ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ลูกจ้างชั่วคราว-พกส.” ยื่นหนังสือพร้อมกันทั่วประเทศ 19 มิ.ย.นี้ เรียกร้องรัฐบาลปรับระบบการจ่ายค่าจ้างจากเงินบำรุง เป็นจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง และเยียวยาค่าประสบการณ์ของ พกส. ตามอายุงานตั้งแต่ 5-20 ปี พร้อมรอฟังผลใน 45 วัน หากไม่ตอบรับเตรียมยกพลไปทำเนียบอีกครั้ง

ตัวแทนลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ทั่วประเทศ เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมในแต่ละจังหวัด ในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ เวลา 09.30 น. ขณะที่ตัวแทนของสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) จะเข้ายื่นหนังสือดังกล่าวที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 15.00 น. เพื่อขอให้มีการปรับระบบการจ้างงานจากเดิมที่รับค่าจ้างจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล เป็นการรับค่าจ้างโดยตรงจากงบประมาณแผ่นดิน

ทั้งนี้ หนังสือของ สสลท. ที่จะยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลระบุว่าด้วยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราวและ พกส. ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการ ทำให้ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องการปรับเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จึงขอเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.ได้รับค่าจ้างโดยตรงจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้ได้ค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็นธรรม

นอกจากนี้ ระหว่างที่รอดำเนินการปรับเปลี่ยนที่มาของค่าจ้างนั้น ขอเรียกร้องให้มีการปรับสถานะของลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดมาเป็น พกส.และให้มีการเยียวยาค่าประสบการณ์ของ พกส. ตามอายุงานเป็น 4 ช่วง คือ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคน

อนึ่ง ใน facebook ของ สสลท.ระบุว่า หลังจากยื่นหนังสือแล้วจะมีการติดตามทวงถามความคืบหน้าในเวลา 45 วัน หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.ก็จะรวมพลังกันไปทวงถามที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงและจะรอฟังคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลและ สธ.จนกว่าที่จะได้คำตอบเป็นที่น่าพึงพอใจ

“ถือว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายสำหรับพวกเราแล้วครับ ไม่อย่างนั้นพวกเราก็จะกลายเป็นพลเมืองชั้น 2 ของประเทศนี้ไป เพราะจะไม่มีอะไรมาคุ้มครองพวกเราเลย พวกเราจะด้อยสิทธิกว่าแรงงานต่างด้าวที่มีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่ พวกเราแม้แต่ค่าแรงขั้นต่ำก็ยังไม่ได้กันเลยครับ สวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆ ที่ลูกจ้างของรัฐในกระทรวงอื่นพึงได้พวกเราก็ไม่เคยได้ มันหมดความอดทนแล้วจริงๆ ครับพี่น้อง” หนึ่งในข้อความที่ สสลท.ระบุ