4 สุดยอดสมุนไพร
https://www.hfocus.org/content/2018/06/15948
ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา
https://www.hfocus.org/content/2018/04/15660
ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
https://www.hfocus.org/content/2018/04/15660
ขอให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
https://www.hfocus.org/content/2018/03/15578
๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
https://www.hfocus.org/content/2018/03/15494
 • Wednesday, June 20, 2018
  15:53
  ไข้เลือดออกมีแนวโน้มระบาด สธ.จัดระบบวินิจฉัยโรคเร็ว รักษาเหมาะสม ลดเสียชีวิต

  ปีนี้โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มที่จะระบาด ผู้ป่วยเป็นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยสูงอายุมาพบแพทย์ช้า ผู้ป่วยมักมีโรคประจำตัวทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นและไม่นึกถึงไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมทางไกลผ่านระบบวิดีโอแก่แพทย์ทั่วประเทศ เพื่อประสิทธิภาพระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก พร้อมจัดระบบให้ได้รับการวินิจฉัยโรคเร็ว รักษาเหมาะสม ลดการเสียชีวิต

  2018-06-20, 15:53
 • Sunday, June 17, 2018
  10:14
  บอร์ด สปสช.อนุมัติ ‘ตรวจยีน’ ก่อนเริ่มยาในผู้ป่วยลมชัก ลดเสี่ยงภาวะแพ้ยา ‘สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม’

  บอร์ด สปสช.ลดความเสี่ยงผู้ป่วยโรคลมชักจากภาวะแพ้ยา “สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม” เห็นชอบสิทธิประโยชน์ “ตรวจยีน HLA” ก่อนเริ่ม “ยาคาร์บามาซีปีน” หลังผลประเมินคุ้มค่า ช่วยลดภาวะแพ้ยาในผู้ป่วยลมชักถึงร้อยละ 88 รวมถึงความเสี่ยงพิการและเสียชีวิตในรายแพ้ยารุนแรง ทั้งประหยัดงบค่ารักษาและการสั่งจ่ายยารายการอื่นเพื่อเลี่ยงแพ้ยาปีละกว่า 250 ล้านบาท เผยเป็นความร่วมมือโดยสมาคมโรคลมชักฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ HITAP เริ่มปี 61 นี้

  2018-06-17, 10:14
 • Saturday, June 16, 2018
  14:03
  เสนอพาณิชย์แก้กฎหมาย รื้อนโยบายผูกขาดสิทธิบัตรยา ๒๐ ปี

  คกก.ติดตามการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ NCITHS ห่วงปัญหาผูกขาดสิทธิบัตรยาของบริษัทยาต่างชาตินานถึง ๒๐ ปี และ Evergreening patent (สิทธิบัตรที่ไม่มีวันหมดอายุ) หลังผลศึกษาพบส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและผู้บริโภค ต้องซื้อยาในราคาแพง เตรียมเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ พ.ร.บ.สิทธิบัตร โดยเนื้อหาต้องไม่เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ และต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกับประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ

  2018-06-16, 14:03
 • Friday, June 15, 2018
  11:09
  อปสข.-อคม. เขต 4 ดันตั้ง “กองทุนปฐมภูมิ” เพิ่มปริมาณและคุณภาพบริการปฐมภูมิ

  อปสข.-อคม.เขต 4 สระบุรีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนา “กองทุนบัตรทอง” มุ่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม ลดคิวรอคอย ลดแออัดในโรงพยาบาล ได้ 4 ประเด็นขับเคลื่อนความสำเร็จ ดันตั้ง “กองทุนปฐมภูมิ” เน้นเพิ่มปริมาณและคุณภาพบริการปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

  2018-06-15, 11:09
 • Friday, June 15, 2018
  09:19
  ลุ้นอีก 1 เดือน อ.ก.พ.สป.เคาะโครงสร้างพยาบาลจิตเวชฯ ใน รพช.

  ประธานชมรมพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดลุ้นอีก 1 เดือน ข้อเสนอแยกกลุ่มงานจิตเวชฯ ให้มีโครงสร้างชัดเจนในระดับ รพช.จะเริ่มมีการพิจารณาใน อ.ก.พ.สป. เผยผู้ใหญ่ในกระทรวงยินดีสนับสนุนเพียงแต่ขอเวลาอีกนิด ส่วนกองการพยาบาลก็ไม่ได้คัดค้านเพียงแต่มีข้อกังวลว่าจะหากำลังคนจากไหน

  2018-06-15, 09:19
 • ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างตึกผู้ป่วยชื่อว่า "ตึกมหิดล" ในครั้งนั้นมีชาวล้านนาเป็นจำนวนมากได้ร่วมถวายทรัพย์โดยเสด็จฯ พระราชกุศลด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณอย่างล้นพ้นในองค์ "หมอเจ้าฟ้า"

  2018-04-29, 09:43
 • ารแพทย์แผนจีนได้แพร่หลายออกไปยังดินแดนอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะประเทศไทย การแพทย์แผนจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในด้านการรักษาเยียวยาคนไทยมายาวนาน

  2018-04-29, 09:32
 • ราวปี พ.ศ. 2405 หมอมิชชันนารีคนแรกในล้านนา (นายแพทย์ชาร์ล์ส์ วูลแมน) เดินทางสำรวจดินแดนล้านนาเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนา ผ่านมายังเมืองน่านจึงได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่น่านโดยได้รับความร่วมมือจากข้าหลวงในท้องถิ่น ต่อมาในปี 2437 จึงได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์มิชชันนารีน่านโดยมีหน้าที่ด้านการเผยแพร่คริสต์ศาสนา การศึกษา และการแพทย์สมัยใหม่ ในสมัยนั้นเจ้าครองนครน่านคือเจ้าอนันตวรฤทธิเดช

  2018-04-28, 13:00
 • 62% เป็นวัยทำงานอายุ 25-59 ปี พบว่าผู้หญิงเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า "ซึมเศร้า ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ" และ "ซึมเศร้า...รักษาได้" 

  2018-06-13, 18:52
 • 62% เป็นวัยทำงานอายุ 25-59 ปี พบว่าผู้หญิงเสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า "ซึมเศร้า ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ" และ "ซึมเศร้า...รักษาได้" 

  2018-06-13, 18:52
 • ในปัจจุบันพบว่ามีหนุ่ม ๆ สาว ๆ หลายคน มักจะประสบปัญหาในเรื่องของผิวหนังขาดน้ำ สาเหตุนั้นมาจากการสูญเสียน้ำออกจากผิวหนัง ซึ่งเกิดจากกลไกสำคัญ 3 ประการ

  2018-06-17, 20:10
 • ในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับการร้องขอจากอาจารย์ และพี่ๆ น้องๆ หลายท่านให้ช่วยแสดงความเห็นต่อเรื่องการแบนหรือไม่แบนพาราควอตในสังคมไทย ดูกันในสังคมโซเชียล จะพบว่ามีการแบ่งฝ่ายกันชัดเจน คือฝ่ายเชียร์ให้แบนพาราควอตและสารเคมีกำจัดวัชพืชอื่นๆ ให้หมดไปจากสังคมไทย กับอีกฝ่ายที่คิดว่ายังไม่ต้องแบน เพราะคิดว่ายังใช้ประโยชน์ได้ แต่ให้ขันน็อตเรื่องการระมัดระวังในการใช้งาน

  2018-06-19, 11:55
 • "11 ปีที่แล้ว รัฐบาล คมช.ตัดสินใจทำเอฟทีเอกับญี่ปุ่น สธ.ได้ท้วงติงการอนุญาตให้นำเข้าสารพิษขยะอันตราย แม้ไม่สำเร็จ แต่ถือว่าทำหน้าที่เต็มที่ และทุกวันนี้ไทยก็กลายเป็นที่ทิ้งขยะสารพิษของโลกโดยสมบูรณ์ วันนี้เราจึงอยากเห็น สธ.กระตุกสำนึกรัฐบาล คสช.ให้ได้คิดเรื่อง CPTPP ก่อนที่คนรุ่นต่อไปต้องมาตามแก้ปัญหาที่รัฐบาลอำนาจนิยมได้ทำไว้"

  2018-06-13, 11:10

สำรวจ

เกาะติดสถานการณ์

ความคิดเห็นล่าสุด

Arisara Patthum Placucci
2 ชั่วโมง 28 นาที ago
PINCHA
8 ชั่วโมง 28 นาที ago
วัลลภา ประดับสุข
9 ชั่วโมง 2 นาที ago
กลับด้านบน