วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557
อัพเดทล่าสุด 10 ชั่วโมง 25 วินาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

คณิศ แสงสุพรรณ

Thursday, December 11, 2014 - 14:04
ผู้ตรวจราชการ สธ. พร้อมสาธารณสุขนิเทศก์ยื่นหนังสือ “หมอรัชตะ” จี้ตอบคำถาม ยื้อเวลาจัดสรรงบบัตรทองเป็นมติบอร์ด สปสช. หรือข้อสรุปประธานบอร์ด ชี้ทดลองจัดสรรงบแบบใหม่ไม่จำเป็น เหตุมีข้อมูลศึกษามากว่า 2 ปีแล้ว พร้อมเร่งแก้ปัญหา รพ. ขาดทุน และ สปสช. จัดสรรเงินไม่โปร่งใส นำเงินบัตรทองให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการ
Tuesday, December 9, 2014 - 18:17
เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์ : ปลัดสธ.เผยมีรพ.ขาดทุนรุนแรง 105 แห่ง เหตุงบบัตรทองถึงรพ.ไม่เต็ม เช่น งบกองทุนตำบลค้างท่อตั้งแต่ปี 49 ถึง 4 พันล้านบาท แจงสปสช.กระจายงบให้หน่วยงานที่ไม่ใช่รพ. ให้มูลนิธิ ชมรม ได้ถามต่อบอร์ดสปสช.แล้วว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะกฎหมายหลักประกันสุขภาพกำหนดว่าค่าบริการสุขภาพต้องให้หน่วยบริการสาธารณสุขเท่านั้น ชี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวปลัดขัดแย้งสปสช. แต่เป็นเรื่องของรพ.ทุกระดับ ตนชื่อณรงค์ ไม่ได้ชื่อปลัด ถ้าไม่พะวงเก้าจะตัดสินใจได้ถูกต้อง
Tuesday, December 9, 2014 - 17:29
“ดร.คณิศ” แจงเหตุ บอร์ด สปสช. ไม่เคาะข้อเสนอ สธ.หลังครบ 2 เดือนตามกำหนด ชี้ต้องใช้เวลาศึกษาผลกระทบหากปรับเปลี่ยนวิธีจัดสรรงบขาลง ขอต่อเวลา 1 เดือน พร้อมเผยความคืบหน้า ประเดิมนำร่อง 2 เขต เดินหน้าแยกกองทุนเฉพาะโรคระดับประเทศ-ระดับเขต คาด 1 เดือนเห็นผล แต่ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในต้องใช้เวลา อาจไม่ทันไตรมาส 3 แยกงบ อปท. และงบพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกจากงบรวมเหมาจ่าย 
Monday, December 8, 2014 - 17:28
มติบอร์ดสปสช.รับทราบข้อเสนอจัดสรรงบบัตรทองปี 58 จากสธ. ให้อนุกก.ทำงานร่วมในรายละเอียดที่สธ.เสนอและทดลองคำนวณที่เขต 2 และเขต 10 ก่อน ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดสรรแบบเดิมว่าแตกต่างอย่างไร สำหรับกรณีโรคเฉพาะบางโรค เมื่อบริหารระดับเขตแล้วมีประสิทธิภาพดีขึ้น เหลือระดับประเทศไว้เท่าที่จำเป็น เขตต้องรองรับบริหารได้และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน  และลดรายงานให้เหลือน้อยที่สุด
Thursday, October 30, 2014 - 17:36
หมอรัชตะ ยืนยันการปรับระบบกลไกการเงินหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูล เพื่อใช้งบประมาณที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนไทยได้รับบริการสุขภาพที่ดี เร่งคณะอนุกรรมการการเงินการคลังฯ หารือให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน เพื่อใช้ในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
Thursday, October 30, 2014 - 15:32
“กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” พร้อม “เครือข่ายผู้ป่วย” บุกยื่นหนังสือ “รมว.สธ.” เร่งแก้ความขัดแย้งภายในระบบสาธารณสุข ยันจุดยืนคง 9 กองทุนย่อยในกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ด้าน “หมอรัชตะ” ระบุ คิดต่างถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน ส่วนข้อเสนอ สธ.ยังอยู่ระหว่างดำเนินการของอนุกรรมการการเงินการคลัง ดร.คณิศ เป็นประธาน   
Monday, October 20, 2014 - 22:34
สปสช.เผยความคืบหน้าตั้งคณะทำงานประสานงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพปี 58 หาข้อยุติ ข้อเสนอ สธ.ขอปรับวิธีจัดสรรงบขาลง ประกอบตัวแทน สธ.-สปสช. หลังบอร์ด สปสช.มีมติให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
Monday, October 13, 2014 - 18:57
สธ.-สปสช.ได้ข้อสรุปร่วมเบื้องต้นเรื่องจัดสรรงบเงินเดือนปี 58 รองวชิระเผยงบเงินเดือนสธ.คิดเป็นร้อยละ 3 หรือ 1,800 ล้านบาท แบ่ง 2 ส่วน ร้อยละ 2 หรือ 1,200 ล้านบาทให้เขตสุขภาพ แต่ละเขตจะได้รับ 100 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 1 ให้สป.สธ.จัดสรรกื้นที่จำเป็น ย้ำสปสช.ยังเป็นผู้ถือเงิน ด้านหมออุทุมพรแจงข่าวสธ.เตรียมข้อมูลค้านจัดสรรงบ 58 เตรียมถล่มในเวทีชี้แจงงบของสปสช. 20 ต.ค.นี้ไม่จริง ข้องใจคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร
Sunday, October 5, 2014 - 16:28
“เลขาธิการ สปสช.” เผย หลักเกณฑ์จัดสรรงบขาลง ปี 58 ชัดเจนแล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 หลังบอร์ด สปสช.ประชุมเห็นชอบ และ “หมอรัชตะ” ลงนามเรียบร้อย พร้อมระบุ “หน่วยบริการ” ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ไม่เป็นปัญหา ขณะที่ข้อเสนอบริหารงบ สธ.ยังอยู่ขั้นตอนหารือ ไม่มีผลปฏิบัติ
Tuesday, September 23, 2014 - 08:59
ประชุมบอร์ด สปสช.ถกงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลังถูกแช่แข็งได้รับเท่ากับปี 2557 เชื่องบประมาณไม่เพียงพอแน่นอน หลังเห็นเค้าลางสารพัด หวั่นกระทบการให้บริการประชาชน เล็งชงงบกลางปีเพิ่ม ด้าน “หมอรัชตะ” ขอดูตัวเลขงบใน 2 ไตรมาสแรกก่อน พร้อมเร่ง สธ.ปรับเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ ย้ำไม่ส่งผลต่อคุณภาพบริการ ขณะที่ “รองปลัด สธ.” รับลูก หวั่นปี 58 วิกฤตการเงินรุนแรงกระทบ รพ.ในสังกัด แม้ว่างบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2558 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ผ่านการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

Pages