วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558
อัพเดทล่าสุด 8 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

สุภา ปิยะจิตติ

Thursday, November 8, 2012 - 14:02
จากกรณีที่กระทรวงการคลังได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิข้าราชการในการรักษาพยาบาล โดยระบุห้ามเบิกจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไปแต่ปรากฎว่าแพทย์และผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งคัดค้านและร้องศาลปกครองให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนการห้ามเบิกจ่ายยาลูโคซามีนซัลเฟต
Wednesday, October 31, 2012 - 15:01
กระทรวงการคลังยืนยันจัดการกลุ่มช็อปปิ้งยา แก้ปัญหาค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการพุ่ง
Thursday, October 11, 2012 - 13:57
"สมาคมข้าราชการพลเรือนอาวุโส" หาช่องฟ้องศาลปกครองถูกละเมิดสิทธิเบิกค่า "ยากลูโคซามีนซัลเฟต" ด้านกระทรวงการคลัง ยืนแนวต่างประเทศจัดเป็นกลุ่มอาหารเสริม ไม่มีประสิทธิผลต่อการรักษา
Wednesday, October 10, 2012 - 11:50
คลังประกาศห้ามผู้ป่วยสวัสดิการข้าราชการเบิกจ่ายยานอกบัญชียาหลัก