ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยปี 2565 ทุก ๆ 30 นาที จะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน "ระยอง" ครองแชมป์ ผู้เสียชีวิตสูงสุด 65.4% 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยปี 2565 

ปี 2565 มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนน 17,379 คน

จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยปี 2565 โดย รศ.ดร.ปรีดา จาตุรพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า สถานการณ์ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2 หมื่นคนทุกปี 

 • ปี 2565 จำนวนการเสียชีวิต 17,379 คน
 • ปี 2564 จำนวนการเสียชีวิต 16,957 คน
 • ปี 2563 จำนวนการเสียชีวิต 17,831 คน
 • ปี 2562 จำนวนการเสียชีวิต 19,904 คน
 • ปี 2561 จำนวนการเสียชีวิต 19,931 คน

เฉลี่ยทุกๆ 30 นาที จะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

 • ทุก ๆ 30 นาที จะมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างน้อยหนึ่งคน
 • 4 ใน 5 ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน หรือ 79.7% เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์
 • กลุ่มผู้เสียชีวิตสูงที่สุด คือ อายุ 15-29 ปี คิดเป็น 27.1% ของผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด
 • จังหวัดยะลามีอัตราการเสียชีวิตต่ำสุด 12.1%

สรุปรายงานสถิติการเสียชีวิตบนถนนปี 2565

 

 1. ระยอง มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 65.4% 
 2. ชลบุรี มีผู้เสียชีวิต 45.2% 
 3. จันทบุรี มีผู้เสียชีวิต 44.9%
 4. ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เสียชีวิต 39.1%
 5. พระนครศรีอยุธยา มีผู้เสียชีวิต 38.5%
 6. สระบุรี มีผู้เสียชีวิต 37.6%
 7. ฉะเชิงเทรา มีผู้เสียชีวิต 37.2
 8. สระแก้ว มีผู้เสียชีวิต 36.8%
 9. เชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิต 36.5%
 10. เชียงราย มีผู้เสียชีวิต 36.3%
 11. ลำพูน มีผู้เสียชีวิต 36.1%

จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตลดลงดีที่สุดปี 2565 เทียบกับ 2564 

จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตลดลงดีที่สุดปี 2565 3 อันดับ ได้แก่ 1.นครนายก ลดลง 26% 2.อุตรดิตถ์ ลดลง 23% และ 3.อุบลราชธานี ลดลง 20%

สำหรับรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศไทย มีการเก็บสถิติโดยใช้ข้อมูล 3 ฐาน มาจากความร่วมมือของเครือข่าย ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งมีเป้าหมายของแผนแม่บทที่ตั้งเป้าว่าอีก 4 ปี จะลดการเสียชีวิตให้เหลือ 8,000 คน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง