บทความ

 • จากเหตุการณ์ความวุ่นวายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการจัดระบบการจ่ายผลตอบแทนตามผลงานให้กับแพทย์แบบ P4P  หรือ Pay for Performance  ที่นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความสับสนอลหม่านอย่างมากมาย หากได้ติดตามข่าวไม่ว่าจากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือแวดวงสังคมออนไลน์ จะเห็นถึงมุมมองที่แตกต่าง และการถกเถียงที่นับวันจะดูรุนแรงมากยิ่งขึ้น
  2013-07-10 08:15
 • เมื่อโลกเปลี่ยนไป เสรีภาพมีมากขึ้น สังคมที่เล็กและแคบที่อยู่ในสายตาของคนในครอบครัวและชุมชนเช่นในอดีตไม่มีอีกต่อไป กรอบจารีตที่เคร่งครัดก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีและตามกระแสการบริโภคแห่งทุน การตั้งครรภ์ในภาวะที่ไม่พร้อมหรือหรือจากความผิดพลาดในการคุมกำเนิด ทำให้นำมาสู่การตัดสินทำแท้งเถื่อน โดยผู้หญิงจำใจต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นเองโดยไม่มีทางเลือกมากนัก
  2013-07-09 10:02
 • ปัญหาใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขคือ ปัญหาระบบบริหารซึ่งใช้อำนาจทางดิ่ง ถ้าข้าราชการเริ่มอ่อนแอ การเมืองก็เข้าแทรกแซงและทำลาย "ระบบคุณธรรม" (Merit System) ได้โดยง่าย เข้าตำราของ นพ.บรรลุศิริพานิช ที่กล่าวเสมอว่า "ถ้าผีบ้านอ่อนแอผีป่าก็จะเข้ามาแทรก"
  2013-07-09 06:42
 • “การไหลของแรงงานไร้ฝีมือ ไร้สัญชาติ เช่น ลาว พม่า เขมร ไปสู่ประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่า ประเทศปลายทางเหล่านี้ ไม่เคยปรับเปลี่ยนกฎหมาย ให้แรงงานเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แรงงานต่างด้าว ยังคงทำงานหนักด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าพลเมืองทั่วไปในประเทศอยู่เช่นเดิม”
  2013-07-03 15:15
 • ช่วงนี้ข่าวคราวเรื่องการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมจนนำไปสู่การทำแท้งในกลุ่มเยาวชนขึ้นหน้าหนึ่งของ หนังสือพิมพ์แทบจะรายวันเลยทีเดียว ทั้งนี้ หากพิจารณาสถิติในระดับประเทศจะพบว่าเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปีตั้งครรภ์ปีละประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าราย เป็นตัวเลขที่สูงเป็นอันสองของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเลยทีเดียว
  2013-07-03 08:13
 • ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าในเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ โดยผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้อย่างครอบคลุมคนไทยในทุกสิทธิประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ  มี ผู้ลงทะเบียนจาก 3 กองทุน จำนวนมากกว่าสองแสนราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้ประชาชนได้รับการปรึกษาและรับการตรวจวินิจฉัยได้ในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
  2013-06-29 10:21
 • ช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวโด่งดังกับการประกาศผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้ง 2 ข้าง ของ 'แองเจลิน่า โจลี่' นางเอกสาวชื่อก้องฮอลลีวู้ด เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งเต้านมกับภาวะความเสี่ยงภายหลังการทดสอบยีนในกลุ่ม BRCA1 และ BRCA 2 ที่สูงถึง ร้อยละ 87 และข่าวการจากไปของน้าสาวแท้ๆ ด้วยโรคร้ายดังกล่าวเช่นกัน ถือเป็นการตอกย้ำแนวความคิดของโจลี่ว่าได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วกับการผ่าตัดครั้งใหญ่ ดังกล่าว และปลุกกระแสคนทั้งโลกให้ตื่นตัว ระวังภัยโรคร้าย
  2013-06-28 11:12
 • ปัญหาหนึ่งในการเสวนาเรื่อง "โอกาสหรือวิกฤต : สิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุไทย" ซึ่ง แพทย์หญิงนาฏ ฟองสมุทร กรรมการบริหารอาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย กล่าวถึง คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในส่วนของการออมทรัพย์
  2013-06-28 09:42
 • คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 อนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 2. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน
  2013-06-26 14:58
 • ระหว่างต้องใช้ชีวิตลุ้นฟ้าฝนพายุกันอีกหลายเดือน บางวันอาจต้องเดินฝ่าสายฝน บางวันอาจต้องลุยน้ำขัง โอกาสเชื้อโรคเชื้อรามาเยือนสูง ดังนั้นเรามาเตรียมป้องกัน ดูแลตัวเองให้พ้นโรคผิวหนังหน้าฝนกันค่ะ
  2013-06-20 09:08
 • พุธที่แล้ว ผมบอกทุกท่านว่าปฏิทินเดือน มิ.ย. นี่ช่างไร้สีสัน ไร้วันสำคัญบนปฏิทินเสียเหลือเกิน พุธนี้ผมจึงอยากแนะนำให้รู้จักและจดจำวันสำคัญวันหนึ่ง ตั้งใจจำพร้อมๆ กันนะครับ15 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน!!  หลายท่านคงสงสัยว่ากำหนดวันแบบนี้เพื่ออะไรที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนก.ค. 2553 ให้เหตุผลว่า เพื่อกระตุ้นเตือนสมาชิกอาเซียนป้องกันโรคไข้เลือดออก
  2013-06-19 07:48
 • ได้รับการประกาศชื่อ เป็นแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555 รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับหมอผู้อุทิศตนทำงานในพื้นที่ชนบท ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516  เป็นแพทย์ดีเด่นชนบทลำดับ 39 ของศิริราช ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวม 1.8 แสนบาท
  2013-06-19 07:34

Pages