กรมควบคุมโรคขอผ่อนผันนำเข้ายารักษาไวรัสตับอักเสบซีตัวใหม่ มีผู้บริจาค 30,000 แคปซูล

Fri, 2016-09-30 23:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรคได้รับบริจาคยา Simeprevir ขนาด 150 มิลลิกรัมเพื่อรักษาไวรัสตับอักเสบซี แต่ในไทยยังไม่นำมาใช้ เหตุแพงและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขณะที่สมาคมโรคตับระบุเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย เตรียมดำเนินการขอผ่อนผันนำเข้ายา Simeprevir จาก อย.เมื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว กรมควบคุมโรคและสมาคมโรคตับจะพิจารณาใช้ยาดังกล่าวแก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสม

นพ.อำนวย กาจีนะ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทั่วโลกประมาณ 130-150 ล้านคน ในประเทศไทยคาดว่ามีผู้เป็นพาหะของโรคประมาณ 4-5 แสนคน โดยพบมากแถบภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และพบความชุกสูงในผู้ที่มีประวัติใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นถึงร้อยละ 70-80 ซึ่งความครอบคลุมการเข้าถึงยารักษาโรคดังกล่าวในประเทศไทยยังมีน้อย

กรมควบคุมโรคได้รับแจ้งจากผู้บริจาครายหนึ่ง ว่ามีความประสงค์จะบริจาคยาชื่อ Simeprevir ขนาด 150 มิลลิกรัม รวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 แคปซูล เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี หรือ chronic hepatitis C infection ซึ่งเป็นการบริจาคให้โดยไม่คิดมูลค่าและไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ โดยยาดังกล่าวเป็นยาที่ใช้ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและตะวันตก แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการนำยาชนิดนี้มาใช้ในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากยามีราคาแพงและปัจจุบันยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ทั้งนี้ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนยาดังกล่าวว่า เป็นยาที่มีประสิทธิภาพดี มีความปลอดภัย และจะเป็นประโยชน์หากนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังในประเทศ กรมควบคุมโรคจึงจะดำเนินการขอผ่อนผันนำเข้ายา Simeprevir จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเมื่อนำเข้ายาเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว กรมควบคุมโรคและสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยจะพิจารณาใช้ยาดังกล่าวแก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับการติดต่อของไวรัสตับอักเสบซีนั้น ผู้ป่วยอาจติดเชื้อผ่านการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง และเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มร่วมกัน โดยผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี จะมีอาการไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน มีไข้ เบื่ออาหาร ปวดจุกชายโครงขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ซึ่งพาหะไวรัสตับอักเสบ ถึงไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อได้  

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม