workshop

  • ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วม Workshop เตรียมพร้อมบริหารจัดการการใช้กัญชาทางการแพทย์ แบ่งการทำงาน 6 ด้าน ขณะที่น้ำมันกัญชาจะส่งมอบให้โรงพยาบาลสังกัด สธ. ด้านกรมการแพทย์เผยข้อมูลหลังเปิดคลินิกกัญชา คนแห่รับคำปรึกษาเพียบ พร้อมขอขึ้นทะเบียนกว่า 2 พันคน เข้าเกณฑ์200 คน ขณะที่ผู้ป่วยมะเร็งใช้กัญชาเสียชีวิตแล้ว 1 ราย
    2019-08-14 15:47