ข่าวล่าสุด

สังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความเข้าใจถึงพิษภัยจาก Fake News (เฟคนิวส์) แต่กลับมองว่าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย

นายกฯ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด รวม 17 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค.2564

พร้อมหรือไม่! เปิดประเทศ 1 พ.ย.64 มี 17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว  บางจังหวัดเฉพาะบางอำเภอ ส่วน "กรุงเทพฯ- กระบี่-พังงา -ภูเก็ต"  เปิดเต็มพื้นที่!!   และอีก 46 ประเทศอนุญาตเข้าไทยได้ตามเงื่อนไข พร้อมหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติต่างๆ

เกาะติดไวรัส COVID-19