เตรียมความพร้อมรับมือสังคมสูงวัย
http://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/36299/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2/
หลัก 6 ประการกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ
http://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/36736/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%206%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8/
พักตับ พักยก
http://www.xn--12c4bpn9gc.com/roundone
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
http://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/36733/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
 • Sunday, September 24, 2017
  10:03
  สปสช.ประสานสมาคมโรคไต ราชวิทยาลัย ทบทวนปรับเงื่อนไขล้างไตช่องท้อง-ฟอกไต

  บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ข้อเสนอทบทวนบริหารจัดการบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง” เน้นลดจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังรายใหม่ ชะลอผู้ป่วยรับบริการบำบัดทดแทนไต พร้อมประสานสมาคมโรคไต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ทบทวนกระบวนการปรับเงื่อนไข (shift mode) ในการบำบัดล้างไตผ่านช่องท้องและฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

  2017-09-24, 10:03
 • Friday, September 22, 2017
  16:08
  ‘หมอประเวศ’ เสนอปรับระบบ รพ.รัฐ บริหารแบบเอกชน ยกผลสำเร็จ รพ.บ้านแพ้ว

  ‘หมอประเวศ’ แนะตั้งเป้าหมายระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า ต้องทั่วถึงเป็นธรรม คุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ย้ำต้องสร้างสุขภาพดีตามแนวคิด “สร้างนำซ่อม” ส่วนระบบบริการ ฐานต้องกว้างและเข้มแข็ง พร้อมเสนอปรับระบบบริหารโรงพยาบาลและการเงินให้โรงพยาบาลรัฐ 1,000 แห่ง บริหารแบบเอกชน ด้านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประกาศ 4 ภารกิจเชิงรุก สร้างความหวังสังคมสุขภาวะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า

  2017-09-22, 16:08
 • Friday, September 22, 2017
  15:14
  ผลวิจัยพบไทยมีเชื้อวัณโรคหลายสายพันธุ์ คุมยากกว่าประเทศอื่นที่มักพบสายพันธุ์เดียว

  ผลวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-มหาวิทยาลัยโตเกียวพบ ไทยมีผู้ป่วยจากเชื้อวัณโรคหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละสายมีปฏิสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันของคนไม่เหมือนกัน อาจควบคุมวัณโรคได้ยากกว่าประเทศอื่น ที่มักพบผู้ป่วยวัณโรคจากเชื้อเพียงสายพันธุ์เดียว

  2017-09-22, 15:14
 • Friday, September 22, 2017
  14:36
  รมว.สธ.เตรียมจัดหน่วยแพทย์-จิตอาสา รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ และอบรมจิตอาสา ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข รองรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนต่างจังหวัดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบจัดทีมแพทย์ดูแลประชาชน

  2017-09-22, 14:36
 • Friday, September 22, 2017
  14:20
  ‘สุรเดช’ ยันค่าเหมาจ่ายรายหัวผู้ประกันตนอยู่ในอัตราสูง ไม่น้อยกว่ากองทุนอื่น

  สำนักงานประกันสังคม เผยมติบอร์ดปรับขึ้นค่าบริการทางการแพทย์ เน้นความเท่าเทียมในการดูแลผู้ประกันตนใช้สิทธิโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ระบุเป็นอัตราที่สูงและเมื่อเทียบกันแล้วไม่น้อยกว่ากองทุนประกันสุขภาพอื่นๆ ด้าน สปสช.ยืนยัน รพ.รัฐและเอกชน ใช้มาตรฐานและอัตราการจ่ายเดียวกัน

  2017-09-22, 14:20
 • เมื่อครั้งการระบาดของกาฬโรคในอดีต กรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทยได้มีการเตรียมรับมือไว้ โดยตั้ง “กรมป้องกันโรคร้าย” ขึ้นในสังกัดกระทรวงนครบาลสำหรับการป้องกันการระบาดของกาฬโรคโดยเฉพาะ ในที่สุดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2447 ก็ตรวจพบผู้ป่วยด้วยกาฬโรคเป็นครั้งแรกในกรุงเทพฯ ที่ตำบลตึกแดง ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตามรายงานของแพทย์กรมศุขาภิบาลกับรายงานของแพทย์กรมพยาบาล

  2017-09-10, 19:48
 • กำเนิดและการพัฒนาทันตแพทย์ในประเทศไทย มีพัฒนาการมาอย่างน่าสนใจ ตั้งแต่ก่อน พ.ศ.2483 ซึ่งเป็นปีที่มีการเรียนการสอนวิชาทันตแพทยศาสตร์ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตกรรมไทยก็เฟื่องฟูมานับแต่นั้น

