วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 12 ชั่วโมง 56 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

2017-06-21, 15:15
ผอ.รพ.บ้านหมอ เปิดโมเดลโรงพยาบาลประชารัฐอำนวยความสะดวกคนจนได้รับบริการดี ระบุ มีสถานบริการพร้อมเอาด้วยแล้ว 38 แห่ง
2017-06-23, 15:45
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงการเปลี่ยนระบบการจ่ายค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ เป็นการจ่ายผ่านระบบ e-Payment ซึ่ง อสม.จะต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทศูนย์บาท และย้ำว่าไม่ได้บังคับทำบัตรเอทีเอ็มและพร้อมเพย์กับธนาคารที่เคยเปิดบัญชีแต่อย่างใด...
2017-06-22, 15:51
กรมควบคุมโรค เผย 10 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการพิจารณาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สำหรับเด็กไทยและยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ชี้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยอย่างรอบคอบ ภายใต้คำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ...
2017-06-22, 15:05
‘พล.ท.สรรเสริญ’ ขอโทษ รมว.สธ. หลังถูกโวย แจงปม สปสช.นำเงินประหยัดจากซื้อยาไปให้ NGO ผิด ยอมรับจับประเด็นผิดพลาด
2017-06-23, 22:14
ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยม รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ ให้เป็น รพ.ชุมชนที่สง่างาม สมพระเกียรติ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี ระบบบริการที่ดี บุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และระบบบริหารจัดการที่ดี
2017-06-23, 22:20
สธ.เผยโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ตั้งแต่เริ่มโครงการ 1 เมษายน 2560 จนถึงขณะนี้ มีผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษารับบริการ 3,515 ราย จากผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด 7,655 ราย
54.198.118.197

54.198.118.197
37849