ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทันตแพทยสภา-สปสช.ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “บริการทันตกรรมเชิงรุก รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง” ช่วยชาวบ้านพื้นที่เกาะเข้าถึงบริการทันตกรรม แก้อุปสรรคค่าใช้จ่ายและการเดินทาง พร้อมยกเป็นต้นแบบพัฒนาบริการทันตกรรมพื้นที่ห่างไกล

ที่ จ.ตรัง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทันตแพทยสภาโดย ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำคณะทันตแพทยสภาและผู้บริหาร สปสช.เยี่ยมชมการให้บริการทันตกรรม รพ.ปะเหลียน และ รพ.สต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งได้จัดบริการทันตกรรมเชิกรุกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการ

ทพ.ไพศาล กล่าวว่า ปัจจุบันแม้ว่าการเข้าถึงบริการทันตกรรมในภาพรวมของประเทศไทยจะดีขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากสิทธิประโยชน์บริการทันตกรรมภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพช่องปากที่ดี แต่ในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีปัญหาการเข้าถึงบริการทันตกรรมของชาวบ้าน เช่นที่เกาะสุกรและพื้นที่ใกล้เคียง เพราะด้วยเป็นพื้นที่มีสภาพเป็นเกาะ ทำให้เกิดความยากลำบากในการเข้ารับบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เป็นอุปสรรค ด้วยความเป็นวิชาชีพของ ทพ.วรวิทย์ สกุลไทย ทันตแพทย์ รพ.ปะเหลียน และทีมทันตแพทย์ ที่มองเห็นความทุกข์ของผู้ป่วยจากปัญหาสุขภาพในช่องปาก รวมถึงไม่มีฟันบดเคี้ยว โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมจัดทีมทันตแพทย์ออกหน่วยไปยัง รพ.สต.เกาะสุกร และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้บริการทันตกรรมกับชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งการอุดฟัน ถอนฟัน และการใส่ฟันเทียม ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดบริการทันตกรรม รพ.ปะเหลียน ในครั้งนี้ ได้เห็นความพยายามของสมาชิกทันตแพทย์ที่มีความตั้งใจดูแลชาวบ้านเพื่อให้เข้าถึงบริการ ซึ่งที่ รพ.ปะเหลียนมีเก้าอี้ยูนิตทำฟัน 3 ตัว แต่มีทันตแพทย์ประจำ รพ.จำนวน 8 คน โดยทันตแพทย์ 3 คนประจำที่ รพ. เพื่อให้บริการกับผู้ป่วยที่มายัง รพ. ส่วนทันตแพทย์อีก 5 คน จะหมุนเวียนออกหน่วยบริการ เพื่อบริการทันตกรรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้

“ในวันนี้นอกจากทีมทันตแพทยสภาได้มาให้กำลังใจสมาชิกทันตแพทยสภาที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลแล้ว ยังชื่มชมการทำงานของทันตแพทย์ในพื้นที่ที่พัฒนารูปแบบการบริการโดยยึดชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง ซึ่งทันตแพทยสภาจะได้นำรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมนี้ไปบอกต่อกับเพื่อนสมาชิก เพิ่อเป็นแนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านทันตกรรมต่อไป” นายกทันตแพทยสภา กล่าว

ด้าน ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การศึกษาดูงานบริการทันตกรรมในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างทันตแพทยสภาและ สปสช. ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.ได้มีการทำงานร่วมกับวิชาชีพต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ รพ.ปะเหลียนเป็นหน่วยบริการที่ร่วมดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งเป็นต้นแบบของการพัฒนางานด้านบริการทันตกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วย แม้ว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ครอบคลุมสิทธิบริการทันตกรรมแล้ว แต่การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยบริการในพื้นที่ในการพัฒนางานบริการเพื่ออุดช่องว่างที่เป็นอุปสรรค ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงบริการทันตกรรมภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้