ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ วาระปี 62-64 กรรมการชุดเดิม 22 คน "หมอสมศักดิ์ โล่ห์เลขา" อดีตนายกแพทยสภาหลายสมัย คะแนนนำที่ 1 ตามมาด้วย "หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา" จาก รพ.จุฬา ที่ครั้งนี้เป็นกรรมการแพทยสภาสมัยแรก อันดับ 3 "หมอชัญวลี ศรีสุโข" ขณะที่หน้าใหม่อีก 7 คน ส่วนใหญ่มาจากทีมชมรมแพทย์อาสาของ "นพ.อิทธพร คณะเจริญ" ด้านแพทย์จากสังกัด สธ.ไม่ได้รับเลือก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ชั้น 3 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564 ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และให้สัมภาษณ์ว่า คณะอนุกรรมการเลือกตั้งฯ ได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันแพทยศาสตร์ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน เพื่อช่วยดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง และเชิญอาจารย์อาวุโส 5 ท่าน มาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

ทั้งนี้สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 14,732 คน การตรวจนับคะแนนได้เสร็จสิ้น เมื่อเวลา 16.30 น. คณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562 - 2564 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภาที่ได้คะแนน 29 คน ดังนี้

ทั้งนี้ จากผลการเลือกตั้งทั้ง 29 คน พบว่าเป็นสมาชิกจากทีมที่ส่งรับสมัครเลือกตั้ง และส่วนใหญ่ 22 คนเป็นกรรมการแพทยสภาในวาระที่ผ่านมา ในจำนวนกรรมการแพทยสภาชุดเดิม 22 คนที่ได้รับเลือกในครั้งนี้นั้น 13 คนเป็นสมาชิกทีมชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) 6 คนเป็นสมาชิกทีมเพื่อนแพทย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากแพทยสมาคม อีก 2 คนคือ นพ.อิทธพร คณะเจริญ และ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ เป็นสมาชิชมรมแพทย์อาสา (ชพส.)เป็นสมาชิกและอีก 1 คนจากทีมพลังแพทย์ คือ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา

ขณะที่อีก 7 คนเป็นกรรมการหน้าใหม่ ได้แก่ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์, พญ.นิจศรี ชาญณรงค์, นพ.รณชัย คงสกนธ์, นพ.พิชญา นาควัชระ, นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ และ นพ.สิน อนุราษฎร ซึ่ง 4 คนเป็นสมาชิกทีมชมรมแพทย์อาสา (ชพส.) ยกเว้น นพ.รณชัย ที่เป็นสมาชิกทีมเพื่อนแพทย์ ส่วน นพ.สิน และ นพ.พิชญา เป็นสมาชิกชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.)

รวมแล้วเป็นสมาชิกจากทีมต่างๆ ดังนี้

ทีมชมรมแพทย์เพื่อวิชาชีพแพทย์ (ชพพ.) 15 คน, ทีมเพื่อนแพทย์ 7 คน, ทีมชมรมแพทย์อาสา (ชพส.) และทีมพลังแพทย์ 1 คน 

ขณะที่ทีมแพทย์เพื่อประชาชน ซึ่งเป็นแพทย์ในสังกัด นพ.สสจ. และ ผอ.รพ.ศูนย์และ รพ.ทั่วไป ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับเลือกตั้ง เช่นเดียวกับกลุ่มแพทย์เชื่อมสังคม ซึ่งประกาศตัวเป็นกลุ่มยังเติร์กหมอรุ่นใหม่ ก็ไม่ได้รับเลือกเช่นกัน