บทความ

 • “กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ท้องเสีย ก็ต้องไปรอคิวโรงพยาบาลรัฐแต่เช้ามืด”
  2019-10-04 12:18
 • กระทรวงสาธารณสุขเตือนคนปิดไฟดูทีวี สมาร์ทโฟนในความมืดเสี่ยงเกิดโรค "เทคโนโลยีซินโดรม" สร้างความเครียดผู้ใช้ ทำให้ความดันในลูกตาสูง เสี่ยงเกิดโรคต้อหินถึงขั้นตาบอดได้ แนะอายุ 40 ปี พบจักษุแพทย์ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจค้นหาโรคต้อหิน โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้สูงกว่าคนทั่วไป 5-7 เท่าตัว
  2014-03-05 15:05
 • เร็วๆ นี้ผมได้มีโอกาสไปศึกษาระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศเบลเยี่ยม พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย สปสช.ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 ในขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพของเบลเยียมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 และมีอายุครบ 50 ปีในปีนี้ โดยมีพัฒนาการเป็น 3 ยุค
  2013-12-17 09:09
 • การชุมนุมทางการเมืองเมื่อมีการสร้างกระแสจนสามารถระดมมวลชนมาได้จำนวนมาก แรงกดดันที่มีต่อฝ่ายผู้กุมอำนาจรัฐก็จะมีมากขึ้น การบัญญัติศัพท์ว่าเป็นการเคลื่อนไหวนั้นถูกต้องแล้ว เพราะมวลชนต้องเคลื่อนไหวจึงมีพลัง ยิ่งมีการเคลื่อนไหว การเดิน การกดดัน ก็จะยิ่งมีพลัง แต่โอกาสที่จะเกิดการปะทะก็ย่อมจะมีมาก การแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์การชุมนุมจึงมีความสำคัญ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย
  2013-12-10 18:35
 • ญี่ปุ่นมีพระราชบัญญัติประกันสุขภาพ(Health Insurance Act) ตั้งแต่ พ.ศ. 2465 และมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 และใช้เวลาอีกราว 34 ปี จึงสามารถแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวให้เป็นพระราชบัญญัติสุขภาพ "แห่งชาติ" ให้ประชาชนทั่วประเทศมีหลักประกันถ้วนหน้าตั้งแต่ พ.ศ.
  2013-12-10 10:47
 • โรงพยาบาลเด็ก เผยผลศึกษาพบ 91.5% ของเด็กอายุ 2-5 ปีที่ป่วยเป็นไข้หวัด – เจ็บคอ หายได้โดยไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะ หากได้รับการดูแลรักษาตามอาการอย่างถูกวิธี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เผยผลการศึกษาในปี 2556  จากการติดตามประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีอาการไข้หวัด – เจ็บคอ  พบว่า 91.5% ของผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษามีอาการดีขึ้นจนหายเป็นปกติ โดยไม่ต้องจ่ายยาปฏิชีวนะให้  ซึ่งอัตราการหายไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะในการรักษา จากการศึกษายังพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจ และ 98.5% ต้องการจะกลับมารับบริการอีกในครั้งต่อไป
  2013-12-07 10:34
 • 1 ธันวาคม 2556 นี้ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อมเปลี่ยนเวลาให้บริการจาก 10.00-22.00 น.เป็น 09.00-21.00 น.ครับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ เราพบว่ากว่า 2 เดือนที่เปิดให้บริการปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อม มีผู้รับบริการกว่า 300 ราย และร้อยละ80 ของผู้ที่โทร.มาขอรับคำปรึกษาตัดสินใจเลือกยุติการตั้งครรภ์
  2013-12-03 18:04
 • ทุกวันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันโรคเอดส์สากล ในวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกล้วนตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ที่สะเทือนไปถึงความมั่นคงของชาติและปัญหาแรงงานตามมา หากไม่รณรงค์ให้ตระหนักหรือใส่ใจในการลดปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์ สำหรับประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข การเข้ารับบริการตรวจเลือดเอชไอวียังอยู่ในระดับต่ำ มีเพียงร้อยละ 40 ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้เข้ามารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในรอบ1 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 4.8 แสนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่มีเพียง2.4 แสนคนที่ได้เข้ารับการรักษา ดังนั้นการสนับสนุนให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ประกอบกับบริการด้านการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นกลยุทธ์ของประเทศที่ต้องการจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยังป้องกันการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้อีกด้วย
  2013-11-28 10:33
 • โพสต์ทูเดย์ - มีคำถามว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเติบโตและขยายสาขาอย่างก้าวกระโดดเช่นนั้นได้อย่างไร
  2013-11-26 13:16
 • โพสต์ ทูเดย์  - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปัจจุบันชื่อโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งมิได้ตั้งต้นด้วยตัว ส. เหมือนองค์กรตระกูล ส.อื่นๆแต่ถือเป็นหนึ่งในองค์กรตระกูล ส.เพราะเกิดจากความคิดและการผลักดันขององค์กรตระกูล ส. คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. โรงพยาบาลบ้านแพ้วเดิม เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีสถานะเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้ "ออกนอกระบบ" ไปเมื่อปีพ.ศ. 2543 โดย สวรส.สมัยนั้นใช้ "วิกฤตเป็นโอกาส" จากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปีพ.ศ.
  2013-11-19 12:26
 • พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)2554 เกิดสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะโดยการผลักดันของนายกรณ์ จาติกวณิช ที่เสนอเรื่องของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ที่พยายามทำคลอดเรื่องนี้มานานเพื่อเป็นหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบกว่า 25 ล้านคนได้มีหลักประกันเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ 60 ปี ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
  2013-11-12 10:21
 • โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป เป็นองค์กรตัวอย่างที่น่าศึกษา เพราะก่อตัวขึ้นมาในระยะ เวลาอันสั้นเพียง 6 ปีเท่านั้น แต่สามารถสร้างผลกระทบที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติได้มากโดยเป็นองค์กรที่ทำงานซึ่งปกติจะสร้าง "ความทรมาน" ให้แก่ผู้ถูกประเมิน แต่กลับเป็นที่ยอมรับและชื่นชมอย่างกว้างขวางจากวงการที่เกี่ยวข้อง นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าไฮแทปทำอย่างนี้ได้อย่างไร
  2013-11-12 09:33

Pages