วันพฤหัสบดี ที่ 17 เมษายน 2557
อัพเดทล่าสุด 2 วัน 6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Sunday, March 30, 2014 - 19:26
ลุ่มๆ ดอนๆ มาพักใหญ่กับการจัดจ้างแบบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข จากลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลมาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส. จนสามารถบรรจุได้แสนกว่าอัตรา แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเรื่องของค่าตอบแทนมาตลอด โดยในส่วนของผู้มีอำนาจก็ได้แต่คอยบอกว่าใจเย็นๆ ระเบียบข้าราชการต้องรอรอบการตกเบิก ล่าสุดมีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักประกันในกรณีตาย ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหากันไปทีละเปลาะๆ
Wednesday, March 12, 2014 - 19:24
แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ความคืบหน้าของการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ พกส.
Tuesday, March 11, 2014 - 20:08
กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อจัดทำร่างการตั้งและระเบียบข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักประกันแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีตาย ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน ขณะนี้มีคืบหน้าแล้ว คาดจะประกาศใช้เป็นทางการภายในปี 2558   
Thursday, February 6, 2014 - 18:06
รองปลัด สธ.เผย กกต. ยังไม่ให้คำตอบเรื่องการบรรจุข้าราชการ 7,500 อัตรา ทำ พกส.อดค่าจ้างมากกว่าข้าราชการ 1.2 เท่าไปด้วย
Monday, February 3, 2014 - 18:03
ปธ.สหวิชาชีพสธ.ยืนยัน จ้างพกส. เงินไม่ได้ปรับเพิ่ม 1.2 เท่าตามที่รับปากไว้ เหตุสธ.ผิดแผน ยังไม่สามารถบรรจุข้าราชการได้ เพราะติดยุบสภา ส่งผลเงินบำรุงไม่พอจ่าย บางคนได้เพิ่มเพียง 30 บาท ด้านหมอวชิระ รองปลัดสธ.ยืนยัน จ้างพกส.มีผลแล้ว ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.56 เข้าใจลูกจ้างสับสน กำชับสสจ.ชี้แจงทำความเข้าใจด่วน "หลังสธ.ออกมาประกาศว่าได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.รอบแรกเรียบร้อยไปกว่า 83% แล้วนั้น ได้มีกลุ่มลุกจ้างชั่วคราวหลายสาขาตบเท้าออกมายืนยันว่ายังไม่มีผลทางกฎหมาย เงินเดือนเอย สวัสดิการเอยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวแม้แต่น้อย"
Thursday, January 30, 2014 - 19:21
พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว เผย บรรจุ พกส. ไม่คืบ ทุกแห่งยังไม่มีใครได้ทำสัญญา ยังไม่มีผลทางกฎหมาย และยังได้เงินเดือนเท่าเดิม ที่สธ.แจงเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น เหตุติดขั้นตอนดำเนินงาน ชี้ รพ.ทุกแห่งเหมือนกันหมด ยังไม่มีลูกจ้างชั่วคราวถูกปรับเป็น พกส. แม้รองปลัดวชิระจะบอกว่าบรรจุให้แล้วก็ตาม ขณะที่ บรรจุข้าราชการรอบกว่า 7 พันตำแหน่ง ติดยุบสภา-เหตุการณ์เมือง ต้องรอไปก่อน
Tuesday, January 28, 2014 - 17:42
สธ.ได้ประกาศผ่านสื่อว่าสามารถเคลียร์เรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.เรียบร้อยแล้วนะ ถึงจะไม่สมบูรณ์ 100% ก็เถอะ เรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับก็ว่าไปตามระเบียบที่ได้มีการตกลงกัน แต่ในส่วนที่ยังตกค้าง ยังไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง ก็ได้ให้อำนาจเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตนำเสนออัตรากำลังที่ต้องการและสอดคล้องกับภาระงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการพกส.อีกครั้ง และเตรียมตั้งคณะกรรมการบริหาร พกส. ขึ้นมา 16 คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงาน การทำงาน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การประเมินผลงาน ให้มีสัดส่วนตามตำแหน่ง 9 คน จากการแต่งตั้ง 7 คน ในจำนวนนี้ให้เป็นพกส. 1 คน
Tuesday, January 28, 2014 - 16:39
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เวบไซต์ประชาไท นำเสนอบทความดังนี้ แม้จะมีการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 115,773 คนแล้ว และยังเหลือผู้รอการจ้างอีก 24,261 คน แต่ก็ยังเป็นการใช้สัญญาจ้าง 4 ปี .. วันนี้ลองย้อนไปอ่านจดหมายลาตายของ ‘คณาพันธุ์ ปานตระกูล’ บุรุษที่ฆ่าตัวตายเมื่อ 7 ปีก่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิลูกจ้างชั่วคราว
Friday, January 24, 2014 - 14:16
กระทรวงสาธารณสุขเร่งบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10 สายวิชาชีพ เข้าเป็นข้าราชการจำนวนกว่า 1,300 ตำแหน่ง ในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 806 ตำแหน่ง โดยให้บรรจุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
Thursday, January 23, 2014 - 14:48
มติชน - นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งมีสัญญาจ้าง 4 ปี ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 115,773 คน คิดเป็นร้อยละ 83 ของลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา โดยมีวงเงินค่าจ้างท

Pages