ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ป่วยสุขภาพจิตชาวอังกฤษไร้เตียง เมื่อบริการสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น

ด้วยจำนวนผู้ป่วยสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหราชอาณาจักรส่งผลให้สถานพยาบาลสุขภาพจิต (Mental Health Trust) ประจำแต่ละชุมชนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ นำมาสู่ผู้ป่วยสุขภาพจิตขั้นรุนแรงบางรายถูกส่งไปแอดมิทในสถานพยาบาลห่างไกลจากชุมชนตัวเองถึง 300 ไมล์ (หรือ 483 กิโลเมตร)

คือข้อมูลจาก NHS หรือระบบสาธารณสุข (National Health Service) แห่งสหราชอาณาจักรที่ถูกเปิดเผยโดยสำนักข่าว The Guardian เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

พร้อมกันนั้น ข้อมูลดังกล่าวยังระบุอีกว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2017 – พฤษภาคม 2018 มีผู้ป่วยสุขภาพจิตขั้นรุนแรงมากกว่า 100 คนทั่วสหราชอาณาจักรถูกส่งไปแอดมิทในสถานพยาบาลสุขภาพจิตที่ห่างไกลจากชุมชนของตัวเอง ทั้งบางรายจำต้องเข้ารักษาในสถานพยาบาลเอกชนแทน ด้วยสถานพยาบาลของทางรัฐไม่เพียงพอ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกกล่าวถึงในทันทีเมื่อบริการของ NHS ซึ่งจัดหาโดยรัฐ ไม่สามารถจัดหาเตียงหรือให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสม

เนื่องจากการที่ผู้ป่วยสุขภาพจิตจำต้องไปเข้ารักษาหรือประจำอยู่โรงพยาบาลที่ห่างไกลจากสังคม ครอบครัวและเพื่อนของตัวเอง อาจนำมาสู่อาการหรือสภาวะความเสี่ยงบางอย่างที่อาจเพิ่มโอกาสให้ความป่วยไข้ทางใจของเขารุนแรงมากขึ้น

ด้าน แอนดี้ เบลล์ (Andy Bell) รองผู้อำนวยการศูนย์คณะทำงานด้านสุขภาพจิต (deputy chief executive of the Centre for Mental Health thinktank) อธิบายถึงอันตรายจากประเด็นดังกล่าวต่อผู้ป่วยสุขภาพจิตว่า

“สำหรับผู้ป่วยสุขภาพจิตขั้นรุนแรงที่ต้องไปแอดมิทอยู่ในสถานพยาบาลที่ห่างไกลจากชุมชนของเขานั้น ปัจจัยดังกล่าวสามารถนำมาสู่สภาวะโดดเดี่ยวหรือข้อมูลการรักษาสูญหายจากการเคลื่อนย้าย”

นอกจากนั้น เบลล์ยังออกมาเรียกร้องให้ NHS ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด สอดคล้องกับกรมอนามัยและบริการสังคม (Department of Health and Social Care) ซึ่งกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างถึงที่สุดที่ผู้ป่วยสุขภาพจิตจะต้องถูกส่งตัวไปรักษาไกลจากครอบครัวและเพื่อนของพวกเขา

ขณะที่ แซฟรอน คอรเดอรีย์ (Saffron Cordery) รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้ให้บริการของ NHS (the deputy chief executive of NHS Providers) ออกมายอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องจริงพร้อมกล่าวถึงแนวทางแก้ไขว่า

“ปัจจุบันเรา (สถานพยาบาลสุขภาพจิตภายใต้สังกัดของ NHS) มีเตียงสำหรับผู้ป่วยสุขภาพจิตไม่พอเพียงด้วยอัตราผู้ป่วยสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เราจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษายังสถานพยาบาลที่ห่างไกล ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่เราทำได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทาง NHS กำลังพยายามดำเนินแก้ไขและโดยเร่งจัดการเพิ่มเตียงนอนในแต่ละสถานพยาบาลสุขภาพจิตชุมชนให้เพียงพอกับความต้องการมากที่สุดภายในปีหรือ 2 ปีข้างหน้า”

สอดคล้องกับแอนดี้ เบลล์ที่ย้ำกับ NHS ว่าจำเป็นที่สหราชอาณาจักรจะต้องเพิ่มบริการและเตียงสำหรับผู้ป่วยสุขภาพจิตให้เร็วที่สุด

“หากต้องการเห็นความเท่าเทียมด้านการบริการสุขภาพระหว่างผู้ป่วยสุขภาพกายและสุขภาพจิต”

ที่มา: Mental health patients sent 300 miles from home due to lack of beds : www.theguardian.com