ข่าวล่าสุด

กระทรวงสาธารณสุขเผยผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวจีนที่โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ผลทางห้องปฏิบัติการเป็นลบ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากระทรวงสาธารณสุข อย่าเชื่อข่าวลวง ขณะนี้ทุกด่านยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง

บ่ายวันนี้ (24 ก.พ.) สธ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดัน “ไวรัสโคโรนา 2019” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” ย้ำสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน และการประชุมบ่ายนี้ยังไม่เห็นวาระพิจารณาสถานการณ์เข้าระยะ 3 แต่อย่างใด

สธ.ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรที่มาจากพื้นที่ระบาดกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน งดใช้ของร่วมกัน แต่ไม่แนะนำไปตรวจหาเชื้อและขอใบรับรองแพทย์ก่อนไปโรงเรียนหรือทำงาน แนะไปตรวจเมื่อมีอาการตามคำแนะนำของ สธ.จะดีกว่า เผยผู้ป่วยนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ยังคงเข้มคัดกรองทุกด่านตรวจคัดกรองแล้วกว่า 3 ล้านราย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คาดสามารถขยายสู่การผลิตวัคซีนเพื่อใช้ได้จริงภายใน 1-2 ปี

รพ.ลำปางลดความแออัด ลดการรอคอย กับ 2 โครงการ รับยาใกล้บ้าน และ Lab Panda เจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง

ปตท. – กรมการแพทย์ร่วมพัฒนานวัตกรรมแผ่นปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลสสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ยกไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการแพทย์

อย.ย้ำขณะนี้กฎหมายยังไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนรายใดปลูกกัญชา หากฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมาย เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจาก อย. เท่านั้น

สธ.เผยข่าวดี ผู้ป่วยคนไทยกลับบ้านรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศที่มีรายงานการระบาด หากจำเป็นขอให้ป้องกันตนเอง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก ย้ำไทยไม่มีนโยบายกักตัวผู้เดินทางที่สนามบิน แต่มีมาตรการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 ต่อเนื่องจนครบ 14 วัน

เกาะติดไวรัส COVID-19