ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ร.พ.เอกชนโชว์ผลประกอบการไตรมาส 2 โตยกแผง ยอดผู้ป่วยนอก-ในพุ่ง บวกแผนควบคุมต้นทุน-งบฯ การตลาดรับมือเศรษฐกิจ กลุ่มกรุงเทพฯ โตจากสาขาเดิม 5% บวกสาขาใหม่อีก 13 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ด้านรามคำแหงรับกำไรจากบริษัทย่อย นนทเวชเผยผู้ป่วยเพิ่ม หั่นค่าใช้จ่ายการตลาด เข้มต้นทุน บำรุงราษฎร์โตจากคนไข้ต่างชาติ-รักษากลุ่มโรครุนแรงเพิ่มขึ้น กลุ่มจุฬารัตน์โตทุกกลุ่มลูกค้า แนวโน้มรักษาโรคหัวใจสูงขึ้น มั่นใจโตต่อเนื่องถึงสิ้นปี

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ต่างก็ มีการเติบโต สวนกระแสเศรษฐกิจ ประกอบด้วย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายได้ จากการดำเนินงานรวมในไตรมาส 2 ปี 2558 จำนวน 14,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่ 14,117 ล้านบาท โตขึ้น 12% เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากคนไข้คนไทยเพิ่มขึ้น 10% ต่างชาติเพิ่มขึ้น 14% แบ่งเป็นการเติบโตจากโรงพยาบาลเครือข่าย เดิม 5% ส่วนที่เหลือมาจากโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ 13 แห่ง ขณะที่รายได้ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเครือข่าย ในกรุงเทพฯและปริมณฑลโต 7% และ โรงพยาบาลเครือข่ายในต่างจังหวัดโต 18% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอาหารเพิ่มขึ้น 39% ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมผลประกอบการของบริษัท กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านขายยาเซฟดรัก 

ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย 6 เดือนแรกของปีอยู่ที่ 30,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน หลัก ๆ มาจากค่ารักษาพยาบาลจำนวน 28,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จากการขยายเครือข่าย โรงพยาบาลและขยายเตียง การเพิ่มขึ้นของการส่งต่อคนไข้จากภายในและนอกโรงพยาบาลเครือข่าย

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน 736.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.06% เป็นรายได้จากโรงพยาบาลรามคำแหง 724.24 ล้านบาท ชัยภูมิ ราม 12.16 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายเครื่องมือแพทย์ 70.13 ล้านบาท ทั้งมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม อาทิ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด บริษัท สินแพทย์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด บริษัท ปิยะศิริ จำกัด (โรงพยาบาลสุขุมวิท) และพยายามบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 2558 มีกำไร 61.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.78 ล้านบาท คิดเป็น 40.45% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทมีรายได้จากกิจการรักษาพยาบาลเพิ่ม ขึ้น 14.04 ล้านบาท คิดเป็น 3.20% เนื่องจากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 1.85% ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 3.45% และค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากการปรับลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและต้นทุนการรักษาพยาบาล

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) รายงานรายได้รวมของไตรมาส 2 ปี 2558 อยู่ที่ 4,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% จาก 3,854 ล้านบาท มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 4,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.3% จาก 3,762 ล้านบาท โดยจำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 2.2% จากการพักรักษาที่นานขึ้นของผู้ป่วยต่างประเทศและคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 9.3% ทำให้ชดเชยจำนวนผู้ป่วยนอกที่ลดลง 2.5% ในกลุ่มผู้ป่วยคนไทย 

นอกจากนี้ยังมีรายได้จากกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น ทำให้ครึ่งแรกของปีมีรายได้รวม 8,918 ล้านบาท โต 18.4% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 8,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9% โดยการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผู้ป่วยต่างประเทศ

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการรักษาพยาบาลเฉพาะกิจการของบริษัทเพิ่มขึ้น 4.44% เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 5.37% และจำนวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 10.16% นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการรักษาพยาบาลรวมเพิ่มขึ้น 6.98% โดยรวมรายได้จากการรักษาพยาบาลของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 8.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ด้าน น.พ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลประกอบการ ไตรมาส 2 มีรายได้รวม 772.80 ล้านบาท โตขึ้น 18.82% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 141.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.43% เทียบช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยมีการเติบโตในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งผู้ป่วยทั่วไป และโครงการสวัสดิการภาครัฐ โดยรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้น 18.44% สวัสดิการภาครัฐเติบโต 19.18% เติบโตอย่างมากตามแนวโน้มผู้ป่วยโรคหัวใจสูงขึ้นและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น คาดว่าผลประกอบการช่วงที่เหลือของปีนี้จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558

เรื่องที่เกี่ยวข้อง