ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 6.00-7.50 น. วันที่ 16 พ.ย. 2560 กลุ่มพยาบาลในโรงพยาบาลอุดรธานีได้ออกมาชุมนุมแสดงจุดยืนไม่ยอมรับหัวหน้าพยาบาลคนปัจจุบันซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ประมาณเดือนกว่าๆ และถ้าเป็นไปได้ก็ต้องการให้เปลี่ยนหัวหน้าคนใหม่โดยให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการคัดเลือก

ทั้งนี้ ในใบร้องทุกข์ระบุว่า เจ้าหน้าที่พยาบาลได้รับผลกระทบจากนโยบาลการบริหารงานของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี (ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) ซึ่งมีนโยบายหลายข้อ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะต่อผู้มารับบริการ (ผู้ป่วย) กระทบต่อการปฏิบัติงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ลิดรอนสิทธิในการขึ้นปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเวร ส่งผลถึงการดำรงชีวิต และการดูแลครอบครัวเป็นอย่างมาก ทำให้พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานดังนั้นจึง

1. ขอร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม

2. ไม่เอาหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลคนนี้ (หัวหน้าพยาบาลควรมาจากการเลือกตั้งของพยาบาลทุกคนในโรงพยาบาล)

3. ขอทวงคืนความยุติธรรมจากหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี (ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) ที่นำนโยบายการบริหารงานมาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง “ขาดหลักธรรมมาธิบาล”

ผู้ชุมนุมระบุว่า หัวหน้าพยาบาลคนปัจจุบันมีพฤติกรรมไม่เป็นธรรมในการบริหาร มีกฎข้อบังคับที่กำหนดขึ้นมาใหม่ที่สร้างความลำบากในการใช้ชีวิตแก่น้องๆ พยาบาล เช่น ตัดงบพยาบาลที่ไปเรียนเฉพาะทาง ตัดเงิน พ.ต.ส. จากที่กำหนดไว้ 2,000 บาท เหลือ 1,500 บาท ไม่ให้ทำ OT เกิน 15 เวร หรือถ้ามีการเปลี่ยนเวรก็ไม่เบิกให้ เป็นต้น

ผู้ชุมนุมรายหนึ่ง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มพยาบาลได้เคยเข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องแล้ว แต่ผู้อำนวยการไม่รับข้อเสนอ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการชุมนุมดังกล่าว นอกจากนี้ทางกลุ่มพยาบาลยังได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย

ด้าน นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จึงยังไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้ในตอนนี้

อนึ่ง ผู้สื่อข่าว Hfocus.org ได้พยายามติดต่อ นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี แต่ทาง นพ.ธรรมนูญยังไม่สะดวกในการให้ข้อมูล เนื่องจากกำลังประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้ โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเคร่งเครียด