ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อัมมาร” แจงคุมค่ารักษา รพ.เอกชน เป็นเรื่องที่แก้ปัญหาได้ยาก โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน ประชาชนตกเป็นเบี้ยล่าง พร้อมชี้เป็นหน้าที่ สธ. หากทำไม่ได้ต้องแก้ไขกฎหมาย ชี้คุมค่ายาเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาที่จับต้องได้

ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงการควบคุมค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชน ว่า เรื่องนี้ไม่ค่อยเชื่อรัฐบาล เพราะแม้แต่การควบคุมราคาลอตเตอรีที่รัฐบาลผลิตออกมาจำหน่ายเอง ยังควบคุมราคาไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงใกล้วันออกฉลากที่มีการออกโพย ตัวเลขราคาจะยิ่งขยับขึ้นมาก ทั้งนี้มองว่าวิธีหนึ่งที่จะควบคุมค่ารักษาได้ แต่แค่เฉพาะในส่วนผู้ป่วยนอกคือต้องพูดกับประชาชน ในกรณีที่หมอจะจ่ายยาให้ขอเป็นรายชื่อยาเพื่อที่จะไปซื้อที่ร้านขายยาที่มีการแข่งขันกันสูงแทน เพราะหากต้องรับยากับ รพ.เอกชน ยอมรับว่าเฉพาะราคายาก็ห่างกับร้านยาข้างนอกหลายเท่าตัว

ศ.อัมมาร กล่าวว่า ส่วนที่เดือดร้อนกันมาก คือ ค่ารักษาผู้ป่วยใน และเป็นกรณีที่ควบคุมค่ารักษาได้ยาก ซึ่งประชาชนต้องตกเป็นเบี้ยล่างของ รพ.เอกชน เพราะเมื่อเข้านอนในโรงพยาบาลรับการรักษา คงไม่สามารถออกไปซื้อยาข้างนอกได้ และแม้จะเดินไปได้ รพ.เอกชนคงไม่ให้ทำ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ป่วยและญาติส่วนหนึ่งที่ต้องช็อคกับใบเสร็จค่ารักษา เพราะนอนรักษาใน รพ.เอกชนเพียง 3 วัน มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 3 แสนบาท หรือเฉลี่ยตกวันละ 1 แสนบาท ตรงนี้ทำได้ยาก

ต่อข้อซักถามว่า ขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน คาดหวังได้แค่ไหน ศ.อัมมาร กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ขอแสดงความเห็น แต่มองว่าเรื่องนี้ ซึ่งรวมถึงการควบคุมราคายาใน รพ.เอกชน ต้องให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีทั้ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล และ พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ ที่สามารถดำเนินการได้ แต่หากไม่มีอำนาจก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมาย 

“ขณะนี้เรามีมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่รัฐบาลกลับนำไปใช้กับเรื่องอื่น อย่างเช่นใช้กับการควบคุมราคาลอตเตอรีซึ่งห่วยมาก ทั้งที่หากหวยแพงรัฐบาลเองน่าจะดีใจ เพราะประชาชนจะได้ไม่หมกมุ่นอยู่กับอบายมุข ดังนั้นรัฐบาลควรใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาสำคัญ แต่ปรากฎว่ากลับไม่ใช้ในการแก้ไข” ศ.อัมมาร กล่าว

ศ.อัมมาร กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แนวทางแก้ไขปัญหาที่มุ่งเพียงแค่การควบคุมราคายา ซึ่งยังไม่ได้แตะที่ค่ารักษานั้น มองว่าในการแก้ไขปัญหานี้คงต้องค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการควบคุมค่ายาเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาที่จับต้องได้ แต่ในส่วนค่ารักษานั้นคงหาวิธีการควบคุมว่าจะทำอย่างไร โดยเฉพาะกรณีการวินิจฉัยหรือผ่าตัดโดยหมอเก่งระดับซุปเปอร์สตาร์ เหล่านี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการควบคุม ซึ่งตนเองก็ยังคิดไม่ออก