  2017-09-07, 20:10
 • "โครงการส่งเสริมอาหารของชาติปี 2481 ในยุคสร้างชาติได้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยในการกินอาหารครั้งสำคัญของคนไทย และทำให้เรื่อง “อาหารการกิน” กลายเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่รัฐไม่อาจเพิกเฉยให้เป็นเรื่องความชอบของบุคคลได้ เพราะสัมพันธ์กับการเพิ่มพลเมืองและความก้าวหน้าของชาติ"

  2017-07-25, 02:18
 • การดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ปฐมภูมิ กำหนดให้มีแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เน้นให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัว การดำเนินงานด้านระบบการแพทย์ปฐมภูมิ กำหนดให้มีแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เน้นให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัว 

  2017-07-02, 13:30
 • เปลี่ยนความคิดใหม่เรื่อง “ใบบัวบก” หมอเผยไม่ใช่แค่เครื่องดื่มสีเขียวรักษาอาการร้อนในเท่านั้น มีสรรพคุณอย่างอื่นด้วย โดยเฉพาะเรื่องการบำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์และช่วยฟื้นฟูความจำในผู้สูงอายุ

  2017-09-24, 10:28
 • "รพ.ของรัฐควรปรับตัวไปบริหารแบบเอกชน หรือทำให้เกิด รพ.เอกชนของรัฐประมาณ 1,000 แห่ง ซึ่งนอกจากลดการขาดทุนได้แล้ว ยังมีกำไร ทำให้เกิดศักยภาพในการจัดหาเครื่องมือบริการประชาชนได้เพิ่มด้วย ยกตัวอย่าง รพ.บ้านแพ้ว ที่มีระบบบริการที่พร้อมเสมอ"

   

  นพ.ประเวศ วะสี

  2017-09-22, 16:15

สำรวจ

เกาะติดสถานการณ์

 • สคอ.- สสส. ดึง สื่อ - หอกระจายข่าว ร่วมกระตุ้นเตือน “ลดความเร็ว = ลดความเสี่ยง” เผยโค้งหัวสะพาน เพชรบุรี จุดอันตรายติดอันดับ 7 ของประเทศ เหตุโค้ง ขับเร็ว เสียหลักชนเกาะกลาง ด้านแขวงทางหลวงเพชรบุรี ระบุปี 59-60 เกิดเหตุแล้วกว่า 5 ครั้ง เร่งปรับแก้คอสะพาน ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ตีเส้นชะลอความเร็ว ตั้งแต่ ก.พ.60 ถึงปัจจุบันพบอุบัติเหตุเป็นศูนย์

  2017-09-24, 09:57
 • กระทรวงสาธารณสุข รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ด้านระบบบริหารจัดการ DATA CENTER โดยผ่านการประเมินจากบริษัท British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ย้ำภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือในการเป็นหน่วยงานหลักดูแลข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ

  2017-09-22, 16:38
 • กรมการแพทย์ ชี้โรคไทรอยด์เป็นพิษ รักษาหายขาดได้ หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แนะสังเกตอาการใจสั่น ชีพจรเต้นเร็ว มือสั่น หงุดหงิดง่าย ตาโปน ผมร่วง เหงื่อออกมาก ถ่ายอุจจาระบ่อย บางครั้งอาจเกิดภาวะประจำเดือนผิดปกติ ต่อมไทรอยด์ที่อยู่บริเวณลำคอด้านหน้ามีขนาดโตขึ้น ขาสองข้างอ่อนแรง จนถึงขั้นยกขาหรือยืนไม่ได้ อาจเป็นสัญญาณเตือน ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง

  2017-09-22, 15:36
 • กรมควบคุมโรค ยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพของวัยรุ่น โดยส่งผลต่อระบบประสาทและสมองส่วนคิดชั้นสูง มุ่งเป้าหมายป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ชี้ไม่พบหลักฐานว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป หรือช่วยเลิกบุหรี่ได้ พร้อมเผยผลการสำรวจพบเยาวชนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น แนะนำวัยรุ่นรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทยาสูบ

  2017-09-22, 15:27
 • กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลทั่วประเทศภายในปี 2561ให้อาหารที่ปรุงจากโรงครัวของโรงพยาบาลมีความปลอดภัย 100 % พร้อมเตรียมเสนอกรมบัญชีกลางปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถซื้อผักปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาที่เหมาะสม

  2017-09-18, 13:22

คอมเมนท์ ล่าสุด

คอมเมนท์ ล่าสุด

กลับด้านบน