พลังชุมชน แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561
https://www.hfocus.org/content/2018/07/16077
บุคลากรสุขภาพจิตภูมิภาค SEARO ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยโลก
https://www.hfocus.org/content/2018/07/16023
ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ลดภาวะโลกร้อน
4 สุดยอดสมุนไพร
https://www.hfocus.org/content/2018/06/15948
ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา
https://www.hfocus.org/content/2018/04/15660
ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
https://www.hfocus.org/content/2018/04/15660
๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
https://www.hfocus.org/content/2018/03/15494
 • ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกผู้ป่วยชื่อว่า "ตึกมหิดล" ในครั้งนั้นมีชาวล้านนาเป็นจำนวนมากได้ร่วมถวายทรัพย์โดยเสด็จฯ พระราชกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณอย่างล้นพ้นในองค์ "หมอเจ้าฟ้า"

  2018-04-29, 09:43
 • ารแพทย์แผนจีนได้แพร่หลายออกไปยังดินแดนอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะประเทศไทย การแพทย์แผนจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในด้านการรักษาเยียวยาคนไทยมายาวนาน

  2018-04-29, 09:32
 • ราวปี พ.ศ. 2405 หมอมิชชันนารีคนแรกในล้านนา (นายแพทย์ชาร์ล์ส์ วูลแมน) เดินทางสำรวจดินแดนล้านนาเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนา ผ่านมายังเมืองน่านจึงได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่น่านโดยได้รับความร่วมมือจากข้าหลวงในท้องถิ่น ต่อมาในปี 2437 จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์มิชชันนารีน่านโดยมีหน้าที่ด้านการเผยแพร่คริสต์ศาสนา การศึกษา และการแพทย์สมัยใหม่ ในสมัยนั้นเจ้าครองนครน่านคือเจ้าอนันตวรฤทธิเดช

  2018-04-28, 13:00
 • แม้จะมีการรับบริจาคเลือดอยู่ตลอด แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ดี เพราะการบริจาคเลือด 1 ครั้ง จะสามารถบริจาคครั้งถัดไปได้อีก 3 เดือน ดังนั้นหากไม่มีผู้บริจาคหน้าใหม่มาช่วยเติมเต็ม ความต้องการในส่วนนี้ก็จะยังคงมีอยู่ไปเรื่อยๆ

  2018-07-16, 13:54
 • "ติดตามข่าวหมูป่าด้วยความเป็นห่วง คนทั่วโลกร่วมกันลุ้นและติดตามด้วยใจระทึก แต่มีอยู่ฝ่ายเดียวที่ดูจะเป็นแกะดำนั่นคือ "สื่อ" เพราะข่าวจริงข่าวหลอกข่าวเดาล้วนแพร่กระจายอย่างท่วมท้น ดีไม่ดี เหตุการณ์หมูป่าครั้งนี้น่าจะทำให้หลายฝ่ายต้องกลับมาคิดว่าถึงเวลาที่จะสังคายนาสื่อหรือไม่?"

  2018-07-11, 09:11
 • "บุคลากรในระบบริการสุขภาพจะมีความพึงพอใจในงาน เมื่อได้ทำงานที่ 1.ได้ใช้ความรู้ความสามารถ 2.ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 3.มีอำนาจในการเลือก 4.มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ 5.ภาคภูมิใจในความสำเร็จ 6.ได้รับการยอมรับ 7.ได้พัฒนาตนเองให้ดี-เก่งขึ้น 8.ได้มอบมรดกแก่คนรุ่นหลัง"

  2018-07-04, 20:27

สำรวจ

เกาะติดสถานการณ์

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน