ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นเรื่องที่ดีมาก ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยและลดอัตราเสียชีวิตได้จริง ชวนประชาชนอายุ 50-70 ปี ตรวจคัดกรองได้ที่ รพ.สต.-รพ.ใกล้บ้าน ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวในเวที สช.เจาะประเด็น เรื่อง “กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่” ตอนหนึ่งว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็น 1 ใน 3 ประเภทมะเร็งที่ผลการศึกษาระบุว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หากทำการคัดกรองในระดับประชากร ซึ่งปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้งบสนับสนุนการคัดกรองดังกล่าวในประชากรอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ยังมีความหลากหลายในเรื่องระบบบริการ แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก

นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า การคัดกรองดังกล่าวทำโดยวิธีการตรวจอุจจาระ หากพบเซลล์เม็ดเลือดแดงแพทย์ก็จะส่องกล้องตรวจให้ฟรี ซึ่งการคัดกรองจะช่วยให้พบผู้ป่วยมะเร็งในระยะแรกเริ่มและสามารถรักษาให้หายขาดได้

สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 5 ของประเทศไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย โดยมักพบโรคในผู้สูงอายุวัย 50 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50-70 ปี แต่ครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็งดังกล่าว

นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงส่วนหนึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะเนื้อแดง เนื้อแปรรูป อาหารฟาสต์ฟู้ด ที่สำคัญคือการตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะแรกเริ่ม ซึ่งจะทำให้การรักษาได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อย

“ทุกวันนี้ สปสช.ได้สนับสนุนงบประมาณให้ประชาชนอายุ 50-70 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการตรวจเลือดที่แฝงอยู่ในอุจจาระได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ” นพ.วีรวุฒิ กล่าว

นพ.วีรวุฒิ กล่าวอีกว่า การตรวจคัดกรองมีประโยชน์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากมะเร็งปากมดลูกที่เคยมีสถิติผู้ป่วยสูงที่สุด เมื่อมีการให้สิทธิประโยชน์คัดกรอง ก็ทำให้ตัวเลขลดลงมาอยู่ในลำดับที่สอง ซึ่งการรณรงค์ให้ตรวจคัดกรองมะเร็งทำให้ประชาชนให้ความสำคัญและเข้ามาตรวจเพิ่มมากขึ้น ส่วนมะเร็งบางประเภท อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งปอด แม้ว่าจะมีข้อเสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรอง แต่จากผลการศึกษาพบว่าไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

“หากทุกวันนี้ไม่มีนโยบายคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ อย่างจริงจัง จำนวนผู้ป่วยก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 เท่า ภายในระยะเวลา 10 ปี มาอยู่ที่ราวๆ 2 หมื่นราย ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกัน” นพ.วีรวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังมีความเข้าใจเรื่องมะเร็งที่คลาดเคลื่อนอยู่มาก เช่น มะเร็งรักษาไม่ได้ หรือการรักษามะเร็งด้วยวิธีที่ผิด ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงเชิญชวนประชาชนเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “รู้ทันโรคมะเร็ง” ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง