ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวเร่งสำรวจจำนวนพยาบาลที่ต้องการลาออกหลัง ครม.ไม่อนุมัติบรรจุราชการ10,992 อัตรา หวังใช้เป็นข้อมูลวางแผนขับเคลื่อนในอนาคต พร้อมจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนคัดค้านมติ ครม.รายจังหวัด ประเดิมที่แรกที่ จ.น่าน

นายวีระพล จันทราช แกนนำเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์กรณีที่คณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติการบรรจุพยาบาลวิชาชีพตั้งใหม่ 10,992 อัตราว่า แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจว่าจำนวนสมาชิกเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการลาออกมีมากน้อยเพียงใด เป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะงานที่ทำ และเหตุผลในการลาออกเป็นต้น

นายวีระพล กล่าวว่า หลังจากได้ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้ ทางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขจะจัดทำแถลงการณ์แจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง รวมทั้งจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนข้อเรียกร้องในอนาคต

อย่างไรก็ดี ระหว่างที่รอการตอบกลับแบบสอบถาม ทางเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขจะจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนของแต่ละรายจังหวัด โดยเบื้องต้นมอบหมายให้เครือข่ายฯ ภาคเหนือที่ จ.น่าน ดำเนินการก่อน โดยจะเป็นกิจกรรมแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่อนุมัติการบรรจุพยาบาลเข้ารับข้าราชการ โดยอาจเป็นการรวมกลุ่มวัดความดันผู้ป่วยพร้อมกับให้ข้อมูลความรู้แก่คนไข้ จากนั้นจะรวมตัวกันร้องเพลงมาร์ชพยาบาลในช่วงเย็น เป็นต้น

อนึ่ง วันที่ 15 พ.ค. 2560 ทาง Facebook Fanpage “พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข" ได้โพสต์ข้อความว่า สืบเนื่องจากการประชุมเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/60 วันที่ 14/5/60 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีความจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมในบางประเด็น เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วน และแม่นยำ ตรงตามความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของแต่ละพื้น จึงต้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อความรวดเร็วจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ในการส่ง link นี้ให้กับพี่น้องของเราทุกคน https://docs.google.com/forms/d/1pWnAEzQ_XxaOVLdpzDFDTmh2uviQtz0OLDO2622Erkk/viewform?usp=drive_web&edit_requested=true

ผลการสำรวจวันที่แรก (15 พ.ค.60)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง