ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.เห็นชอบขยายเวลาโอนเงินผู้มีรายได้น้อยถึง 31 ม.ค. 2560 ชี้ยังค้างตรวจสอบคุณสมบัติอีกกว่า 1 ล้านราย

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 ธ.ค. 2559 มีมติเห็นชอบการขยายเวลาตรวจสอบการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ขยายเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติจากเดิม 15 ธ.ค. 2559 เป็นวันที่ 16 ม.ค.2560 และขยายเวลาการโอนเงินจากเดิม 30 ธ.ค. 2559 เป็น 31 ม.ค. 2560

นายณัฐพร กล่าวว่า สาเหตุของการขยายเวลาโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 8.3 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว 7 ล้านคน มีการโอนเงินแล้ว 6.1 ล้านคน หรือประมาณ 87.5% รวมเป็นเงิน 12,750 ล้านบาท แต่ยังเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนอีกประมาณ 1.56 ล้านคน ซึ่งปัญหาที่พบ เช่น เอกสารไม่ครบ บางคน ยังไม่ได้เปิดบัญชีกับสามธนาคาร (ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) บางคนต้องเดินทางไกล และยังมีผู้มีสิทธิ์รอเปิดบัญชีใหม่จำนวน 93,655 รายกับธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรับรองทะเบียนเกษตรกร

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงิน ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 ส.ค.2559 และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในปี 2558 โดยผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/คน  ส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/คน