ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มาดูกันว่า อาหารประเภทต่างๆเหล่านี้มีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ รู้ไว้ จะได้ดูแลการกินของเราให้เหมาะสม เพราะปริมาณการรับโซเดียมที่เหมาะสมคือ 2,000 มิลลิกรัม/วัน ถ้าได้รับมากไป บ่อยๆ อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้