ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.ธนบุรี คาดธุรกิจ รพ.เอกชนปี 59 ยังเติบโตไม่มาก กำลังซื้อลูกค้าระดับกลางยังไม่ฟื้นตัว ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ สวนทางค่ารักษาที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เล็งขยายฐานลูกค้าไปยังสิทธิข้าราชการ หลังกรมบัญชีกลางมีโครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส

นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า อุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการขยายตัว 7-10% จากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่อยู่ในสภาวะทรงตัวอันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีรายได้ระดับกลางของประเทศซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธุรกิจ นอกจากนี้เครือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่เริ่มชะลอการขยายเครือข่ายในต่างจังหวัดลงทำให้การขยายตัวของตลาดเพิ่มไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา

การพัฒนาของโรงพยาบาลในปี 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลธนบุรีมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายพื้นที่ให้บริการศูนย์กระดูกและข้อ สร้างศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่ สร้างอาคารจอดรถขนาด 266 คัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้กลางปี 2559 นอกจากนี้ได้ใช้งบลงทุน 150 ล้านบาท ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

สำหรับในปี 2559 คาดว่าธุรกิจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนจะมีอัตราการเติบโตไม่ต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก จากกำลังซื้อของลูกค้าระดับกลางที่ยังคงไม่ฟื้นตัว และราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ำ สวนทางกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มชนชั้นกลางหันไปใช้บริการในโรงพยาบาลที่ค่ารักษาพยาบาลถูกกว่า หรือเลือกใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลของภาครัฐแทนเพื่อลดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ดี จากอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าหันมาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการซื้อประกันสุขภาพกันมากขึ้น ประกอบกับการขยายขอบเขตการให้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลทั้งจากกลุ่มข้าราชการ ทางโรงพยาบาลธนบุรีจึงเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าของกรมบัญชีกลาง เพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้มากขึ้น

"สำหรับรายการส่งเสริมการขาย โรงพยาบาลธนบุรีมีการเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเฉพาะทางราคาประหยัดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพกระดูก โปรแกรมประกันราคาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โปรแกรมตรวจภาวะสมองเสื่อม และโปรแกรมส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการของเรามากขึ้น และที่สำคัญด้านการแพทย์ได้จัดหาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาที่ครบวงจร"

สำหรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2559 โรงพยาบาลธนบุรียังคงดำเนินการตามแผนที่จะเข้าไปทำตลาดเชิงรุกมากขึ้นในประเทศที่มีศักยภาพสูงอย่างพม่า และกัมพูชา ซึ่งจะขยายตลาดผ่านบริษัทตัวแทนเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้ารับรู้ว่าโรงพยาบาลธนบุรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการการรักษาที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก อีกทั้งทำการจัดตั้งสำนักงานส่งต่อผู้ป่วยที่เมืองย่างกุ้งและมะริด ประเทศพม่า เพื่อรองรับการขยายตัวผู้ป่วยต่างชาติในกลุ่มประเทศ AEC

นายเฉลิมกุล กล่าวต่ออีกว่า โรงพยาบาลธนบุรียังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยในการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและบริการตรวจสุขภาพกับประชาชนในชุมชน การตรวจสุขภาพและบรรยายให้ความรู้ผู้สูงอายุบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพกับครูและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ การเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับสถานีตำรวจนครบาล บางกอกน้อย พร้อมมอบรถตู้ และมอบเสื้อสถานีตำรวจบางกอกน้อย เพื่อใช้ในกิจราชการ พร้อมปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

เรื่องที่เกี่ยวข้อง