ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากจน เครียด กินเหล้า มาพักตับ พักยก จนถึงปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ออกแคมเปญเพื่อชวนให้คนไทย ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้ช่วงเวลา เข้าพรรษา 3 เดือน เป็นเป้าหมายระยะสั้น ชวนให้ลองงดเหล้า ซึ่งปีนี้ ถือเป็นความท้าทาย เพราะสถานการณ์โควิด 19 ที่ยังระบาดหนัก และหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบการระบาดโดยมี เหล้าส่วนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ เพราะมีการติดจากในวงเหล้า เข้าไปสู่ในครอบครัว จนมีผู้ป่วยทั้งคนแก่ และเด็กจำนวนมาก จนเป็นข่าวดังมากมาย

โดยปีนี้ สสส และภาคีเครือข่าย เลือกใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารผ่านความรัก ความห่วงใยของลูก ที่มีต่อพ่อ แม่ เชิญชวนพ่อ แม่ เข้าร่วมโครงการงดเหล้า เข้าพรรษา ภายใต้ชื่อว่า “สื่อรักให้พักเหล้า” ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของจากงานที่ภาคีเครือข่ายของ สสส ที่ไปชวน เด็กนักเรียนระดับประถม และมัธยม ให้ลุกขึ้นมาเขียนจดหมายเพื่อขอให้พ่อ แม่ ที่ดื่มเหล้า เบียร์ ให้ลด ละ เลิก การดื่ม โดยใช้เนื้อหาของจดหมายเต็มไปด้วยความห่วงใย ในประเด็นที่ลูกมีต่อพ่อ แม่ ทั้งเรื่องสุขภาพ ที่กลัวป่วยหนัก หรือเรื่องเศรษฐกิจ ที่กลัวที่บ้านจะไม่มีเงิน รวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ลูกกลัวความรุนแรงเวลาที่เมา ซึ่งจดหมายเหล่านี้สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงในหลายครอบครัว ที่ทำให้พ่อ แม่ ค่อยๆ ลด ละ เลิก การดื่มได้สำเร็จ

ซึ่งแคมเปญ งดเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี 2564 “สื่อรักให้พักเหล้า” ได้นำเสนอผ่าน ความน่ารัก และซาบซึ้งของเด็ก 3 คน ที่คิดค้น หาวิธีชวนให้พ่อ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา โดยไม่ใช่แค่การเขียนจดหมายในรูปแบบเดิมเท่านั้น แต่ละคนก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ ในความถนัด ที่แตกต่างกัน เพื่อสะกิดให้พ่อของแต่ละคนรู้ถึงความห่วงใยที่ลูกมีต่อพ่อ ซึ่งมาในรูปแบบของงานศิลปะ , ผ่านสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงผ่านความสามารถพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่ได้ดู อยากลุกขึ้นมาทำสื่อรัก เพื่อชวนให้พ่อเลิกดื่ม โดยเฉพาะช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อโควิด 19 แบบนี้

ไม่ใช่แค่การทำสื่อรักเพื่อชวน แต่ลูกๆ ก็ยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการช่วยพ่อ แม่ ในกระบวนการเลิกดื่ม ทั้งเตรียมเครื่องดื่มสดชื่นๆ เพื่อทดแทนอาการเปรี้ยวปาก การชวนพ่อ แม่ ไปออกกำลังกาย เพื่อฟื้นฟูร่างกาย หรือถ้าอยากได้รับคำแนะนำดีๆ ในการเลิกดื่ม ก็สามารถ ชวนให้พ่อ แม่ โทรไปที่ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 หรือเข้าเว็บ http://www.1413.in.th /ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ คอยแนะนำให้ในการเลิกดื่มอย่างปลอดภัย และช่วยลดการเกิดคลัสเตอร์รวมไปถึงการระบาดในครอบครัวได้

เพราะ สสส และภาคีเครือข่ายเชื่อว่า ครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมในการก้าวผ่านทุกวิกฤต ดังนั้น 3 เดือนนี้อยากชวนให้ลด ละ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความสุขของคนในครอบครัว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง