ข่าวล่าสุด

ผอ.ใหม่ รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ เล็งนำแอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งานหลังจากมีประสบการณ์ใช้งานมาแล้วจากที่ทำงานเดิม เบื้องต้นเน้นให้ส่งรายงานประจำเดือนและรายงานสำรวจลูกน้ำยุงลายก่อน เมื่อ อสม.ใช้งานคล่องแล้วจะขยายไปใช้ฟังชั่นอื่น ๆ ต่อไป

กรมควบคุมโรค เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการวินิจฉัย โรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) สูตรผสมกัญชา พร้อมย้ำทีมสาธารณสุขเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินรับมือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 110 แห่ง และแพทย์แผนไทยอีก 24 แห่ง จ่ายยาสารสกัดกัญชาไปแล้ว 2,034 ขวด ร้อยละ 66 ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  

ร้านยาเทคแคร์ เครือข่ายหน่วยบริการร่วม รพ.พุทธชินราช ชี้ “โครงการผู้ป่วยรับยาใกล้บ้าน” ไม่ยุ่งยาก ไม่เพิ่มภาระ ช่วยดึงร้านยามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ แถมหนุนบทบาท “เภสัชชุมชน” ลดความแออัดใน รพ. ด้านผู้ป่วยชื่นชมเป็นทางเลือกที่ดี ไม่ต้องรอคิวรับยานาน มีเวลาปรึกษาเภสัชกรมากขึ้น

ความหวังของการผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความยั่งยืน นอกจากประชาชนจะสามารถเข้าถึงและได้รับบริการด้วยความมั่นใจแล้ว ผู้ให้บริการยังจะต้องได้รับความสุขจากการทำงาน รวมถึงภาระงานต่างๆ ที่น้อยลง