ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสจ.สุราษฎร์ใช้แอป Surat Smart Healthcare เผยแพร่สาธารณสุขดิจิทัล เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ได้รับความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำมาดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้รับองค์ความรู้ที่ทันคน ทันโรค

นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจิตอาสาสาธารณสุขรอบรู้การประชาสัมพันธ์ ห่างไกลโรค มี นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม

นพ.เอกชัย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ สสจ.สุราษฎร์ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชั่น “Surat Smart Healthcare” เพื่อสร้างเครื่องมือประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร รวมถึงวารสารสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิมในรูปแบบสิ่งพิมพ์ที่มีต้นทุนต่อหน่วยสูงในการผลิตและแจกจ่าย เป็นรูปแบบแอปพลิเคชั่นในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ซึ่งเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง

“เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำมาดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ได้รับองค์ความรู้ที่ทันคน ทันโรค โดยเฉพาะการพัฒนาประชาชนให้มีความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลและบริการทางการแพทย์ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขได้” นพ.เอกชัย กล่าว

นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร วิทยากรจากบริษัท สมาร์ทเฮ้ลท์แคร์โกลบอล จำกัด และ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด หัวหน้าทีมงานผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Surat Smart Healthcare และแอปพลิเคชั่น Diamate สำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้แอปพลิเคชั่น Surat Smart Healthcare ในการสื่อสารเชิงรุกยังประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตสุขภาพที่ 11 รวมถึงได้นำเสนอแอปพลิเคชั่น Diamate (ไดอะเมท) ในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ Diamate เป็นแอปพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล คนไข้เบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงสามารถบันทึกระดับน้ำตาลในเลือด บันทึกอาหาร การกินยา จากที่บ้านมาที่แอป แล้วโรงพยาบาลจะสามารถเห็นข้อมูลแบบ realtime สามารถให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองได้ ประโยชน์ ช่วยให้คนไข้เบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีการติดตามระดับน้ำตาลที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง มีการแจ้งเตือนกรณีน้ำตาลต่ำหรือสูงเกินเกณฑ์เฉพาะบุคคลได้อัตโนมัติ สามารถพูดคุยสอบถามทีมสุขภาพ เช่น นักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการรักษาและติดตามเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โดย Diamate ติดตั้งและใช้งานฟรีทั้งในส่วนของคนไข้และส่วนของโรงพยาบาล โดยอาจมีค่าบริการสำหรับกรณีการให้คำปรึกษานอกเวลาราชการ แนวทางที่อยากให้สนับสนุนคือการนำไปใช้ในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและทั่วประเทศ

สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ หรือโรงพยาบาลหากต้องการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับสื่อสารยังประชาชน รวมถึงแอปพลิเคชั่นสำหรับดูแลผู้ป่วยเบาหวาน สามารถติดต่อได้ที่ phongchaip@smarthealthcare.in.th