กาชาดขอรับบริจาคโลหิต
https://www.hfocus.org/content/2018/01/15280
10 พืชสมุนไพรประจำบ้าน
https://www.hfocus.org/content/2018/01/15250
โรงพยาบาลประชารัฐ
https://www.hfocus.org/content/2017/12/15023
ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์
https://www.hfocus.org/content/2017/12/15024
 • Saturday, January 20, 2018
  19:02
  กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยืนยันเดินรณรงค์ไปขอนแก่นแม้ถูกรัฐสกัด

  กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยันเดินหน้าร่วมกับเครือข่าย People GO Network ทำกิจกรรมเดินรณรงค์จาก กทม.-ขอนแก่น ต่อไปแม้ถูกตำรวจสกัดไว้ก็ตาม ชี้อึดอัดกับ 4 ปีของรัฐบาลทหาร แก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยไม่ฟังเสียงประชาชน พยายามบิดเบือนเจตนารมณ์บัตรทองให้เป็นแค่เรื่องการสงเคราะห์

  2018-01-20, 19:02
 • Saturday, January 20, 2018
  10:42
  ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร : เราจะให้กำลังใจ 'ผู้ป่วยมะเร็ง' อย่างไรดี?

  "คำแนะนำจากคนทั่วไปที่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อน ไม่ค่อยมีความหมายสำหรับคนไข้โรคมะเร็ง แต่ถ้าคำแนะนำนั้นมาจากคนเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันมาก่อน จะน่าสนใจขึ้นมาก เพราะคนนั้นเขาเคยผ่านมาแล้ว"

  2018-01-20, 10:42
 • Saturday, January 20, 2018
  10:11
  เตรียมยกร่างแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครอง ‘ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล’

  สช.ร่วมกับศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยกร่าง “แนวปฏิบัติตามความในมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เช่นเรื่องเวชระเบียน โดยจะเปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เป็นครั้งที่ 2 ก่อนปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติเพื่อเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกเป็นประกาศต่อไป

  2018-01-20, 10:11
 • Friday, January 19, 2018
  22:46
  อย.เตือนอย่าซื้ออาหารเสริม ‘รีเทิร์น เรียว เรียว สูตร 2’ ผสมไซบูทรามีน อันตรายถึงชีวิต

  อย.เตือน อย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “รีเทิร์น เรียว เรียว สูตร 2” รุ่นผลิต 01/11/2016 หมดอายุ 01/11/2018 ตรวจพบไซบูทรามีน มีผู้บริโภคบางรายได้รับอันตรายจากผลข้างเคียง‏ และพบโฆษณาโดยไม่ขออนุญาต อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ช่วยสลายไขมันสะสมส่วนเกิน ล่าสุดสั่งระงับโฆษณาทางเว็บไซต์แล้ว ย้ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ช่วยลดน้ำหนัก

  นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

  2018-01-19, 22:46
 • Friday, January 19, 2018
  22:22
  ผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมปี 60 พุ่ง 5.8 หมื่นล้านบาท

  รมว.แรงงาน พอใจผลการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมปี 2560 ที่ยอดผลตอบแทนพุ่งกว่า 58,000 ล้านบาท ด้าน สปส.ยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการลงทุน โดยนำเงินกองทุนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินลงทุนจัดตั้งเป็นกองทุนนิติบุคคลตามหลักสากล แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของ สปส.เพื่อบริหารการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

  2018-01-19, 22:22
 • การพยาบาลไทยนั้น กล่าวได้ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงตระหนักถึงความทุกข์ทรมานและการเสียชีวิตในการคลอดของสตรี ในสมัยก่อนสำหรับผู้หญิงเรียกได้ว่าการคลอดลูกเหมือนการออกศึก ในยุคนั้นใช้หมอตำแยซึ่งไม่ค่อยมีความรู้ในการทำคลอด และพระองค์ก็ได้ทรงประสบกับพระองค์เองด้วย

  2017-12-08, 12:49
 • ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เกิดการสร้างโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสามเสน และโรงพยาบาลโรคจิต แต่ยังไม่มีโรงพยาบาลที่รับรักษาโรคติดต่ออันตราย เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้ทรพิษโดยเฉพาะ

  2017-12-08, 12:17
 • การรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวคือ ได้ทรงเป็นผู้นำในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโปลิโอ เมื่อมีการระบาดขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2495 โดยได้ทรงริเริ่มก่อตั้งกองทุน “โปลิโอสงเคราะห์” ขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอ และเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนค้นคว้าทางวิชาการเพื่อป้องกันและบำบัดโรคนี้

  2017-11-05, 20:29
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 กทม.จับมือ สปสช. ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในเขตเมืองใหญ่ เผย 1 ปีขยายดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงสู่ 1.2 พันคน เน้นสร้างความร่วมมือเครือข่ายบริการและสหวิชาชีพ ดูแลที่บ้านแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ พร้อมหนุนปี 61 ขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. ช่วยสร้างสุขภาพและป้องกันโรค ลดภาวะเจ็บป่วย

  2018-01-14, 08:52
 • ไม่เคยมีครั้งใดที่หัวใจของ “นิหร่า” หรือ “นิลา” แรงงานข้ามชาติชาวพม่าวัย 30 ปีเศษ จะถูกสุมด้วยความวิตกกังวลเหมือนครั้งนี้ สีหน้าเธอไม่สู้ดี “นิหร่า” กำลังตั้งครรภ์ หากแต่เป็นการตั้งครรภ์บน “แผ่นดินอื่น”

  2017-12-24, 08:33
 • นอกจากอาการไม่พึงประสงค์จากยาวัณโรคแล้ว การกลืนกินยาที่ยากลำบากก็อาจส่งผลต่อการรักษาวัณโรคได้

  2017-12-20, 13:40
 • กลุ่มคนไร้บัตรประชาชนอาจเรียกได้ว่าเป็นคนชายขอบในชายขอบ เพราะนอกจากไม่มีสิทธิในการรับบริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแล้ว สิทธิในด้านอื่นๆ ก็แทบไม่มีเลย ขณะที่กลุ่มชายขอบอื่นๆ แม้อาจมีปัญหาในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อยู่บ้าง แต่อย่างน้อยก็ยังมีตัวตนมีสถานะในทางทะเบียน หรือแม้แต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มาขึ้นทะเบียนในภายหลังก็ยังได้รับการดูแลจากรัฐมากกว่าเสียอีก

  2017-12-14, 21:12
 • สื่อมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กเพิ่มขึ้นทุกขณะ ยุคที่กระแสของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เด็กๆ ใช้เวลาอยู่กับสื่อต่างๆ รอบตัวมากกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ

  2018-01-20, 10:23
 • "การออกประกาศดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั่วประเทศ เพราะมีบางประเด็นอาจทำให้เกิดผลกระทบยากต่อการปฏิบัติงาน จึงได้สั่งให้ทบทวนประกาศให้มีความเหมาะสม เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประโยชน์ของประชาชนต่อไป"

  2018-01-07, 09:26

สำรวจ

เกาะติดสถานการณ์

ความคิดเห็นล่าสุด

ศิริภัณฑ์ สุทธิ์จิตต์จูล
1 วัน 1 ชั่วโมง ago
...
Anonymous
3 วัน 18 ชั่วโมง ago
...
tachchsi
3 สัปดาห์ 1 วัน ago
กลับด้านบน