บทความ

 • เดลินิวส์ -"งบประมาณรักษาพยาบาลของประเทศ บานปลายขึ้นเรื่อย ๆ จาก 170,203 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 403,459 ล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 2.4 เท่าตัว และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ"...นี่เป็นการระบุของทางกระทรวงสาธารณสุข และเป็นประเด็นด้านสุขภาพในประเทศไทยที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องขบคิด
  2013-10-22 10:41
 • ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่ง ในตลาดแรงงานของไทย โดยเฉพาะงาน บางประเภท เช่น กรรมกร คนงานประมง เด็กปั๊มน้ำมัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า พนักงานเสิร์ฟ คนรับใช้ ฯลฯ ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงงานเหล่านี้ นับวันคนไทยจะทำน้อยลงเรื่อยๆ
  2013-10-19 10:07
 • มติชน -12 ปีก่อน นโยบายที่สร้างชื่อให้กับรัฐบาล "พรรคไทยรักไทย" อย่างมาก คือ การปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้วย "โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค" ซึ่งมีกระจายงบประมาณไปสู่ โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศโดยคิดตามหัวประชากร ตามหลักปรัชญา "เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข" ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง "คนจน" และ "คนรวย"  ถือเป็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่นั่นก็เป็นผลงานในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาถึงสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายจะปฏิรูประบบสาธารณสุขอีกครั้ง ในนาม "พรรคเพื่อไทย"(เปลี่ยนพรรคใหม่) โดยมี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลับกลายเป็นไม่ว่าจะมีนโยบายใดออกมาสู่สาธารณะก็เป็นอันต้องเจอกระแสสังคมคัดค้าน และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
  2013-10-17 08:40
 • กระทรวงสาธารณสุขในยุครัฐมนตรี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ และปลัดกระทรวง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ มีการชูธงการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในหลายด้าน และหัวใจประการหนึ่งซึ่งเป็นกลไกใหม่ที่จะสถาปนาให้มีความสำคัญขึ้นมาคือ "เขตสุขภาพ"
  2013-10-08 11:32
 • 28 กันยายนเป็น "วันสากลเพื่อรณรงค์เข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย" เพื่อทำความเข้าใจในแก่สาธารณะว่า หากผู้หญิงเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์แบบปลอดภัยจะลดอัตราการบาดเจ็บและการเสียชีวิตลงได้จำนวนมาก ทั้งนี้ พบว่าในทุกปีทั่วโลกยังมีผู้หญิงถึง 21.6 ล้านรายทำแท้งไม่ปลอดภัยและกว่า 47,000 รายต้องเสียชีวิต วันนี้ผมเลยขอหยิบ รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยเดือนกันยายน ปี 2554 ที่กระทรวงสาธารณสุขเก็บข้อมูล มาเล่าสู่กันฟังครับ เพราะคิดว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะพอทำให้เรานึกออกว่าทำไมถึงต้องรณรงค์ให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์เข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัย
  2013-10-01 20:23
 •  หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - ในอดีตคนไทยมีบทบาทในเวทีโลกค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะข้อจำกัดเรื่องภาษาและลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในแวดวงสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน เคยมีความพยายามผลักดันคนไทยให้ไปดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีสาธารณสุขระหว่างประเทศ เช่น การวางแผนให้ นพ.ประกอบ ตู้จินดา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก จนทำท่าว่าจะสำเร็จ เพราะอาจารย์ประกอบเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับสูง เคยทำหน้าที่เป็นถึงประธานสมัชชาอนามัยโลก แต่ผลสุดท้ายไม่สำเร็จเพราะ "ภรรยาไม่อนุญาต"
  2013-10-01 10:18
 • ภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 นอกจากการหลั่งไหลของแรงงานข้ามชาติแล้ว ปัญหาโรคติดต่อตามแนวชายแดนจะเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และโอกาสแพร่กระจายเชื้อมายังคนไทยก็จะยิ่งสูงขึ้น
  2013-09-28 09:06
 • บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสร้างระบบการรับรองโรงพยาบาลจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ก่อประโยชน์ให้แก่ทั้งผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการในประเทศไทยได้อย่างมากมาย สมควรจารึกชื่อไว้คือ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
  2013-09-24 15:44
 • มูลนิธิชีววิถีและสช.จัดเวทีรับฟังผลศึกษาผลกระทบจากการทำข้อตกลงเอฟทีเอไทย-อียู แนะรัฐควรทบทวรเป้าหมายและความคุ้มค่าของการเจรจา หวั่นเปิดช่องให้บริษัทข้ามชาติจดสิทธิบัตรและเข้าถึงทรัพยากร ทั้งเมล็ดพันธุ์พืช สมุนไพร และจุลินทรีย์ คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท ขณะที่เกษตรกรไทยต้นทุนพุ่ง 2-6 เท่า และสูญเสียศักยภาพของประเทศในระยะยาว หากข้อมูลไม่พร้อมควรพักการเจรจา
  2013-09-20 11:27
 • ตามที่การเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปรอบที่ 2 มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ก.ย. 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่ ภาคประชาสังคมไทยจากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เครือข่ายงดเหล้า เครือข่ายผู้บริโภคและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ซึ่งรวมตัวกันในนามกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA watch) ชุมนุมเพื่อแสดงพลังสนับสนุนให้ทีมเจรจาของรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ขอให้เจรจาอย่างรอบคอบ และต้องไม่ตกลงในสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนวงกว้างทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  2013-09-20 11:23
 • อีก 10 ปีไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มตัว จับตาความเสี่ยงทางการคลังจากรายจ่ายด้านสวัสดิการ ชี้รัฐแบกภาระจ่ายเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นทุกปี กองทุนประกันสังคมเสี่ยงขาดทุนภายในปี 2574 รายจ่ายด้านสวัสดิการของไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสวัสดิการที่สำคัญของไทยในปัจจุบันมี 2 ส่วนคือ สวัสดิการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งรัฐมีภาระต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2013-09-18 21:39
 • หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ - แนวคิดและวิธีการเรื่องการพัฒนาคุณภาพเริ่มในโลกตะวันตก บุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกคือ ดร.เดมิงเจ้าของ "วงจรเดมิง" (Deming Cycle) คือพีดีซีเอ (PDCA คือ Plan (การวางแผน)Do (ลงมือทำ) Check (ตรวจสอบ) Action (แก้ไข))
  2013-09-17 07:26

Pages