รายงานพิเศษ

 • ภายหลังจาก "เดลินิวส์" นำเสนอข่าวการสำรองวัตถุดิบพาราเซตามอลจำนวน 148 ตัน ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตั้งแต่เดือน ก.พ.2556 จนนำไปสู่การตรวจสอบผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการคืนวัตถุดิบทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ล่าสุดห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) พ. (ขอสงวนชื่อจริง) ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายได้ขนย้ายวัตถุดิบทั้งหมดลงเรือส่งคืนบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนแล้วโดยเป็นการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบลอตใหม่
  2013-06-30 09:22
 • ในสมัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็น รมว.สาธารณสุข เมื่อปี 2547 มีความต้องการยกเลิกโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขมูลค่า 911.78 ล้านบาทที่กิจการร่วมค้า พีสแควร์ ไทยคอม ชนะการประมูล แต่ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นไม่ยอมเซ็นยกเลิก นำมาซึ่งการขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำ
  2013-06-29 10:27
 • โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการให้บริการรักษาผู้ป่วยในระดับ 'ตติยภูมิ' สอดคล้องกับพันธกิจหลัก 3 ประการของทางคณะทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย และการรักษาผู้ป่วย สำหรับใครที่อยากรู้ว่า รพ. รามาฯ จะเติบโตไปในทิศทางใด ตามไปฟังบทสัมภาษณ์ของ รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
  2013-06-29 10:12
 • ตั้งแต่ทำข่าวมาเคยได้เจอ นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ หรือ "หมอตุ่ย" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก เป็นครั้งที่ 2 แต่หมอวรวิทย์ยังคงมีบุคลิกเรียบง่าย และพูดจาตรงไปตรงมาเหมือนเดิม
  2013-06-29 10:01
 • เพียงแค่พิมพ์คำว่า "ยาทำแท้ง" ผ่านเว็บไซต์ Google ข้อมูลเกี่ยวกับ "ยาทำแท้ง" ก็ไหลบ่ามหาศาล ทว่า "ยาทำแท้ง" ที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ ล้วนเป็นยาที่ไม่ขึ้นทะเบียน ลักลอบนำเข้าทั้งสิ้น เนื่องจากยังไม่มีผลิตในไทย หรืออนุญาตให้ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ผู้ที่จำหน่าย จะมีโทษขายยาไม่มีใบอนุญาต จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษขายยาไม่ขึ้นทะเบียน จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2551-2553 "อย." พบและสั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้วทั้งสิ้น 327 เว็บไซต์ แต่จับกุมและ  
  2013-06-28 09:36
 • ครม.เพิ่งเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาใหม่ ของ กระทรวงแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 เพิ่ม ทางเลือกที่ 3 แก่ ผู้ประกันตน ที่เป็น แรงงานนอกระบบ (อาชีพอิสระ) ให้ได้ประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน กรณี “ชราภาพ” แบบเดียวกับ กองทุนการออมแห่งชาติ ของ รัฐบาลประชาธิปัตย์ เพราะเห็นว่า กองทุนการออมมีข้อจำกัดเยอะ แต่ทางเลือกใหม่ให้ประโยชน์ประชาชนได้มากกว่า หลังจากพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงเสนอให้ ยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในกองทุนประกันสังคมแทน เพราะมีเนื้อหาแนวทางเดียวกัน
  2013-06-28 00:08
 • ระบบสวัสดิการสำคัญๆ นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงาน เป็นอีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-06-27 13:49
 • ถือเป็นการเลื่อนรอบที่ 3 ของ "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ" (ป.ป.ช.) ในการพิจารณาสำนวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มูลค่า 911,784,000 ล้านบาท สมัยที่ "คุณหญิงหน่อย" สุดารัตน์ เกยุ ราพันธุ์ เป็น รมว.สาธารณสุข
  2013-06-26 10:39
 • กว่า 2 สัปดาห์ที่สายลมพัดนำ "ควันไฟ" จาก น้ำมือมนุษย์ บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ลอยเข้าปกคลุมเกาะสิงคโปร์ วัดค่ามลพิษได้ถึงระดับ 401 หมายถึง "อันตราย" กระทั่งทางการสิงคโปร์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมร้ายแรง จากนั้นกลุ่ม ควันลามไปยังทางใต้ของมาเลเซียซึ่งอยู่ติดกับสิงคโปร์ ถือเป็นวิกฤติหมอกควันสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2540-2541 นายเอส.สุบรามาเนียม รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซีย เรียกร้องให้ทางการอินโดนีเซีย พยายามหาวิธีหยุดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าให้ได้
  2013-06-26 10:01
 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลฝรั่งเศสผ่านกฎหมายเพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงาน (Sunshine Act) ของ บริษัทยา โดยกำหนดให้บริษัทยาเปิดเผยมูลค่าของขวัญที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กฎหมายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานระหว่าง บริษัทยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกใช้ยา เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลคือ หากมูลค่าของขวัญที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สูงกว่า 10 ยูโร ขึ้นไป บริษัทผู้ให้ของขวัญจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ขององค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งเป็นผู้รับของขวัญ
  2013-06-25 09:58
 • ต้องบอกว่า "ความเก๋า" ประเภทเขี้ยวลากดินไม่เคยจืดจาง แม้จะห่างหายจากแวดวงการเมือง ให้ไปทำกิจกรรมทางศาสนาอยู่หลายปี จนแล้วคนคิดว่าเจ้าของฉายา "ตุ๊กตาทอง 2 หน้า" ที่สื่อประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งให้เมื่อปี 2545 อย่าง "หญิงหน่อย" คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  แกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น่าจะลบลายถอดเขี้ยวไปแล้ว ที่ไหนได้พอถึงจังหวะที่ต้องงัดลูก "เก๋า" ออกมาโชว์ "หญิงหน่อย" ก็แสดงให้เห็นเขี้ยวอันแหลมคมที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มและใบหน้าอันแสนหวาน
  2013-06-25 07:46
 • การเปิดบ้านแถลงความจริง ของ คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คดียกเลิกการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธาณสุขโดยมิชอบ หรือที่เรียกกันว่า "คดีคอมพิวเตอร์ฉาว" ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2547 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะลงมติชี้มูลความผิด
  2013-06-25 07:10

Pages