ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภาออกแถลงการณ์ 3 ข้อสนับสนุน 1.กฎหมายคุมการตลาดนมผง 2.คุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กตามหลักสากล และ 3.เสนอให้มีมาตรการอื่นๆ ที่เกื้อหนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ และโรงงานอุตสาหกรรม ชี้การใช้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกหรืออาหารเสริมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบแทนนมแม่จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เด็กฟันผุได้ง่าย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภาได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เป็นอาหารธรรมชาติที่มีสารอาหารครบถ้วน ช่วยพัฒนาสมองและเสริมภูมิต้านทานที่จำเป็นต่อร่างกายองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือนและกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น 

“การใช้นมผงดัดแปลงสำหรับทารกหรืออาหารเสริมที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบแทนนมแม่จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เด็กฟันผุได้ง่าย”

นายกทันตแพทยสภา กล่าวต่อว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของเด็กทุกคนให้มีโอกาสได้กินนมแม่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ทันตแพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ขอสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... และขอสนับสนุนให้มีการควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปตามหลักสากล (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) ตามมติของที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก รวมทั้งขอเสนอให้มีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกื้อหนุนให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะแม่ในกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจและโรงงานอุตสาหกรรม