วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 3 ชั่วโมง 9 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

2017-06-22, 15:51
กรมควบคุมโรค เผย 10 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการพิจารณาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สำหรับเด็กไทยและยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ชี้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยอย่างรอบคอบ ภายใต้คำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ...
2017-06-22, 15:05
‘พล.ท.สรรเสริญ’ ขอโทษ รมว.สธ. หลังถูกโวย แจงปม สปสช.นำเงินประหยัดจากซื้อยาไปให้ NGO ผิด ยอมรับจับประเด็นผิดพลาด
2017-06-23, 22:14
ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ ให้เป็น รพ.ชุมชนที่สง่างาม สมพระเกียรติ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี
2017-06-23, 22:20
สธ.เผยโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 เมษายน 2560 จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษารับบริการ 3,515 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด 7,655 ราย
2017-06-24, 10:52
สธ.ออกคู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด พร้อมออกประกาศ การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการให้บริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน
2017-06-25, 16:24
สภาเภสัชกรรม ผนึกองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม รณรงค์ให้ประชาชนไทย “ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย…ปรึกษาเภสัชกร” ระบุการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันนั้น สมุนไพรบางอย่างใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ แต่ควรแจ้งข้อมูลให้กับแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้สมุนไพรชนิดใดอยู่...
23.20.242.166

23.20.242.166
56143