บทความ

 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ -เรื่องเดียวที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ในโลกนี้คือเรื่องการเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ใช่เพราะทุกข์จากการเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียว แต่ทุกข์จากการที่ต้องคิดว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้รักษา
  2013-09-11 10:23
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ -กว่า 800 ชีวิต ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) น้ำตาตกใน ความกลัวเข้าปกคลุมทั่วทุกหัวระแหง ความหวาดระแวงเสริมแรงให้พนักงานอยู่ในอาการวิตกจริต จดหมายร้องเรียนพฤติกรรมอันมิชอบของผู้บริหารระดับสูงมีขึ้นหลายสิบฉบับ อาทิ มีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดตามตลอดการนำสุภาพสตรีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาในองค์กรใช้อำนาจสั่งการแทนจนเจ้าหน้าที่ต่างอึดอัด การเบิกเงินอย่างฟุ่มเฟือยทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พัก ให้กับคนใกล้ชิดทั้งในและต่างประเทศ
  2013-09-11 10:18
 • FTA ระหว่างไทยและอียูมีข้อบทเจรจาที่จะส่งผลให้ยาในไทยแพงขึ้นอีกได้สามประการ ประการแรก ได้แก่ การขอต่ออายุสิทธิบัตรหากเกิดความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรในไทย  เดิมความคุ้มครอง 20 ปี อาจขยายเวลาออกไปอีก1-5 ปีเมื่อมีความล่าช้า ทำให้ช่วงเวลาที่จะขายยาในราคาแพงย่อมนานขึ้นเพื่อชดเชยความล่าช้าที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์คือทำให้ยาสามัญราคาถูกกว่าหลายสิบเท่า ที่มีตัวยาเดียวกันที่ผลิตแล้วและมีขายในต่างประเทศแล้วไม่สามารถนำเข้ามาขายในไทยได้ จนกว่าอายุความคุ้มครองสิทธิบัตรจะหมด ประเด็นจึงอยู่ที่อียูให้คำจำกัดความของคำว่า "ล่าช้า" ไว้อย่างไร
  2013-09-10 14:05
 • ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงคือระบอบการปกครองที่เคารพสิทธิเสียงของประชาชนทุกกลุ่มคน ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเสมอไป แม้ว่าการเลือกตั้งจะทำให้ได้มาซึ่งผู้ปกครองที่เลวน้อยที่สุด แต่ในท่ามกลางความซับซ้อนของระบบการเมืองไทย รัฐบาลจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่กำลังจะก้าวไปสู่การเผด็จการเสียงข้างมากที่ไม่รับฟังเหตุผลหรือสิทธิของเสียงข้างน้อย เฉกเช่นเดียวกับกรณีของแพทยสภา
  2013-09-10 08:56
 • มติชน -"ปลาร้า จัดเป็นอาหารคู่ภาคอีสาน ยิ่งปลาร้าหมักไม่ต้องต้ม ยิ่งอร่อย แต่รู้หรือไม่ว่า การทานแบบนี้สุ่มเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งคนภาคอีสานป่วยด้วยโรคนี้เยอะมาก..." นพ.ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ นพ.ชำนาญการโรงพยาบาล (รพ.) มะเร็งอุบลราชธานี กล่าวระหว่างพาทีม นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการเครือข่ายการบริการผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร ที่ รพ.มะเร็งอุบลฯ และ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  2013-09-08 11:34
 • ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามแนวทางของตนเองคือ มุ่งพัฒนาระบบรถพยาบาลของโรงพยาบาลสปสช.ก็เดินหน้าพัฒนา "ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ" โดยยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พัฒนาระบบ "รถการแพทย์ฉุกเฉิน" ขึ้น 2) สร้างระบบการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้หน่วยงานทั้งที่ทำงานอยู่แล้ว ได้แก่ หน่วยฉุกเฉินขององค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ และที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอปท. รวมทั้งยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและของเอกชน ให้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3) พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้รถการแพทย์ฉุกเฉินออกไปรับผู้ป่วยจากที่เกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพ 4) พัฒนามาตรฐาน รถการแพทย์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ช่วยชีวิต และบุคลากร
  2013-09-06 14:36
 • การโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุขแบบสายฟ้าแลบในการประชุมครม.เมื่อวันที่13 ส.ค. 2556 ที่ผ่านมานั้นสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายประการแต่หากจะให้สรุปสั้นๆ ก็ชัดเจนว่า การโยกย้ายครั้งนี้เป็นผลจากศึก P4P เป็นการจัดทัพเพื่อเตรียมการทำศึกสงครามโดยแท้ เพราะคัดคนที่ภักดีและสั่งได้มาคุมกำลังในกรมกองสำคัญในเมืองหลวงที่นนทบุรีไว้ทั้งหมด
  2013-08-31 08:54
 • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service หรือ EMS) คือ บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ ณ จุดเกิดเหตุจนถึงโรงพยาบาล
  2013-08-27 07:33
 • ท่ามกลางปัญหาของผู้เสพยาเสพติดชนิดยาบ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศขณะเดียวกันผู้ติดสารเสพติดอย่างเฮโรฮีนและฝิ่นยังมีอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอย่าง ดอยแม่สลอง ใน จ.เชียงราย
  2013-08-19 09:46
 • ช่วงสามปีแรก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มี "บทเฉพาะกาล" ให้กระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็นผู้ "ดูแล"งบประมาณเอง ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์โรงพยาบาลกว่า 200 แห่ง "ขาดทุน" "จะเจ๊ง"ขณะที่อีกนับร้อยแห่ง "ร่ำรวย" มีเงินบำรุงคงเหลือหลายร้อยล้าน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดสรรเงินที่ไม่เป็น "มืออาชีพ" มีการเลือกที่รักมักที่ชัง เกิดการต่อสู้แย่งชิงงบประมาณเป็นข่าวครึกโครมยืดเยื้อ
  2013-08-13 08:27
 • หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคที่เริ่มเดินหน้าเต็มตัวในปี 2545 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อระบบสุขภาพและการรักษาโรคแก่คนไทยเกือบทุกคน  ในท่ามกลางความเจริญทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทุกคนควรต้องมีหลักประกันสุขภาพเพราะค่าใช้จ่ายทางการแพทย์นั้นแพงมาก แม้แต่เศรษฐีก็ยังอาจล้มละลายได้ และเมื่อคนไทยกว่า 99% มีหลักประกันสุขภาพ ภาวะเสี่ยงต่อการล้มละลายก็มาอยู่ในมือของโรงพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในชนบท
  2013-08-13 08:22
 • After decades of dedication in providing medical treatment for refugees along the Thai-Myanmar border, Myanmar doctor Cynthia Maung, Ramon Magsaysay Award winner and founder of the famed Mae Tao clinic in Mae Sot of Tak, talks to PARITTA WANGKIAT about the current situation of public health among refugees, migrants, and undocumented people.
  2013-08-12 11:13

Pages