โรคอุบัติใหม่

 • คณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบการเจรจาและข้อเสนอของไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย
  2020-11-03 20:56
 • รมช.สธ. เผยการประชุมกลั่นกรองร่างแผนดำเนินงาน สสส. ปีงบประมาณ 2564 เน้นทำงานเชิงรุกรับมือกับสถานการณ์สุขภาพ การแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  2020-08-02 13:57
 • ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เผย 17 ข้อเท็จจริงโรคพิษสุนัขบ้า “การตรวจหาเชื้อ- สัตว์นำโรค-ไม่ใช่แค่หมาและแมว- เวลาแพร่เชื้อก่อนแสดงอาการ ฯลฯ”
  2020-08-01 22:20
 • ผลวิจัยปี 2561 ชี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีระบบข้อมูลข่าวสารและมาตรการควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่แพร่มาจากต่างประเทศของประชาชนในเขตเมืองอย่างชัดเจนและรัดกุม
  2020-05-08 07:47
 • โรคไข้หวัดนก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ type A ในตระกูล Orthomyxoviridae ซึ่งก่อการให้เกิดการติดเชื้อทั้งในมนุษย์ และสัตว์หลายชนิด เช่น ม้า สุกร แมว นก ไก่ เป็นต้น มีการติดต่อถึงคนเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกงเมื่อปี 2540
  2020-05-01 12:28
 • สถานการณ์ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้วิธีการ Herd immunity ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ของการระบาดได้อย่างแท้จริง
  2020-04-08 16:43
 • เปิดเวทีย่อยงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (PMAC) ระดมภาคีแก้วิกฤตโรคอุบัติใหม่ฯ “เชื้อดื้อยา – ไวรัสซิก้า” ต่อยอดวิจัยเพื่อพัฒนา “เฝ้าระวัง-ป้องกัน-ควบคุม-รักษา” ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
  2018-01-29 19:47
 • , , ,
  รมว.สาธารณสุข ไทย-กัมพูชา ลงนามความร่วมมือด้านสาธารณสุข 5 ด้านได้แก่ การเฝ้าระวังโรคติดต่อ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เสริมสร้างความเข้มแข็งงานสาธารณสุขชายแดน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขระดับพื้นที่ 
  2016-11-23 10:14
 • ‘พลเรือเอกณรงค์’ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ จัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติฉบับใหม่ บูรณาการแผนปฎิบัติการและงบประมาณกว่า 9.7 พันล้านบาทจาก 33 หน่วยงาน พร้อมเสนอร่างแผนฯต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนกันยายน 2559 
  2015-12-18 12:10
 • โนโรไวรัส (Norovirus infection) เป็นไวรัสในกลุ่มที่ก่อ “โรคหวัดลงกระเพาะหรือ สต็อมมัค ฟลู (stomach flu)” โรคนี้จะปรากฏอาการของโรคหลังได้รับเชื้อเข้าไปเพียง 24-48 ชั่วโมง หรือเกิดอาการได้เร็วกว่านั้น หากเริ่มมีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเนื้อปวดตัว อาเจียน ปวดท้องมาก ท้องเสีย อ่อนเพลีย อาการของโรคจะเป็นอยู่ไม่นานเพียงวันสองวัน และอาการมักไม่หนัก แต่ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายเอามากๆ ทีเดียว ในสหรัฐและยุโรป ไวรัสชนิดนี้ เป็นต้นเหตุที่สำคัญในการก่อโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบมากกว่าร้อยละ 90 และกว่าร้อยละ 50 ในการก่อโรคอาหารเป็นพิษ ผู้คนทุกอายุติดเชื้อและป่วยได้ ไวรัสจะแพร่กระจายทางการกินอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ที่มีเชื้อ และติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ ทุกปีในสหรัฐศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของสหรัฐได้รับรายงานผู้ป่วยที่ป่วยจากการติดเชื้อโนโรไวรัสประมาณ 23 ล้านคน ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลห้าแสนคน
  2015-04-08 11:37
 • โรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ ลีเจียนเน็ลลา หรือลีเจียนเน็ลโลสิสนี้ มีรายงานพบประปรายในกลุ่มประเทศทางยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โรคนี้นับเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายเนื่องจากมีเชื้อโรคชุกชุมอยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมนุษย์ เป็นแล้วรุนแรงถึงตายได้ง่าย การวินิจฉัยก็ดำเนินไปไม่ง่ายนัก ทางสหภาพยุโรปจึงมีการจัดตั้งชมรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคนี้ (European Working Group for Legionella Infections –EWGLI) คอยติดตามการอุบัติของโรค ติดตามข่าวการระบาดในระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2548 ซึ่งพบรายงานการระบาดจากทั่วโลกกว่า 600 ครั้ง มีผู้ป่วยมากถึง 32,000 ราย
  2015-03-23 17:58
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคลิชมาเนีย เกิดจากโดนริ้นฝอยทราย (sand fly) กัด ซึ่งในประเทศไทยพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากในประเทศอื่นๆ โดยสายพันธุ์ไทยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Leishmania siamensis แนะประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเมื่อเข้าไปในสถานที่ที่คาดว่ามีริ้นฝอยทราย และดูแลบ้านให้เรียบร้อยปลอดจากสัตว์ฟันแทะ
  2015-03-19 19:49

Pages