สธ.เข้มคุมมาตรฐานรถพยาบาล เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย เจ้าหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในการส่งต่อผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล สั่งการเข้มให้ควบคุมระบบความปลอดภัยของรถพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ลดความสูญเสียหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมมีข้อสั่งการมาตรการความปลอดภัยรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้รถพยาบาลในการส่งต่อเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีข้อสั่งการ ให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการดังนี้

1.ให้มีการตรวจสอบสภาพรถพยาบาลทุกประเภทพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัยและมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ มีการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่ง และติดตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพด้านหน้าและบริเวณคนขับ รวมถึงรถพยาบาลทุกคันต้องมีเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ทุกที่นั่ง

2.การปฏิบัติของพนักงานขับรถพยาบาล ต้องจำกัดความเร็วของรถไม่เกิน 80 กม./ชั่วโมง พนักงานขับรถต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข และตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.มาตรการด้านการพยาบาลในขณะนำส่งผู้ป่วย ในรถต้องมีผู้โดยสารรวมพนักงานขับทั้งหมดไม่เกิน 7 คน และทุกคนในรถพยาบาลต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และห้ามทำหัตถการขณะรถเคลื่อนที่

4.มาตรการด้านความคุ้มครอง รถพยาบาลทุกคันต้องทำการประกันชั้น 1 ภาคสมัครใจ ครอบคลุมผู้โดยสารทุกคน โดยมีวงเงินเอาประกันภัยหากเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวรคนละ 1 ล้านบาท

5.ให้มีระบบการรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินให้สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการสอบสวนสาเหตุปัญหาพร้อมเสนอแนวทางป้องกัน และส่งผลไปยังต้นสังกัดรถพยาบาลและกองสาธารณสุขฉุกเฉิน หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้ามารายงานในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง ณ กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีการปรับปรุงแก้ไขการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยภายในรถพยาบาลให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2562 และถ้าหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง จนทำให้มีความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการทางวินัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียของผู้โดยสารหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ความคิดเห็นล่าสุด

วสุนธรี เสรีสุชาติ
13 นาที 42 วินาที ago
นางสาวปราณี อุสุพันธ์
19 นาที 57 วินาที ago
คมสันต์ ใหม่คัน
25 นาที 28 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วสุนธรี เสรีสุชาติ
13 นาที 42 วินาที ago
นางสาวปราณี อุสุพันธ์
19 นาที 57 วินาที ago
คมสันต์ ใหม่คัน
25 นาที 28 วินาที ago
กลับด้านบน