เกาะติดสถานการณ์

 • นักเรียนที่ได้รับผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถยื่นเรื่องรับเงินช่วยเหลือได้ สูงสุดไม่เกิน 4 แสนบาท เงินดังกล่าวเป็นเงินเยียวยาเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ประชาชนเมื่อมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ทั้งนี้หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามแผนงานโครงการที่รัฐจัดให้ฟรี สามารถยื่นเรืองขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ สปสช.ได้ที่  1. โรงพยาบาลที่ฉีด 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  3. สำนักงาน สปสช. (สาขาเขตพื้นที่ทั้ง 13 เขต)
  2021-10-26 21:43
 • ในปัจจุบันที่สถานการณ์น้ำยังคงท่วมสูงในบางพื้นที่ กรมอนามัยมีข้อแนะนำ 5 ทางรอดปลอดโรคในวันที่น้ำท่วม ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมปฏิบัติ  1. อย่าทิ้งอุจจาระ เศษอาหารลงในน้ำ ให้ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น  2. อย่าเล่นน้ำเน่าขัง เชื้อโรคและปรสิตอาจจะเข้าตา ปาก จมูก และบาดแผล อันตรายถึงตาย หากสัมผัสน้ำเน่าเสียต้องล้างด้วยสบู่ให้สะอาด  3. หลังสถานการณ์ปกติ ให้ล้างบ้านเรือน ห้องสุขา ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด  4. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด 
  2021-10-26 18:33
 • เตรียมแผนรองรับนโยบายเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้  ครอบคลุม 5 ด้านรองรับ “การควบคุมโรค - การตรวจเชื้อ - มาตรการ COVID Free Setting - การรักษา – ความพร้อมเวชภัณฑ์”  เพื่อรักษาระบบสาธารณสุข
  2021-10-26 15:24
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตลอด 2 ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเหตุการณ์ท้าทายหลายเหตุการณ์ ทั้งฝุ่น PM 2.5 น้ำท่วม คดีกราดยิงโคราช และวิกฤตโควิด 19 ซึ่งปัจจัยที่ทำให้การสาธารณสุขไทยประสบความสำเร็จ คือ พลังของคนสาธารณสุขที่ร่วมกันทำงานทั้งระดับนโยบาย หน่วยงาน จังหวัด และพื้นที่ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกภาคส่วน รวมถึง อสม.
  2021-10-26 14:27
 • ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สุขภาพประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับโควิด 19 อย่างปลอดภัย พร้อมต่อการเปิดประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้มุ่งเน้นใน 4 ประเด็น คือ
  2021-10-26 14:24
 • นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 นอกจากการร่วมกันพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 แล้ว ยังต้องพัฒนาสาธารณสุขไทยให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้านำนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม 9 ประเด็น ได้แก่ 1.ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายเต็มพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ให้ได้ตามมาตรฐาน 2. เศรษฐกิจสุขภาพโดยสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
  2021-10-26 14:20
 • อาการที่ต้องเฝ้าระวังของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 12 - 18 ปี 1. แน่นหน้าอก 2. ใจสั่น  3. เหนื่อยหอบง่าย 4. เป็นลมหมดสติ ที่มา สำนักข่าว Hfocus 
  2021-10-26 08:34
 • เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว  ซึ่งมักมีปัญหาฝุ่น PM.25 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมมาตรการรับมือ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันดูแลสุขภาพ โดยเน้นใส่หน้ากากอนามัย และงดการเผาในที่โล่งแจ้ง
  2021-10-26 08:25
 • งานศพ...ไม่ควรจบที่คลัสเตอร์ใหม่ ในงานศพไม่ควรมั่วสุมตั้งวงเหล้า เล่นการพนัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการแrร่ระบาดโรคโควิด 19  ข้อปฏิบัติในการไปร่วมงานศพยุค New Normal  1. สวมหน้ากากตลอดเวลา  2. ล้างมือบ่อยๆ 3. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 4. หลีกเลี่ยงการทานอาหารร่วมกับผู้อื่นในงาน   ที่มา : กรมควบคุมโรค
  2021-10-25 22:02
 • สภากาชาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก สำหรับผู้หนีภัยการสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และเสียชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  2021-10-25 20:45
 • กระทรวงการต่างประเทศ ส่งหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) กรณีโปแลนด์บริจาควัคซีนโมเดอร์หน้าให้มธ. ย้ำ! การบริจาคไม่ใช่แบบรัฐต่อรัฐ ไม่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางการทูต จึงเป็นการติดต่อระหว่างผู้บริจาคและหน่วยงานรับบริจาค ขอให้มธ.พิจารณาอย่างถี่ถ้วน หารือสาธารณสุข เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง
  2021-10-25 19:20
 • วัคซีนโควิด 19 ฉีดได้และจำเป็น ไม่มีสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม ควรฉีดเพื่อป้องกับและลดการระบาดโควิด 19  ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 
  2021-10-25 16:07

Pages