วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
อัพเดทล่าสุด 9 ชั่วโมง 36 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ

2017-05-23, 22:03
กรมควบคุมโรค เร่งรัดควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล ชี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่า สนับสนุนให้มีการค้นหาวัณโรค ตรวจคัดกรองและป้องกันในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ...
2017-05-23, 21:44
ประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง เคาะ 3 รูปแบบ 1.รับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ สื่อโซเชียล 2.เวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค 3.เวทีปรึกษาสาธารณะ ภายใน มิ.ย.นี้ ก่อนสรุปผลรับฟังใน ก.ค.
2017-05-24, 10:49
มติ ครม.รับทราบ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัด สธ. แบ่งส่วนราชการบริหารส่วนกลางเดิมจาก 7 เพิ่มเป็น 13 หน่วยงาน เสนอ รมว.สธ.ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
2017-05-24, 16:42
รมว.สธ.กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 “การสร้างระบบที่ดีเพื่อการมีสุขภาพดีในยุคเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เน้นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วน และพลังสนับสนุน 3 ด้าน ย้ำการมีสุขภาพดีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน...
2017-05-24, 10:09
นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ “ในการรักษาพยาบาล ภาวะต่างๆ ของผู้ป่วยดึงแนวทางการรักษาพยาบาลไปคนละทางและผู้ดูแลต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกว่าควรจะดำเนินไปในทางไหน ก้อนเนื้อในกระเพาะอาหารเร่งให้เราอยากรีบส่องกล้องตรวจ แต่ประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทำให้เราอยากเลื่อนการส่องกล้องออกไป...
2017-05-24, 12:07
กรมอนามัย เผยข้อมูลคุณภาพน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 40 แนะประชาชนเลือกใช้ตู้น้ำที่สะอาด ได้มาตรฐาน ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคบิด

เภสัชชนบท

2017-04-17, 22:36
23.20.157.174

23.20.157.174
5946